FORUM

Fjern den generelle fartsgrensen på 80 km/time!

Statens vegvesen kommer i årsrapporten for august 2007 med en klar anbefaling «Lavere fartsgrense på den delen av vegnettet som ikke har midtrekkverk.» «Det bør settes av ressurser til etablering av midtrekkverk på en større del av vegnettet.» Begge disse anbefalingene har sin bakgrunn i at møteulykker er den type ulykke som tar flest liv. Nesten halvparten av ulykkene er «høy fart etter forholdene vurdert å ha bidratt til at ulykken inntraff.»

Av de 98 500 km statlige veiene i Sverige har nesten 70 prosent en fartsgrense på 70 km/time eller mindre. En revisjon av fartsgrensene vil ta i bruk alle hele ti-tall fra 30 til 120 km/time. Hvilken andel av veiene som etter dette får 70 km/time som fartsgrense, gjenstår å se når arbeidet er gjort i løpet av 2009.

Vi har 27 330 km med riksveier i Norge. Bygging av midtrekkverk har så langt gått heller sakte med 10 til 15 km/år. Dersom det optimistisk antas at bygging av midtrekkverk økes til 100 km vei pr. år, vil det ta 272 år til alle dagens riksveier har midtrekkverk.

Da skriver vi år 2280. Dersom vi i stedet senker kravet til at bare alle stamveier (ca. 9000 km) skal ha solide midtrekkverk, vil det med 100 km pr. år bare gå 90 år til alle har dette. Da skriver vi år 2098. Det kreves stor tålmodighet å vente på at dette blir gjennomført og mange, mange vil bli drept ved møteulykker i mellomtiden.

Håndbok 222 fra Statens vegvesen angir: «Kollisjonstester viser at hvis man kjører en relativt ny bil, bruker bilbelte og frontkolliderer med en tilsvarende bil eller et fast hinder, har man gode sjanser for å overleve i hastigheter opp til 70 km/t.

Øker farten utover dette, reduseres sjansene for å overleve dramatisk.» Dersom nullvisjonen gis en reell innflytelse, bør derfor hastigheten på veier uten midtrekkverk ikke ha høyere fartsgrense enn 70 km/time.

Trafikksikkerhetshåndboken fra TØI anbefaler: «Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å senke den generelle fartsgrensen i spredtbygde strøk fra 80 til 70 km/time.»

Det er vanskelig å se at den generelle fartsgrense på 80 km/time i Norge, er riktig satt. En bedre løsning er å fjerne den generelle fartsgrensen helt og i stedet sette individuelle fartsgrenser på hver enkelt vei, tilpasset den standard som denne veien har.

Et hovedskille kunne da gå ved veier med eller uten solid midtrekkverk. Veier med midtrekkverk kunne da ha en fartsgrense på 80 km/time eller høyere, mens alle veier uten midtrekkverk ble gitt en fartsgrense på 70 km/time eller lavere.

Forutsetningen knyttet til en vellykket justering av fartsgrensene, er at den følges opp med en kampanje og en vesentlig innsats for å temme de mange fartsglade. Statens vegvesen planlegger en informasjonskampanje knyttet til fart med en budsjettramme på 80 til 120 millioner kroner over en fireårsperiode.

Det er logisk at endrede fartsgrenser blir etablert før denne kampanjen starter.

Per A Løken, SikkerTrafikk.no

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.