BYGG

Etterslepet er på 800 milliarder

IKKE IMPONERT: Jernbane får strykkarakter i RIFs gjennomgang. ¿ Regjeringens dobling av innsatsen har ført til at fornyelsestakten har økt til to prosent. Det er ikke nok, og vi er fortsatt blant de land som bruker minst på jernbane i Europa, sier Liv Kari Hansteen.
IKKE IMPONERT: Jernbane får strykkarakter i RIFs gjennomgang. ¿ Regjeringens dobling av innsatsen har ført til at fornyelsestakten har økt til to prosent. Det er ikke nok, og vi er fortsatt blant de land som bruker minst på jernbane i Europa, sier Liv Kari Hansteen.

Det er konklusjonen til Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), etter at de har gått gjennom bygg og anlegg til en samlet verdi av 4000 milliarder kroner.

Rapporten, som de kaller den første "State of the Nation" for Norge, legges frem under Byggedagene i dag.

Årelang forsømmelse

Her tar de for seg status, tendens og fremtidssikring for 11 av de viktigste områdene innen infrastruktur og bygg.

– Konklusjonen er at det er store etterslep innen åtte av de 11 samfunnskritiske områdene vi har vurdert. Vi mener det er alvorlig fordi det skyldes årelang forsømmelse av samfunnets hovedpulsårer, sier administrerende direktør Liv Kari Hansteen i RIF til Dagens Næringsliv.

Truet funksjonalitet

Rapporten deler ut karakterer fra 1 til 5 (best) til de ulike sektorene. I snitt scorer Norge 3, noe som tilsvarer «akseptabel, men ikke god standard».

De to områdene som får definitiv styrk-karakter, er jernbane og avløpsanlegg. Begge får karakteren 2, som betyr at anleggene vurderes å være i så dårlig forfatning at funksjonaliteten er truet.

Etterslepet på jernbane anslås til 200 milliarder kroner og for vann- og avløp til 110 milliarder kroner.

Lufthavner godkjent

Bare lufthavner, avfallsanlegg, energiproduksjon og energidistribusjon gis godkjent karakter hva dagens standard angår.

For oppgradering av kommunale bygg anslås etterslepet for nødvendig oppgradering til 300 milliarder kroner, for riksveier det samme, mens helsebygg trenger 25 milliarder kroner for å bli oppgradert til god standard.

Økte kostnader

– Hvis ikke byggene og anleggene vedlikeholdes, forringes samfunnets investeringer og verdier. Det innebærer at vedlikeholdskostnadene stadig øker, sier Hansteen i en pressemelding til NTB.

Hun mener at rapporten dokumenterer at det er et stort behov for bedre planlegging, økte bevilgninger og flere fagspesialister.

– Det bør utarbeides nasjonale styringsdokumenter innen alle områder. Vi må bort fra silotenkning og over til helhetlig satsning, sier hun.

Kleppa får den

Rapporten legges fram på Byggedagene 2010 i Oslo onsdag for en samlet byggenæring og sentrale politikere. Blant andre er samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), leder for transportkomiteen på Stortinget Knut Arild Hareide (KrF), leder for kommunal- og forvaltningskomiteen Heikki Holmås (SV) og Høyre-leder Erna Solberg invitert.

Rådgivende Ingeniørers Forening er en frittstående bransjeforening med 260 bedrifter som til sammen har 7.500 ansatte. Blant de største er Norconsult, Multiconsult, Rambøll, SWECO, COWI, Asplan Viak, Hjellnes Consult, PTL, ÅF- Consult og Dr. techn. Olav Olsen.

Roper på oljepenger

Næringspolitisk direktør Petter Brubakk i NHO mener at det er et paradoks at et så rikt land som Norge har så store utfordringer som rapporten avdekker.

Ved årsskiftet sto det 2.640 milliarder kroner på oljefondet, og avkastningen var den beste noensinne på 613 milliarder kroner.

– Vi bruker ikke pengene smart nok, sier Brubakk til VG.

Økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole, Victor Norman, har flere ganger etter at han satt i regjeringen, tatt til orde for å øke bruken av oljepenger i Norge. Senest i en kronikk i VG lørdag, der han skrev at Norge «i frykt for å bruke penger» har «sultefôret universitetene, vanskjøttet forskningen, latt jernbanene forfalle og unnlatt å bygge veier. Det blir ikke fremtidig næringsliv av slikt». (©NTB)