KRAFT

Finansdepartementet prioriterer ikke norsk fornybarutbygging

Viktigere med et godt skattesystem, mener statssekretær Jørgen Næsje (Frp).

Finansdepartementet og statssekretær Jørgen Næsje (Frp) har ingen planer om å endre det norske skatteregelverket for å matche det svært lukrative skattefradraget kommunale vindkrafteiere får i Sverige.
Finansdepartementet og statssekretær Jørgen Næsje (Frp) har ingen planer om å endre det norske skatteregelverket for å matche det svært lukrative skattefradraget kommunale vindkrafteiere får i Sverige. Bilde: Foto: Rune Kongsro
Øyvind LieØyvind LieJournalist
7. feb. 2014 - 12:17

ELSERTIFIKATER

  • Elsertifikatsystemet fungerer slik at produsentene av fornybar kraft i tillegg til kraftprisen får en inntekt fra salg av elsertifikater.
  • Strømkundene må til slutt betale for elsertifikatene, men den kraftkrevende industrien og enkelte andre kunde­grupper slipper.
  • Markedet skal gi 26,4 TWh ny fornybar kraft i Norge og Sverige innen 2020.

Som Teknisk Ukeblad har omtalt, fritas svenske kommuner for energiavgift for forbruk opptil den mengden deres egne vindkraftverk produserer. Energiavgiften de slik kan avskrive er på snaue 30 norske øre/kWh.

Smutthull

Dette smutthullet gjør at kommunene kan tjene penger på å investere i vindkraft selv om utbyggingene ikke er lønnsomme gjennom el- og elsertifikatpris alene.

Norsk vindkraftforening (Norwea) er svært kritisk til ordningen, fordi de mener det vil gi norske vindkraftutbyggere en stor konkurranseulempe.

Samme hvilket land elsertifikatinvesteringene kommer i, må norske strømkunder ta halvparten av regningen. Om en stor del av utbyggingene skjer i Sverige, vil dermed norske strømkunder i praksis betale massive subsidier til svenske vindkraftutbyggere.

Da energiminister Tord Lien (Frp) ble presset på spørsmålet i Stortinget onsdag, svarte han unnvikende og henviste til Finansdepartementet, siden det er snakk kom et skattespørsmål.

Video: Se hvordan oljeministeren bruker fem minutter på ikke å svare på spørsmålet

Forsvarer dagens ordning

Teknisk Ukeblad har derfor intervjuet statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet om saken.

– Er du enig med Norwea i at det er et problem at svenske kommuner kan få skattefritak nærmere 30 øre/kWh på investeringene i sine vindkraftverk?

– Elsertifikatordningen er en bra ordning, med et politisk bestemt mål der markedet bestemmer prisen og hvilke prosjekter som skal realiseres. Det må være opp til hvert enkelt land å lage rammebetingelsene. Jeg er enig med olje- og energiministeren i at ordningen virker godt, sier Næsje.

– Har dere fått god nok informasjon fra svenske myndigheter om de gode skattefradragene?

– Vi har ingen holdepunkter for å si at vi ikke har fått god nok informasjon. Jeg regner meg at OED har fått tilstrekkelig informasjon. Hvert enkelt land må få lov til å fastsette sine egne skatteregler. Så flyter investeringene dit de kaster mest av seg, og oppfyller det overordnede miljømålene. Det viktige er at det nås, og så får vi vurdere å gjøre nasjonale endringer.

Les også: Energimeldingen skal komme i 2015

– Ingen konkrete planer

– Så dere skal vurdere det?

– Jeg synes i hvert fall det er naturlig å begynne å se på det svenske systemet, det ville være rart å ikke gjøre det. Men vi har ikke konkrete planer om å endre det. Skattereglene vurderes i de årlige budsjettene. Man kan gi subsidier, men man kan ikke til enhver tid matche alle land på det. Da blir skattesystemet vanvittig.

– Har svenskene ført Norge bak lyset her, slik Norwea frykter de kan ha gjort?

– Nei, jeg føler ikke at de har ført oss bak lyset.

– Hvis dere hadde hatt planer om skatteendringer, hadde dere da kunngjort det, eller hadde dere gjort det i det stille uten å offentliggjøre det, for å hindre investeringsstopp?

– Per nå har vi ingen planer om å endre regelverket.

Les også: Fjernvarmen i Oslo blir stadig mer fornybar

Måloppnåelsen viktigst

– Er dere litt bakpå i denne saken?

– Nei, jeg synes ikke det. Så lenge man er på vei til å nå elsertifikatmålet må det være bra, altså at investeringene skjer.

– Så det er like greit at de havner i Sverige?

– Det blir litt sånn OED igjen, men det er slik at så lenge miljøinvesteringene gjøres, så må det være bra.

– Uavhengig av om de gjøres i Norge eller i Sverige?

– Jeg synes i investeringene i utgangspunktet skal skje der de kaster nok av seg. Så må man eventuelt vurdere nasjonale justeringer. Men jeg synes elsertifikatmarkedet har fungert bra. Det er dumt hvis skattesystemet lager insentiver til det ene eller andre, men vi må se mer på det svenske systemet før vi konkluderer.

Les også: For å få bygd gigantiske Lappland kraftverk vil lulesamene leie kraftverket

Godt skattesystem

– Synes du det bør være et mål at halvparten av investeringene havner i Norge?

– Det må være opp til OED å si noe om. Regjeringens mål er å få et bra skattesystem, helst med lave skattesatser.

– Selv om svenskene underbyr oss og får de fleste investeringene?

– Igjen så bør det investeres der det kaster mest av seg, så ja.

Les  også:

Svenskene vil innføre skattefradrag for «hjemmelaget» strøm

Advarer mot kollaps i elsertifikatprisen  

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.