EU dropper klimakvoter for fly

Legger planen på is etter press.

EU dropper klimakvoter for fly
Flytrafikken i Europa er gjort til en del av EUs system for klimakvoter, men planene om å inkludere all internasjonal flytrafikk er nå lagt på is. Bilde: Reuters

Fakta om ETS

  • Systemet for handel med utslippskvoter ETS (Emissions Trading Scheme) regnes som en hjørnestein i EUs klimapolitikk.
  • ETS-ordningen omfatter de 27 EU-landene pluss Norge, Island og Liechtenstein.
  • Ordningen gjaldt i utgangspunktet utslipp av CO2 fra kraftstasjoner, oljeraffinerier, jern- og stålverk og annen tungindustri.
  • Flyselskaper ble tatt inn i ETS fra 1. januar 2012 gjennom at flyginger til og fra flyplasser i området krever kjøp av utslippskvoter.
  • All flytrafikk skulle omfattes av ordningen, men EU-kommisjonen tar nå til orde for at flyselskaper utenfor ETS unntas fram til høsten 2013 i påvente av en internasjonal avtale for flytrafikken.

Kilde: EU-kommisjonen

Unionen vil gi rom for en global avtale, men vil raskt tine tiltaket opp igjen om ikke avtalen kommer.

EU-kommisjonen skapte bølger da den gjorde det klart at alle flyginger til og fra Unionen skulle gjøres til en del av kvotehandelen og dermed pålegges å kjøpe klimakvoter.

– For å skape en positiv atmosfære er vi blitt enige om å stoppe klokken, sa klimakommissær Connie Hedegaard i Brussel mandag og kunngjorde at selskaper utenfor Europa det neste året likevel slipper å kjøpe kvoter.

Les også: Verden trenger 32.550 passasjerfly

Global avtale

Planene legges på is ettersom man nå vil gi FNs luftfartsorganisasjon ICAO muligheten til å komme fram til globale tiltak mot utslipp.

Hedegaard sier hun ser tegn til at en slik avtale kan komme i stand. Men om ikke den gjør det innen høsten 2013, kommer EUs planer til å gjelde igjen.

– La meg være veldig klar: Dersom denne øvelsen ikke leverer, noe jeg håper den gjør, er vi tilbake der vi er i dag med EUs program for kvotehandel. Automatisk, sier Hedegaard.

Les også:  Her kan man følge CO2-utslippene i nabolaget

– Skritt fremover

Styreleder Paal Frisvold i Bellona Europa håper det nå skal komme reelle resultater i arbeidet med å få på plass en klimaløsning på flytrafikk i hele verden etter langvarige og vanskelige forhandlinger i ICAO.

– Hvis EUs press med dette fører til en global CO2-skatt på all flytrafikk, vil det være et veldig viktig skritt fremover, sier han og understreker at frysen ikke må brukes til å trenere forhandlingene i stedet.

Les også:

Hun reddet fire liv da propellen falt av

Denne blir større enn Kjos-lineren  

Gjelder i Europa

Klimatiltaket skal fortsatt gjelde alle flyselskaper fra deltakerlandene i Europa og innebærer at selskapene må kjøpe utslippskvoter for å kompensere for drivstoffet man bruker.

EUs kvotesystem ETS inkluderer også EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Unntakene Kommisjonen nå planlegger for selskaper fra utenfor ETS-samarbeidet, må godkjennes av EUs medlemsland før de blir gjeldende.

Les også: På askejakt med Airbus-fly

Protest

USA, Kina, Russland og India har alle protestert kraftig på at EU ville pålegge deres flyselskaper å kjøpe kvoter.

Både USA og Kina har truet med motreaksjoner.

Kvotehandelen er en viktig del av EUs mål om å senke utslippene av drivhusgasser med 20 prosent sammenlignet med 1990-nivå innen 2020.

Les også:

Slik påvirker mobilen flyets sikkerhet

Her passerer 7 millioner kofferter hvert år  

Dette ubemannede flyet har større vingespenn enn en 737

Slik blir nye Gardermoen

Fra spadetak til ferdig fly på tre år