KRAFT

Folkevandring for vindkraft i Finnmark

Bilde: KARL YSTANES/STATKRAFT

Kjøllefjord vindpark er Statkrafts første anlegg for vindkraft i Finnmark.

Vindparken ligger på Gartefjellet syd for Kjøllefjord i Lebesby kommune.

Her er det gunstige vindforhold og god avstand til bosetting.

I utforming og plassering av vindparken ble det lagt stor vekt på miljøhensyn.



Tidlig åpning

Selv om tidligere nærings- og handelsminister Odd Eriksen foretok den offisielle åpning 10. oktober, er det bare prøvedrift i parken.

– På grunn av værforholdene så langt mot nord var det sikrest å gjøre dette nå, sier prosjektleder Jan Petter Birkeland i Statkraft.

Tårnene til vindturbinene er 70 m høye, og rotoren på turbinene har en diameter på 82,4 m. Tårnene er forankret med åtte stag 15 m ned i fjellet. I alt legger parken beslag på et areal på 1,6 km 2, og i parken er det bygget rundt 6 km vei. Vindturbinene er plassert 230 til 300 meter over havet.



Gunstige vindforhold

Etter å ha gjennomført vindmålinger over ett år, ble det konstatert gode vindforhold på Gartefjellet. Gjennomsnittlig vindhastighet 50 meter over bakken er på 9 m/s. Produksjonen starter ved en vindhastighet på 3 m/s, og maksimal produksjon skjer ved en vindhastighet på 13 m/s. Vindturbinene blir stanset ved vindhastighet som overstiger 25 m/s.

Kablene fra en 22 kV transformator i hver vindturbin er lagt i grøft hovedsakelig langs de interne veiene fram til den nye Gartefjellet transformatorstasjon som er anlagt sentralt i vindparken. Transformatoren har en effekt på 44 MVA.

Transformatorstasjonen er kombinert med et servicebygg for betjening av vindparken. Fra Gartefjellet transformatorstasjon er det en ca. 5,7 km lang 66 kV luftlinje ned til eksisterende Kjøllefjord transformatorstasjon nær Kjøllefjord sentrum. Innføringen til denne er utført som jordkabel over en strekning på ca. 200 m.

Vindkraftverket er fjernstyrt av Statkraft. Med den nye driftssentralløsningen til Statkraft kan dette gjøres fra alle sentralene. Lokalt er det behov for drifts- og vedlikeholdspersonell tilsvarende to til tre årsverk. Konsesjonen gjelder for 25 år, etter det må ny konsesjon innvilges. Vindparken skal deretter demonteres hvis ikke konsesjonen forlenges.



Tilskudd

I alt er det investert rundt 400 millioner kroner i vindparken. Av dette har Statkraft fått 86 millioner i tilskudd av Enova. – Vi har holdt budsjettet, og vi har holdt tidsplanen, sier Birkeland. Siemens Wind Power AS har vært hovedentreprenør og skal levere et nøkkelferdig anlegg. Siemens har hyrt inn AF Ragnar Evensen som har gjennomført grunnarbeidet i vindparken.

Utbyggingen har vært lite kontroversiell. De største innsigelsene har vært fra reindriftsnæringen, men området parken ligger i består nesten utelukkende av steinur og er lite tilgjengelig for rein. Det er også lite fugler i området, så konsekvensene for fuglelivet er derfor betegnet som svært moderate.

Under byggingen har det vært stilt krav til vern av det ytre miljøet. Kravene er fulgt opp med sjekklister og inspeksjoner i anleggsområdet. Det er særlig lagt vekt på naturlig revegetering og sette mest mulig av naturen tilbake etter anleggsaktivitetene.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.