MENINGER

Fallitterklæring fra regjeringen

ENERGI: Statssekretær Guri Størvold i Olje- og energidepartementet hadde en forklaring i Trønder Avisa den 9. mai på hvorfor vi må betale opptil fire ganger høyere strømpris i Midt-Norge i forhold til Østlandet. Strømprisen er relatert til markedet. Etterspørselen er stor i regionen, noe som medfører høyere strømpriser. Årsaken til kraftunderskuddet er utvidet produksjon på aluminiumsverket i Sunndalsøra og HydroStatoils gassanlegg på Aukra der gass eksporteres til Storbritannia. Energimengden som eksporteres tilsvarer forbruket i hele Norge. Til dette benyttes norsk fornybar vannkraft, som tilsvarer forbruket til alle husstander i Sør-Trøndelag fylke. Dette har skjedd uten at man har utbygd ny kraft i regionen eller sørget for overføringslinjer. Dette er noe den forrige og dagens regjering må ta ansvar for.

«Su4 er den siste utvidelsen ved Norsk Hydros aluminiumsverk på Sunndalsøra. Verket er verdens mest moderne og har miljøvennlig og effektiv teknologi for framstilling av aluminium. Det arbeides hardt med å forbedre produksjonen ytterligere. Økt strømstyrke er nøkkelen til suksess. De har også planer om å øke produksjonen.» (Kilde: Teknisk Ukeblad)

Kraftmengden som benyttes på Sunndalsøra er 6,5 TWh. Dette tilsvarer samme strømengden som Oslo bruker pr. år. Eksempel: Hvis hver husstand i fylkene Nord- og Sør-Trøndelag til sammen halverte strømforbruket, ville det utgjøre ca. 1,2 TWh. Dette viser at det ikke er mye den vanlige husstand kan gjøre for å berge kraftunderskuddet. Den rødgrønne regjeringen sier betal mer, da blir det mer strøm inn til regionen, jeg bare spør hvor skal strømmen komme inn. Vi må innse at den rødgrønne regjeringen ikke ønsker å utvide kraftproduksjonen i regionen med mengder som monner. Hva kan gjøres for at noe av prosessindustrien skal overleve?

For produksjon av aluminium på Sunndalsøra utgjør strømmen 30 prosent av kostnadene, det samme gjelder også for Norske Skog Skogn i avisproduksjon. Det skal ikke store økningen i kraftpris til før produksjonen blir ulønnsom. Olje- og energiministeren bør ta konsekvensen av at det er for lite kraft i regionen, hun bør stoppe en utvidelse av produksjonen på Sunndalsøra. I tillegg gis det ikke konsesjon for ny kraftkrevende industri. Dette bør gjelde til vi har bygd ut tilstrekkelig kraftmengde i regionen.

Det bør gjennom Enova stimuleres til energisparing. Som eksempel kan nevnes Norske Skog Skogn, der Enova har gitt tilsagn om støtte til fyllstoffprosjekt. Spart energi ved dette prosjektet utgjør ca. 250 GWh. Dette tilsvarer strømengden til 12.500 husstander pr. år

Hos meg skurrer det når man tror at kraftsituasjonen i regionen blir bedre bare ved å øke prisen på strømmen til husstandene i regionen. Skal vi kunne opprettholde bosetting, må det legges til rette for at industrien har tilgang på energi. Samtidig har prosessindustrien mye å hente på energiøkonomisering.

Jeg synes det er trist at man i Olje- og energidepartementet har så lite kompetanse at man tror at økt pris til husstandene vil berge kraftsituasjonen.

Det er usolidarisk og en fallitterklæring at befolkningen i Midt-Norge skal lide på grunn av en forsømt statlig energipolitikk.

Kåre Walseng

Fylkesleder NITO Nord-Trøndelag

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.