ARBEIDSLIV

Falske alarmer florerer

- For å si det rett ut, mannskapene er drittleie, sier avdelingssjef Ragnar Kvennodd i markedsavdelingen i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune.

Bare tre prosent av Oslo brannvesens utrykninger forårsaket av brannalarmer fra bedrifter, er knyttet til at det faktisk brenner. Forsikringsbransjen legger ansvaret for det store antallet unødige alarmer på ukyndig montering og prosjektering av varslingsanlegg. Brannvernforeningen skylder på manglende opplæring og brukerfeil.

For fintfølende?

Brannvesenet i Oslo har 1351 alarmer knyttet til sin sentral. Statistisk blir det 2,5 utrykninger til hver i løpet av ett år. I realiteten er det noen få som utmerker seg med stadige gjentakelser.

En av verstingene i Oslo er Sørkedalsveien 10 på Majorstua, hvor Teknisk Ukeblad holder til. Hit kom brannbilene ulende 19 ganger i fjor.

Frem til midten av februar i år har det vært fem utrykninger. Brannvesenets eneste ris bak speilet er å utstede et gebyr på 5133 kroner for det som karakteriseres som unødvendige utrykninger. Normalt faktureres bare hver annen utrykning. For Sørkedalsveien 10 utgjorde disse gebyrene over 50.000 kroner i fjor.

- Jeg tror det er for mye fintfølende elektronikk, vi har gjort oss for avhengige av teknikken, sier Kvennodd.

Branningeniør Arild Hermansen i forebyggende avdeling i Brann- og redningsetaten i Oslo mener derimot at kvaliteten på utstyret holder mål.

- En stor del av ansvaret ligger nok hos brukerne, sier han.

Monteringsfeil

Erik Andersen, fagsjef i seksjon brannvern i forsikringsselskapenes godkjenningsnevnd, mener at monteringsfeil er et større problem enn brukerfeil.

- En brannalarm kan jo ikke brukes. Det er en sensor som henger der, en sentral og noen tilslutningskabler, basta. Problemet er manglende brannteknisk kompetanse hos de som prosjekterer og innstallerer anleggene.

Andersen trekker en parallell til røykvarslere som de fleste har hjemme. Blir en slik plassert rett ved siden av avtrekket på kjøkkenet, vil alarmen med stor sikkerhet gå flere ganger om dagen. - De tre-fire største leverandørene har de den nødvendige branntekniske kompetansen. Problemet er at de ofte benytter seg av lokale innstallatører uten å kontrollere hvordan de har gjort jobben.

Andersen mener at både utformingen og bruken av regelverket har fokusert brannteknisk kompetanse i for liten grad. - Faget brannteknikk finnes ikke i videregående skole, det er elektro som er i fokus.

Vaffelsteking

Seksjonssjef Dagfinn Kalheim i Norsk brannvern forening har inntrykk av at brukerne selv utløser mange av de uønskede brannalarmene. Han tror noe av årsaken ligger i måten regelverket er utformet på, og i holdningen at branntilløp skal oppdages så raskt som mulig.

- Kontrollene er meget sterkt orientert mot det tekniske, og ikke mot bruken av anlegget. En kontrollør som besøker et sykehjem og finner et vaffeljern plassert rett under en røykdetektor, vil i de fleste tilfeller ikke si noe som helst så lenge det ikke er noe galt med detektoren. De som jobber på det aktuelle sykehjemmet, er temmelig sikkert ikke instruert om at de bør flytte vaffeljernet noen meter, eller hvordan de skal kople ut den aktuelle sløyfen når de steker vafler, sier Kalheim.

Kalheim avviser at detektorene, i sikkerhetens navn, er for følsomme. Derimot har han stor tro på at mer instruksjon, gjerne obligatorisk, vil redusere tallet på uønskede alarmer.

Ukjent med feil

Servicesjef Hans Petter Smedbråten hos Esmi AS - som har levert det finske anlegget i Sørkedalsveien 10 - er helt ukjent med det høye tallet på unødige utrykninger.

- Vi er ikke interessert i, eller tjent med, at det stadig utløses alarmer. Etter min mening skal det ikke være noe problem med et moderne anlegg, men da må vi vite at noe er galt.

Esmi har ukentlige møter hvor sikkerheten drøftes, og Smedsbråten sier han aldri har hørt at noe er galt med anlegget de har levert.

Jon Fossum hos Wahl Eiendom, som står for driften av Sørkedalsveien 10, bekrefter at det høye antallet utrykninger til denne adressen utelukkende skyldes brukerfeil.

- Det er folk som røyker der det er forbudt å røyke, det er folk som steker vafler på steder det ikke skal stekes vafler. Vi har til og med eksempler på at folk rett og slett har tent på søppelbøtten sin.

- Selv om det har vært mange unødige brannvarslinger, ser han ingen grunn til å klage på anlegget. Det har slått ut som det skal, understreker Fossum.

Wahl Eiendom har installert tilsvarende anlegg i to andre bygg. I det ene har det ikke vært en eneste utrykning i løpet av de siste tre årene, i det andre er det jevnlig unødvendige utrykninger, også der på grunn av brukerfeil.

Les mer i TU nr. 8, som kommer på nett og papir i dag.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.