KRAFT

Forsinket kraftlinje truer Nyhamna-utvidelsen

Reservegasskraft kan bli nødvendig for å sikre mer strøm til gassprosesseringsanlegget på Nyhamna, ifølge OED.

Hvis Ørskog-Fardal-linjen blir forsinket til 2017 er det uakteptabelt å ta i bruk reservegasskraftverket på Nyhamna for å sikre mer strøm til gassprosesseringsanlegget, mener Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken. (Foto: Håkon Jacobsen)
Hvis Ørskog-Fardal-linjen blir forsinket til 2017 er det uakteptabelt å ta i bruk reservegasskraftverket på Nyhamna for å sikre mer strøm til gassprosesseringsanlegget, mener Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken. (Foto: Håkon Jacobsen)
Øyvind LieØyvind LieJournalist
12. juni 2013 - 15:07

Statnett er blitt kraftig forsinket i byggingen av kraftlinjen mellom Ørskog og Fardal. Nå kan hele linjen tidligst stå ferdig i 2016. Men for at det skal være mulig, er de avhengige av å få tilgang til en transformatorstasjonstomt i Bremanger innen september i år.

Hvis den fristen ryker, vil ikke kraftlinjen kunne stå ferdig før i 2017, ifølge Statnett. Eierne av tomten er motstandere av kraftlinjen og nekter tilgang for å stoppe byggingen.

Saken om trafotomten ble først sendt til Namsmannen i Bremanger, men den ble derfra sendt videre til Fjordane tingrett. Det er uvisst om tingretten til slutt vil avgi kjennelse i saken eller om saken går tilbake til Namsmannen.

Statnett håper at saken avklares snarest.

– Vi har fremdeles håp om å klare å få prosjektet i havn i løpet av 2016, understreker kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett overfor Teknisk Ukeblad.

Les også: Her satser de på vertikal vindkraft

– Reservekraft eller utsettelse

Hvis idriftsettelsen av linjen utsettes fordi Statnett ikke får tilgang på trafotomten i tide, vil forsyningssituasjonen i Midt-Norge bli vanskelig, ifølge Olje- og energidepartementet (OED).

«Dersom Ørskog-Sogndal forsinkes med idriftsettelse først i 2017 vil det bli svært krevende å gjennomføre de planlagte utbyggingene av landanlegget på Nyhamna uten utsettelse eller bruk av gasskraftverk», konkluderer OED i et brev til Miljøverndepartementet som Teknisk Ukeblad har sett.

Brevet ble sendt i slutten av mai da OED advarte Miljøverndepartementet mot å hindre Statnett å Solhjell sier ja til omstridt kraftlinjetrasé .

Statnett fikk da tillatelse til å bygge gjennom reservatet for å unngå forsinkelser, men selskapet har altså ennå ikke fått tilgang til tomten hvor transformatorstasjonen skal bygges.

Les også: Bare girkassa på denne veier 35 tonn

Økende kraftunderskudd

Den forventede forbruksøkningen i Midt-Norge vil øke underskuddet i regionen fra 7,2 TWh til 8,6 TWh i et normalår, skriver OED i brevet.

Den viktigste økningen i 2016-2017 er økningen på gassprosesseringsanlegget på Nyhamna i forbindelse med utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet og Polarledanleggene.

Forbruket her vil ifølge OED øke fra dagens 170 MW til 270-280 MW i 2016 og med ytterligere 50 MW i 2017. Det innebærer en økning i kraftforbruket ved anlegget med 0,9 TWh til 2017.

Les også: Her kommer verdens første kullkraftverk nesten uten CO2-utslipp

– Uakseptabelt

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt er bruk av reservegasskraftverket på Nyhamna for å drive gassprosesseringsanlegget – Energipolitikk på tvers av all fornuft .

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken er nå usedvanlig krass i sin beskrivelse av OEDs behandling av kraftlinjesaken.

– Det er helt utrolig at OED la et slikt press på Miljøverndepartementet. Utsettelsen er helt og holdent OEDs ansvar, siden det var de som på død og liv ville legge linja gjennom et naturreservat. For problemet med tilgangen til transformatortomtene oppsto da OED gjorde om NVEs vedtak og flyttet linjen til et helt annet sted. De måtte vite at den beslutningen gjorde at det tok lenger tid å få fram linja. OEDs håndtering av saken gjør nå at svært verdifulle naturverdier ofres, sier han til Teknisk Ukeblad.

Haltbrekken er svært kritisk til å løse saken ved å bruke Statnetts reservegasskraftverk på Nyhamna.

 – OED må ta konsekvensene av sitt eget rot og varsle eierne av Nyhamna at det ikke er aktuelt å øke ilandføringen av gass, før linja er fullført. Det er overhodet ikke akseptabelt at rot og surr i OED skal gi store utslipp av CO2 fra et ineffektivt og dyrt reservekraftverk, sier han.

Les også: Strømmangel truer Karmøy-utvidelse

– Hypotetisk problemstilling

Kommunikasjonsrådgiver Jon Evang i OED svarer slik på kritikken fra Haltbrekken og på spørsmål fra Teknisk Ukeblad om det er aktuelt å bruke reservegasskraftverkene for å sikre strøm til Nyhamna hvis linjen ikke står ferdig før i 2017:

«Dette er en hypotetisk problemstilling. Vi forholder oss til den fremdriftsplanen Statnett har lagt til grunn for ferdigstillingen av kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal. Bruk av reservekraftverket skjer etter dagens dispensasjonsregler kun ved alvorlige feil og utfall i nettet og i vanskelige driftssituasjoner».

Les også:

Strømbrudd hindret gasseksport fra Ormen Lange

Slik vil de lagre energi på havbunnen

– Energisparing gjennom effektivisering er en illusjon  

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.