KRAFT

Fjernvarmen hadde rekordlav fossilandel i fjor

Har aldri vært grønnere, viser SSB-tall.

Redusert andel olje som spisslast om vinteren, gjør fjernvarmen stadig grønnere.
Redusert andel olje som spisslast om vinteren, gjør fjernvarmen stadig grønnere. Bilde: Myhr, Steinar

Statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som ble publisert i dag, viser at forbruket av fjernvarme økte med 11,3 prosent fra 2012 til 2013, og endte på rekordhøye 4701 GWh. 

Forbruk av fjernkjøling utgjorde 56,2 GWh, en økning på 17,6 prosent fra året før.

Tallene viser også at fjernvarmeanleggenes bruk av fossile energikilder fortsatte å synke i fjor.

Les også: Miljødirektoratet: – Norge kan bli et lavutslippssamfunn innen 2050

Mindre olje

Oljeandelen var nede i 1,9 prosent, mot 2,4 prosent året før, mens andelen gass sank fra 6,1 til 5,4 prosent.

– Dette er veldig gledelige tall, som viser at fjernvarmebransjen kutter utslipp som aldri før, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

Avfallsforbrenning er den desidert største bidragsyteren, med 42,9 prosent, 0,6 prosent mer enn i 2012.

Les også: Statnett har fått grønt lys for strømkabler til Tyskland og Storbritannia

Mer bio

I 2010 var oljeandelen hele 14,1 prosent, fordi spisslasten, altså forbruket på de kaldeste tidene med høyest varmebehov, ble dekket av mye oljefyring. Mange av de oljefyrte ovnene er de siste årene blitt byttet ut med fornybare alternativer, slik at oljeandelen er kraftig redusert.

Den viktigste årsaken til reduksjonen i oljeandelen er at produsentene nå bruker mer bio som spisslast om vinteren, både bioolje og pellets. Det er en liten revolusjon, og gjør at fjernvarmen også blir grønt om vinteren, sier Mellvang-Berg til Teknisk Ukeblad.

Les også:

Da fjernvarmen i Oslo falt ut i februar, tok det to døgn å fikse. Den tiden skal drastisk ned

Hafslund håper å kunne oppdage sprekker i fjernvarmerørene FØR lekkasjer oppstår

Hvordan forbrenner man ved mest effektivt?  

Nettoproduksjon av fjernvarme fordelt på varmesentraler i prosent

 

2013

2012

2011

2010

  
Total produksjon i GWh:

5282,6

4722

4237,5

4832,9

  
Avfallsforbrenning

42,9

42,3

41,4

32,4

  
Oljekjeler

1,9

2,7

7,9

14,1

  
Flisfyringsanlegg

20,3

19,0

18,1

18,6

  
Biooljeanlegg*

1,3

     
Elektrokjeler

14,5

16,3

13,0

13,7

  
Varmepumpeanlegg

9,9

9,3

8,8

8,6

  
Gass

5,4

6,1

5,4

8,3

  
Spillvarme

3,9

4,3

3,7

4,3

  
       
*Biooljeanlegg var inkludert i tallene for flisfyringsanlegg til og med 2012
Kilde: Statistisk sentralbyrå     
Les mer om: