OFFSHORE

For dyrt med landkraft

BP har bedt om tilbud på levering av strøm til Valhall, hvilket ifølge OD og NVE ikke vil gi nevneverdig gevinst.
BP har bedt om tilbud på levering av strøm til Valhall, hvilket ifølge OD og NVE ikke vil gi nevneverdig gevinst.

Norges Vassdrags og Energidirektorat og Oljedirektoratet har i samarbeid gjennomført en studie som konkluderer med at verken miljøgevinstene eller kostnadene står i forhold til innsatsen.

Det er kraftbalansen som er utfordringen dersom norsk sokkel skal forsynes med kraft fra land. Det er underskudd på kraft og det er uaktuelt med videre utbygging av vannkraften.

Ny kraft for å forsyne installasjonene på sokkelen må derfor komme fra elektrisitetsproduksjonen utenlands eller fra nye gasskraftverk på land. Reduksjonen i CO 2 - utslipp vil bli minimale, mens NO x reduksjonene vil bli store.

NVE og ODs rapport fastslår at å forsyne sokkelen med kraft fra land vil være en særdeles kostbar måte å oppnå Norges forpliktelser i forhold til Kyoto - og Gøteborgsprotokollene. Tiltakskostnadene vil være for høye i forhold til dagens CO 2- avgifter, forventet internasjonal kvotepris på CO 2 og i forhold til andre tiltak som kan gjennomføres for å redusere CO 2-utslippene.

Skuffet

Informasjonsdirektør Olav Fjellså i BP synes at NVE og ODs begrunnelse er vag.

- Men jeg registrerer også at Norge i sommer har solgt 9 TWh med vannkraft til utlandet. Heller ikke i gassmeldingen ga regjeringen noen klare signaler om hvordan vi kan få redusert CO 2-utslippene på sokkelen. Mange fagre ord, og lite konkrete planer, sier han.

Det er BP som har kommet lengst i planene for å elektrifisere sokkelen. 1. november i år var anbudsfristen på strømforsyningen til feltene Valhall, Ula og Gyda. Anbudene skal evalueres av Statkraft.

BP håper på en avklaring i løpet av våren for å kunne gå videre med sitt prosjekt. BP har hittil som mål å redusere sine utslipp med 10 prosent i året.

2013

NVE og OD understreker i sin rapport at Norge er i en fysisk underskuddssituasjon når det gjelder kraftproduksjon.

De antar at det vil ta lang tid før Norge har bygget opp tilstrekkelig kapasitet av innenlands kraftproduksjon til å dekke underskuddet.

Minimum 2013 er den tidsrammen de ser for seg. Inntil da vil kraftbehovet bli dekket fra utenlandske kullkraftverk som gradvis vil bli faset ut til fordel for innenlands kraftproduksjon fra gasskraftverk med CO 2 -håndtering.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.