INDUSTRI

Fant pumpeløsning som kan bli verdt milliarder for fiskere

Anders Eide har mange år bak seg som teknisk sjef i PG Flow Solutions. Testbassenget er viktig for utvikling og dokumentasjon. Den store blå tanken bak er fra 2006 og bygget for test av pumper for Østensjø og Shell UK (PG-MACS-tester). Pumper på PSV-er benyttes til borevæsker, slam og andre væsker med ulik viskositet.  Før PG fikk basseng, ble de to tankene i bakgrunnen brukt til å pumpe væsker imellom.
Anders Eide har mange år bak seg som teknisk sjef i PG Flow Solutions. Testbassenget er viktig for utvikling og dokumentasjon. Den store blå tanken bak er fra 2006 og bygget for test av pumper for Østensjø og Shell UK (PG-MACS-tester). Pumper på PSV-er benyttes til borevæsker, slam og andre væsker med ulik viskositet. Før PG fikk basseng, ble de to tankene i bakgrunnen brukt til å pumpe væsker imellom. Tore Stensvold

SANDE: Den tidligere tekniske direktøren begynte i PG Flow Solutions den gangen firmaet het Ingeniør Per Gjerdrum AS og holdt til og produserte i Asker.

I lengre tid har han jobbet med å utvikle et system som skal omdanne fiskeavfall til verdifulle ressurser. Patentsøknader er inne. For fiskerne kan det være snakk om å bringe hjem både fileter og penger.

Men først litt historie.

Pumpefabrikanten heter nå PG Flow Solutions og har flyttet produksjonen og de fleste ansatte til Sande i Vestfold. Flyttingen skjedde i den verst tenkelige perioden.

Fallet

Fra 2014 til 2017 falt omsetningen fra 680 millioner kroner til 260 og antall ansatte redusert i takt. Kjernekompetansen ble i størst mulig grad beholdt. Hovedmarkedet, pumpesystemer til offshore, falt som en stein etter 2014.

Fallet er forsøkt erstattet av nye satsinger.

– Vi bruker vår kompetanse og løsninger fra offshore og skip og omsetter til fisk, sier Roy Norum, administrerende direktør i en årrekke. Fra nyttår er hans nye rolle innovasjon, forretningsutvikling og salg.

PG Flow Solutions gikk mot strømmen før oljeprisfallet også.

– Vår strategi har hele tiden vært å beholde produksjonen i Norge. Da slipper vi å tenke på at den blir kopiert og solgt bak vår rygg, sier salgsdirektør Are Hjertvik.

Det var imidlertid tøft å kutte ansatte, flytte til Sande og samtidig forsvare å ha produksjonen i Norge. Det kan vise seg å være det smarte i lengden. 

Problem til ressurs

Systemer til industri, oppdrett og fiskeri er nye bein å stå på.

Roy Norum har trukket seg tilbake fra toppsjefrollen til en friere stilling hvor han kan drive forretningsutvikling og salg. Bilde: Tore Stensvold

Det siste består også av fiskebein – og annet avfall fra havfiske.

– Ensilasje, sier Eide.

Det er det som er igjen av fisken etter at fileten og det verdifulle innholdet er tatt hånd om og fryst ned på fiskefartøyet. Minst 60 prosent av hvitfisken er avfall med svært liten økonomisk verdi for fiskeren.

I stedet for å ta det med tilbake og få 2 kroner kiloet, går det gjerne over bord. Plassen brukes heller til å lagre mer filet til langt høyere salgspris.

PG Flow Solutions. Prosess for videreforedling av avfall fra hvitfisk om bord i havgående tråler over 70 meter. Bilde: PG Flow Solutions

– Ensilasje er en viktig framtidig ressurs og ekstra inntektskilde for fiskerne. Foredlet kan den være verdt 12-15 kroner kiloet. Det kan bli mer og mer verdt i en verden med økende befolkning og behov for proteiner, der alle produsenter konkurrerer om fôret, legger han til.

Fiskemel, fiskeolje, kalsium og proteiner kan utnyttes til oppdrettsfisk og i dyrefôr.

Kannibalisme må unngås, og næringskjeden må følge riktig vei. Villfisk kan bli fôr for oppdrettslaks, laks må ikke bli fôr for laks, men kan bli et utmerket fôr for kylling og gris. Maursyrebehandlet biomasse skal ikke brukes til menneskeføde.

Påbud og komplisert prosess

Et kommende EU-direktiv vil pålegge fiskerne å ta med alt som er tatt om bord til land.

PG Flow Solutions er ikke det eneste selskapet som har sett på teknologi for effektiv håndtering og foredling av hvitfiskavfall.

