Flertallet vil velge lyntog mellom norske byer om det koster det samme som fly, viser en undersøkelse. Her fra Kina. (Bilde: Reuters / Scanpix)

Flertall sier ja til lyntog om prisen er lik

Det viser en undersøkelse som er gjennomført av konsulentfirmaet Atkins på oppdrag fra Høyhastighetsbaneutredningen, skriver Aftenposten.

Presenteres i dag

Undersøkelsen presenteres under Jernbaneforum 2011 onsdag.

Erfaringer fra europeiske land viser at hurtigtog tar markedsandeler dersom reisetiden er under tre timer. I Norge regner utredere med at strekningene Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim kan gjøres unna på 2 timer og 40 minutter uten stans.

For hver stasjon toget stopper ved underveis, må det legges til tid.

Nye traséer

Høyhastighetsbaneutredningen skal også vurdere hva det vil koste å bygge nye traseer for lyntog. Hele utredningen skal være klar innen 1. februar 2012.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier at man ikke kan sammenligne fremtidens lyntog med dagens flytrafikk, fordi luftfarten vil utvikle seg til å bli klimanøytral før eventuelle høyhastighetsbaner står ferdig bygget.

Les også: Høyhastighet er ofte oppskrytt

202 kilometer på 45 minutter