KARRIERELONN

Finansnæringen best for oppkomlinger

Utdanning. Universitet. Høyskole. Studier. Student. Skole. Karriere. Arbeidsliv. Utdanningsmesse.
Utdanning. Universitet. Høyskole. Studier. Student. Skole. Karriere. Arbeidsliv. Utdanningsmesse. Bilde: Dag Yngve Dahle
Dag Yngve Dahle
16. apr. 2009 - 09:18

GOD LØNN UTEN HØYERE UTDANNING

  • Heismontører
  • Maskinoperatører i industrien
  • Hjelpearbeidere (roustabouter) i Nordsjøen
  • Selgere
  • Elektrikere

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU) viser lønnsnivå og lønnsutvikling etter utdanningsnivået til de ansatte i ulike bransjer.

I finansnæringen steg gjennomsnittslønna til ansatte med kun niårig grunnskole med 32,9 prosent fra 2003 til 2008.

Alle får

I 2008 var snittlønna til disse 437.700 kroner.

Finansnæringen kan dermed sies å være næringen som belønner oppkomlinger best. Vil du realisere Røkke-drømmen, kan det lønne seg å jobbe i bank, finans eller forsikring.

– En viktig grunn til dette er nok at også ansatte uten utdanning får ta del i de siste års høye bonusutbetalinger i finansnæringen, sier Øystein Olsen, TBU-leder og administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå.

Nest mest oppkomlingsvennlig er noe overraskende sektoren som gir folk utdanningen de trenger for ikke å være oppkomlinger, nemlig skoleverket.

Jevnt i skolen

Der steg lønna i perioden med 30,2 prosent. Gjennomsnittslønna for ansatte med kun grunnskole var i 2008 363.400 kroner.

– Jeg tror ikke det skyldes mangel på kvalifiserte lærerkrefter, siden det er liten fleksibilitet i lønnsdannelsen i undervisningssektoren, sier Olsen.

I industrien har ikke lønnsutviklingen for ansatte uten utdanning vært fullt så god i perioden – til tross for byggeboomen som raste inntil finanskrisa slo inn.

Her stryker flest

Nye grupper

– Dette er nok en sammensetningseffekt. Nye grupper som innvandrere og yngre, som har forholdsvis lavt lønnsnivå, er kommet inn. Det har trukket gjennomsnittet ned, sier Øystein Olsen.

Til gjengjeld er snittlønna i industrien forholdsvis høy: 393.400 kroner.

Den minst lukrative næringen for uutdannete er varehandelen.

Butikkansatte, som utgjør størsteparten av denne gruppa, fikk 19,6 prosent høyere lønn fra 2003 – 2008. Snittlønna er moderate 330.500 kroner.

Jevnt

ANDRE GODER: Frynsegoder kan gi større effekt per krone enn lønnstillegg, mener Harald Dale-Olsen ved Institutt for samfunnsforskning
Harald Dale-Olsen. ISF
Tallene viser at hvis vi ser bort fra finansnæringen, har lønnsveksten i perioden vært forholdsvis lik for alle utdanningsnivåer.

Ansatte med lang utdanning har ikke fått nevneverdig større lønnstillegg enn ansatte med bare grunnskole.

– Likevel lønner høyere utdanning seg. Gevinsten er rundt fem prosent høyere lønn for hvert år utdanning du har utover grunnskole, sier Harald Dale-Olsen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Han legger til:

– Disse tallene viser at det ikke har skjedd noe vesentlig med avkastningen av utdanning etter 2003. Utdanning lønner seg fortsatt, men det lønner seg ikke noe mer i 2008 enn i 2003, sier forskeren.

Norges beste arbeidsplass

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.