BIDRAGSYTER

«Facebook valgte Sverige, Google gikk for Finland og Apple satset på Danmark. Hovedårsaken er maskinskatten»

Utfasing av maskinskatten er modig og nødvendig, skriver bidragsyter Kjetil Thorvik Brun i Abelia. 

Global etterspørsel etter datasenterkapasitet er forventet å øke med over 40 prosent hvert år, skriver Kjetil Thorvik Brun i Abelia. Bildet er fra Googles datasenter i Oklahoma.
Global etterspørsel etter datasenterkapasitet er forventet å øke med over 40 prosent hvert år, skriver Kjetil Thorvik Brun i Abelia. Bildet er fra Googles datasenter i Oklahoma. Bilde: Google

Beregninger gjort av datasenteret Green Mountain viser at maskinskatten i Norge i et datasenter på 1MW er 1766 % høyere enn i Sverige.  

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 foreslås det å fase ut eiendomsskatten på verk og bruk, eller maskinskatten som den kalles. Dette forslaget støtter Abelia. Facebook og Amazon valgte Sverige, Google gikk for Finland og Apple satset på Danmark. Det største hindret mot tilsvarende etablering i Norge er maskinskatten.  

 

I tillegg til å være svært dyr, er skatten uklar og uforutsigbar. Eiendomsskatten på slike anlegg avhenger av politiske beslutninger som kan endres av et kommunestyre ved simpelt flertall. Per i dag har 366 kommuner innført eiendomsskatt, og antallet er stigende. Uklare og subjektive vurderingskriterier bidrar ytterligere til uforutsigbarheten. Kombinasjonen av høye skatter og uforutsigbarhet skremmer vekk dem som ellers kunne ønske å satse i Norge.  

Ingen grunn til å vente

Med økt digitalisering kommer et massivt behov for store datasentre både private og offentlige kan benytte seg av. Behovet for lagring og prosessering av data øker raskt – noe som har gitt en betydelig markedsutvikling for datasenternæringen og forventninger om kraftig videre vekst.

I følge IDC forventes det at datamengden vi produserer vil tidobles fra 2016 til 2025, og forsiktige anslag viser at datasentermarkedet alene forventes å vokse med mer enn 10 prosent årlig til 2020. Ifølge en rapport fra 2016 utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra Energi Norge, jobbes det allerede med datasenterprosjekter over 30 steder i Norge – fra Vardø i nord til Lillesand i sør. 

KS argumenterer med at fjerning av maskinskatten vil bety betydelig inntektstap for kommunene og ber om et lovutvalg. Slik regjeringens forslag ligger, vil det bli overgangsordninger for de kommunene som rammes fra 2019. Derfor er det er ingen grunn til ytterligere utsettelser og utredninger, det er ingen grunn til å vente noe lenger med å ta et viktig grep for å skape nytt næringsliv og nye arbeidsplasser. Disse arbeidsplassene er et gode for kommunene, ikke en ulempe som må skattes bort. 

Alt ligger til rette

Vi i dag flere aktører innen etablering og drift av datasentre. Noen av disse er Digiplex, Green Mountain, Lefdal Mine Datacenter og Troll Housing. Tilbudet i Norge er primært co-location datasentre og skytjenesteleverandører. Men til tross for en svært dyktig og spirende næring, har Norge rammevilkår som hemmer veksten til norske aktører i markedet. Dette gjenspeiles også ved at Norge gang på gang mister de store investeringene i datasentre til våre naboland 

Derfor har Abelia foreslått en rekke politiske tiltak for å fremme veksten til en grønn datasenternæring. Vi, og andre med oss, har fått gjennomslag for mye. Regjeringen har redusert el-avgiften for datasentre, de er i ferd med å endre graveforskriftene, de har igangsatt arbeidet med en strategi for grønne datasentre, vil gi tilskudd til fiberkabler til utlandet og vurdert tilgangen på mørk fiber. De foreslår også å bevilge midler til markedsføring av Norge som attraktiv datasenternasjon. 

Regjeringen har tatt viktige steg for å bidra til en grønn datasenternæring i Norge, men målet om like konkurransevilkår med våre naboland er ikke nådd. Dersom Stortinget velger å felle regjeringens forslag om å fase ut maskinskatten vil de stagge veksten til en grønn, norsk datasenternæring og samtidig lukker de muligens døren for store investeringer som de vi ser i våre naboland. 

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.