Verdier i avfallet

Et kinderegg av et anlegg skal fjerne problemavfall og binde CO2

Mikrobølger og høy temperatur skal omdanne avfall til biokull og syntesegass. Teknologien er utviklet for skip, men testes nå på landanlegg.

Sammen med Scanship skal Lindum nå sette opp et pyrolyseanlegg som forkuller  organiske avfallsfraksjoner ved 400 – 850 grader under fravær av oksygen og lager  et karbonrikt materiale, biokull, syngass (som består av hydrogen, karbonmonoksid og metan) samt bioolje, en oljefraksjon. Jo høyere temperatur jo mer syngass blir produsert og mindre biokull. Ved 500 grader lages det ca. 30-40% biokull av det organiske avfallet.
Sammen med Scanship skal Lindum nå sette opp et pyrolyseanlegg som forkuller organiske avfallsfraksjoner ved 400 – 850 grader under fravær av oksygen og lager et karbonrikt materiale, biokull, syngass (som består av hydrogen, karbonmonoksid og metan) samt bioolje, en oljefraksjon. Jo høyere temperatur jo mer syngass blir produsert og mindre biokull. Ved 500 grader lages det ca. 30-40% biokull av det organiske avfallet. (Illustrasjon: Lindum/Kjersti Magnussen, TU)

Mikrobølger og høy temperatur skal omdanne avfall til biokull og syntesegass. Teknologien er utviklet for skip, men testes nå på landanlegg.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Ved Lindum avfallsanlegg ved Drammen skal det før jul bygges opp en prototyp av et avfallsanlegg som er et kinderegg: Det kan håndtere problemavfall forsvarlig, bidra til å løse CO2-problemer og lage verdifulle biprodukter som blant annet kan hjelpe bønder til et bedre jordbruk.

Lindum skal ta i bruk en ny teknologi opprinnelig utviklet for cruiseskip.

I en serie artikler ser TU.no nærmere på norsk avfallsteknologi. På hvilke områder kan Norge eksportere teknologi – og hvor er det vi henger etter?

Tørket avfall blir pyrolysert – det vil si brent uten tilførsel av oksygen.

Lindum og Scanship skal sette opp anlegget utenfor Drammen i høst og starte opp før jul. Prosjektet skal pågå fram til 2023 med støtte fra Forskningsrådet.

Verdifull gass

Syntesegass skal erstatte biogass, som Lindum produserer i en annen prosess. Lindum «spiser» litt av sitt eget biogasslass for å lage damp, som trengs til biogassanlegget. Ved å bruke syntesegassen til dampproduksjon, kan biogassen heller selges og erstatte fossilt drivstoff i busser og biler.

Forretningsutvikler Thomas Hartnik hos Lindum sier at de har stor tro på pyrolyseteknikken og satser på den av to hovedgrunner:

  1. Miljøvennlig måte å behandle avfall som inneholder blant annet plast og miljøgifter.
  2. Lage produkter som har positiv verdi – det vil si salgbare produkter.

– Ved å brenne problemavfall, kan vi oppnå både å fjerne problemavfall som inneholder miljøgifter, plast og mikroplast og binde CO2 i biokull, sier Hartnik.

Med pyrolyseteknikken (se faktaboks) er det forventet at anlegget kan behandle avfall på en lønnsom og miljøvennlig måte og produsere produkter som er etterspurt i markedet.

Smarte byer

Pål Jahre Nilsen i Scanships innovasjonssenter tror avfallsteknologien kan passe godt både i smarte byer, i større boligkompleks eller andre steder på land der det er ønskelig å slippe transport av avfall. Restavfall inneholder opp til 60 prosent vann.

Avfall er en handelsvare. Norsk restavfall fraktes over lange avstander og skaper ekstra utslipp og trafikk, bare for å brennes. Det går 80-100 lastebiler med restavfall til Sverige hver dag.

– Det er ikke spesielt bærekraftig. Det er mye bedre å behandle avfall lokalt og ta ut og utnytte flere deler av avfallet enn bare å energigjenvinne, sier Nilsen.

Han kom til Scanship fra Cambi, som leverer biogassanlegg til kunder i inn- og utland. Nilsen ser store muligheter i kombinasjon av ulike avfallsbehandlingsmetoder som kan supplere hverandre.