Men selskapet mener de har kommet et hestehode lengre enn de fleste.

Pumpeteknologi, prosesstyring og effektiv utnyttelse av plass og energiflyt om bord er det enkle svaret.

Men det er ikke det svaret Eide ønsker å gi.

Han trekker fram illustrasjoner, beregninger, GA-tegninger (general arrangement) av skip, flytdiagrammer og lange dokumentasjonsrekker.

Milliondumping

Ut fra et gjennomsnitt på 60 prosent fiskeavfall fra hvitfisk fra havgående fartøy, er det cirka 215 millioner tonn som stort sett dumpes i havet hvert år.

Ensilasjesystemet fra PG Flow inntegnet i en typisk havtråler på over 70 meter. Plassen utnyttes maksimalt. Bilde: PG Flow Solutions

En fiskeskipper med havgående fartøy på 70-100 meter og kvoter som kan bety ukesvis på havet, har to valg dersom han skal ta vare på råstoffet

  1. Bygge større båt
  2. Ta med mer avfall på bekostning av fiskefilet

– Vi gir ham et tredje valg, PG Silage, sier Eide.

Prosess

– Vi ser på hele båten og aktiviteten om bord med prosessøyne. Mens andre tenker å plassere en fabrikk i en båt, ser vi på fartøyet som et system og hvordan den er bygget opp, sier Eide.

Blant aspektene PG Flow Solutions mener de har innsikt i, er varme, røropplegg, pumper, væskehåndtering, energiflyt og plass om bord.

Som eksempler nevner han utnytting av overskuddsvarme fra hovedmotor til å oppnå prosesstemperatur på 70-90 grader og utnyttelse av skipssider til tanker for oppbevaring av foredlet råstoff.

– Prosessen krever heller ikke mer mannskap. Den kontrolleres og fjernstyres fra brua. Investeringen nedbetales av verdifulle råstoffer, sier Eide.

Det er flere kritiske elementer i prosessen. Avfallet males opp og overføres til en tank. Syre settes til for å bryte ned fiskebein og sitte igjen med kalsium.

Volum ned - verdi opp 

En agitator, en impeller formet som en stående propell, roterer rundt og sørger for å blande massen jevnt så den ikke samler seg og blir stillestående noe sted i tanken. Temperaturkontroll, syremengde og agitering er de viktigste elementene. 

PG Flow Solutions AS

Utvikler, designer og fabrikkerer pumper og andre pumpebaserte systemer for skip, fiskeri, havbruk og landbasert industri.

Opprettet 1982 av Ingeniør Per Gjerdrum i Asker utenfor Oslo.

2015: Kjøpte Calder i UK og endret navn til PG Flow Solutions. Flyttet produksjonen til Sande, Vestfold. Anlegg i Ulsteinvik foreløpig avviklet.

Ansatte: 114 – derav cirka 50 prosent ingeniører

Omsetning 2014: 680 millioner. Resultat før skatt: 52 millioner kroner

Omsetning 2015: 395 millioner. Resultat før skatt: -78 millioner kroner

Omsetning 2016: 261 millioner. Resultat før skatt: -40 millioner kroner

Massen pumpes over i en ny tank der fiskeoljen skilles ut. I neste tank avdampes gjenstående væske ved vakuumering. Det mest verdifulle reststoffet, konsentrert fiskeprotein, kan oppbevares konservert og sikkert til landing og en salgsverdi på 12-15 kroner per kilo kan oppnås.

Av fiskeavfallet er volumet nå redusert til 40-50 prosent og verdien økt med 500-650 prosent.

Anlegget om bord dimensjoneres etter fiskekapasiteten. Det må være stort nok til å ta hånd om en dags fangst.

PG Flow Solutions har laget et regnestykke. For å sitte igjen med 1.000 tonn fiskefilet, må det fanges 2,700 tonn hvitfisk. Det vil si at det er cirka 1,700 m3 avfall med en tetthet på 1 kg/l.

Med PG Silage, skal det være mulig å omdanne det til 310 m3 fiskeolje og 530 m3 konsentrert fiskeprotein. I tillegg kommer fiskebein som mulig mineraltilsetning i fôr eller gjødsel.

Fiskeren kan sitte igjen med ekstraverdier på rundt 10 millioner kroner. Et fullt anlegg vil koste rundt 50-70 millioner kroner.

– Dette er ideelt for alle store fiskebåter, sier Eide.

Proffer

Norum legger til at både fiskeri og oppdrettsnæringen er i ferd med å bli profesjonalisert.

