OFFSHORE

Farvel til gravitasjon

Her kan den roterende separatoren bli et columbi egg. Den kan redusere gjennomløpstiden fra 10-15 minutter til noen sekunder, og utstyrsstørrelsen blir en brøkdel av separasjonstogene.

Testen på Shells Ram Powell-plattform ble gjennomført fra høsten 2000 til våren 2001. Shell mente at utstyret var klart for uttesting på et produksjonsanlegg. Det betød at utstyret måtte tilfredsstille alle sikkerhetskrav og produksjonskrav som stilles til utstyr som skal i drift på oljeinstallasjoner til havs i USA.

Det var ingen forenklet laboratorieversjon som ble satt ut på Ram Powell, men en kommersiell enhet bygget til dagens krav.

Gir energi

Selve trykkfallet i turbinen skjer via fire Laval-dyser i parallell. De danner det første steget i å skille gass- og væskestrømmene.

Dysene sender gass/væskestrømmen inn i en roterende trommel som former et kammer. Her skilles gassen fra væsken ved at gassen samler seg i en virvel i midten av kammeret, hvor væsken slynges ut av gasstrømmen og separeres fra gassen.

Væsken som samler seg på trommelveggen danner en viskøs kopling driver trommelen rundt en aksel. Gasstrømmen driver også trommelen via et sett med turbinblader på selve akselen. Energien tas ut fra den roterende akselen som driver en generator, pumper eller kompressorer. Separasjonsprosessen genererer altså energi, og vil redusere energibehovet ved oljeutvinningen.

I tillegg danner væskestrømmen en beskyttelse mot trommelveggene mot skader av større eller mindre partikler som følger med brønnstrømmen. Selve væsken flyter til midten av trommelveggen, hvor den tappes via små åpninger og samles opp på baksiden av den roterende enheten. Væsken fjernes fra enheten ved bruk av en oppsamler som omdanner den kinetiske energien fra rotasjon til trykk. Selve væsketrykket ut fra den roterende separatoren kan dermed være høyere enn separasjonstrykket.

Delvis vellykket

Hele enheten på 19 tonn ble transportert ut til Ram Powell-plattformen i en 20 fots konteiner. I pakken var det inkludert separator og en forbikoblende rørføring for å opprettholde brønnstrømmene når tofaseseparatoren var ute av drift.

Siden dette var en testenhet, og brønnstrømmen skulle føres inn i det vanlige separasjonstoget, ble gassen ført via et vannutskillerfilter, mens væskestrømmen ble ført gjennom en coriolismåler til et felles rør for gass og væskestrømmen. Forsøket var ikke 100 prosent vellykket. Dette skyldes at brønnstrømmen aldri kom opp i de forventede produksjonskapasietetene. Shell vil gå videre med konseptet. De kjører en prøveperiode på Mars-plattformen fra oktober frem til april.

Søkeord: "MPP Technologies"

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.