– Det er en utvikling som passer oss godt, sier han og forteller om en pumpe for oppdrettere som suger fisken ut av merder og over i skip for avlusing.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Anders Eide har mange år bak seg som teknisk sjef i PG Flow Solutions. Testbassenget er viktig for utvikling og dokumentasjon. Den store blå tanken bak er fra 2006 og bygget for test av pumper for Østensjø og Shell UK (PG-MACS-tester). Pumper på PSV-er benyttes til borevæsker, slam og andre væsker med ulik viskositet.  Før PG fikk basseng, ble de to tankene i bakgrunnen brukt til å pumpe væsker imellom.

Anders Eide har mange år bak seg som teknisk sjef i PG Flow Solutions. Testbassenget er viktig for utvikling og dokumentasjon. Den store blå tanken bak er fra 2006 og bygget for test av pumper for Østensjø og Shell UK (PG-MACS-tester). Pumper på PSV-er benyttes til borevæsker, slam og andre væsker med ulik viskositet.  Før PG fikk basseng, ble de to tankene i bakgrunnen brukt til å pumpe væsker imellom.

Bilde: Tore Stensvold

Pumpen inngår i et større system, Cflow, med hydrolizer avlusing.

Den er utviklet over 1,5 år og ble patentert i november 2017. I motsetning til andre systemer, kommer ikke fisken i kontakt med pumpen. Den fungere som en vannjet som suger inn fisk og vann, men slipper fisken forbi selve pumpeenheten.

– Vi har testet den med 70.000 levende fisk og er nede i en dødelighet på 0,01 prosent, sier Norum.

Han opplyser at det allerede er solgt systemer for 50 millioner kroner.

Oljebase

Selv om fisk, oppdrett og industri er på vei opp, er fortsatt skip og offshore største segmentene.

– Vi er verdens største leverandør av pumper til offshoreskip, sier Are Hjertvik.

Han viser rundt i produksjonshallen. I lagerhyller står ferdig innpakkede pumper og pumpesystemer på paller.

– De aller fleste er allerede kjøpt og betalt, men prosjektene skrinlagt, sier han.

Krympet

I ett område står det noe som ser ut som et mellomstort prosessanlegg på en stålramme. Det er et ballastvannrensesystem (BWTS) som er utviklet av amerikanske Hyde, men som PG Flow Solutions har utstyrt med pumper og selger internasjonalt.

Artikkelen fortsetter under.

– Det er et marked vi ikke har kontroll over. IMO-vedtaket om å påby alle nye skip BWTS har trukket i langdrag. Men nå er det rett før det løsner, sier Hjertvik.

Alle skip påbegynt etter 8. november 2017 må installerer BWTS og eldre skip må etterinstallere fra 2024.

BW Offshore er til stede på «factory acceptance test» (FAT) for en pumpe til en FPSO (flytende produksjons- og lagerskip). Bilde: Tore Stensvold
Enheten til venstre er den nye generasjonen ballastvannsystem (BWTS) fra Hyde og PG Flow Solutions. Den er atskillig mer kompakt enn forrige generasjon i bakgrunnen ved siden av Anders Eide. Are Hjertvik (til høyre). Bilde: Tore Stensvold
Kjøpt og betalt: Pumpesystemer bestilt før oljeprisfallet står på lager og venter på bedre tider. Bilde: Tore Stensvold

Rett ved står et annet BWTS under montering.

– Vi har klart å redusere størrelsen betraktelig. Det er en stor fordel, sier han.

Basseng og NSB-tanker

I en annen del av produksjonshallen står en gruppe mennesker med besøksvester. Det er en delegasjon fra BW Offshore. De følger siste test, en FAT (factory acceptance test) av en pumpe som skal om bord i en FPSO (flytende produksjons- og lagringsskip).

PG Flow Solutions har bygget et 5 meter dypt, 5 meter bredt og 12 meter langt basseng for utvikling og testing av pumper. Ved siden av står to tanker forbundet med rør og flenser for påkobling av pumper.

– Før vi fikk testbasseng, brukte vi de to tankene og pumpet ulike væsker mellom dem, sier Hjertvik. NSB-logoen forklares med at det opprinnelig var tanker fra en togtankvogn.

Rett ved står en tro kopi av en lagertank tilsvarende det som står under dekk på alle forsyningsskip. Den blå tanken var essensiell i utvikling av pumper for alle typer boreslam og andre væsker og forsyninger enhver oljeplattform er avhengig av.

– Den var avgjørende for utviklingen av våre offshoreskipspumper til Østenstad på 80-tallet. Det var vår inngangsbillett til markedet, sier Hjertvik.

Roy Norum er stolt over testfasiliteten.

– Test og dokumentasjon er avgjørende for å levere kvalitet og oppnå tillit, sier han. 

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.