– Vi ser konturene av en end of waste-løsning, sier Nilsen.

Industri eller jordbruk

Hartnik i Lindum ser flere anvendelser og positive effekter av å lage biokull.

– Biokull kan ha stor verdi, blant annet som reduksjonsmiddel i metallurgisk industri der den kan erstatte fossilt kull. Biokull kan også brukes i landbruket. Det er veldig porøst og kan binde til seg næringsstoffer som frigis over tid.

Elkem er med på prosjektet for å kunne erstatte fossilt kull og dermed få ned sitt karbonavtrykk. De vil trenge ca. 1 million tonn biobaserte råvarer i året.

Pilotanlegget settes opp i forbindelse med et FoU-prosjekt kalt VOW – Valorization of Organic Waste – og er støttet av Forskningsrådet. I tillegg til Scanship og Lindum deltar NGI, Sintef, VEAS, Mivanor og Clairs i prosjektet.

FAKTA:

Lindum: Kommersielt avfallsselskap eid av Drammen kommune

Scanship: Leverandør av avfallshåndteringsløsninger for skip – utviklet MAP siden 2013

MAP: Microwave assisted pyrolysis – Mikrobølgeassistert pyrolyse. MAP skal testes i pilotanlegg fra ca. desember 2019 hos Lindum.

Kapasitet: 10-12 tonn restavfall i døgnet før tørking i ny tørke med varmeveklser (Scanaship/Sintef)

Pyrolyse: Mates med ca. 8 tonn tørket avfall.

Energiinnhold: 4,8 kWh. Input pyrolyse: 0,4 kW. Ut: 3,3 kWh syntesegass + 100 % rent karbon (biokull)

VOW-prosjektet skal forske på aktivering av biokull med vanndamp eller CO2 som da kan brukes til å fjerne forurensningsstoffer og miljøgifter fra vann, luft og jord.

Forretningsutvikleren nærmest bobler over av entusiasme og ideer til å bruke både biokull og syntesegass.

Biokull, der karbon er bundet som kull, er stabilt og vil holde på karbonet «til evig tid» om det graves ned. Brukt i landbruket, kan det også holde på fuktighet og gjøre matproduksjon mer motstandsdyktig for tørke.

– Vi ser mange flere muligheter med teknologien og hva vi kan bruke både biokull og syntesegassen til. Men vi får ta det etter hvert, sier Hartnik.

For Lindum og andre avfallsanlegg kan det gi mer inntekter, og for samfunnet et positivt bidrag til å løse avfallsproblemer og få CO2 ut av kretsløpet.

Cruiseskip er som hele byer på et relativt lite område. Det gjelder å behandle alt på lite plass og utnytte ressursene. Pål Jahre Nilsen (t.v.) og Asgeir Wien utvikler mer og mer avanserte avfallssystemer til cruiseskip. Delre av teknologien tas nå til landanlegg.
Cruiseskip er som hele byer på et relativt lite område. Det gjelder å behandle alt på lite plass og utnytte ressursene. Pål Jahre Nilsen (t.v.) og Asgeir Wien utvikler mer og mer avanserte avfallssystemer til cruiseskip. Delre av teknologien tas nå til landanlegg. Foto: Tore Stensvold

Lite inn – mye ut

Ut av en avfallsmengde med 4,8 kWh energi, kan det hentes ut 3,3 kWh i form av syntesegass. Avfallet er tørket i forkant av pyrolysen. Scanship har også levert tørkeren med varmeveksler, som utvikles sammen med Sintef. Den inngår i et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert via EUs Horizon 2020-program. 

Inn i tørkeanlegget kommer det avfall med vekt og volum-forhold på 150 kg/m3. Etter tørking er forholdet 600 kg/m3 og da er avfallet gjort om til pellets som mates inn i pyrolyseanlegget.

Pyrolysen krever kun 0,4 kWh. Med strøm fra fornybare energikilder, er miljøregnestykket enkelt.

Innovasjonssenter

Dette er pyrolyse

Pyrolyse innebærer at avfallet varmes opp til mellom 500 og 900 grader med mikrobølger. Prosessen kalles MAP – Microwave Assisted Pyrolysis. Uten tilført oksygen, dannes det biokull og syntesegass.

Biokullet binder en god del  av karbonet som var i avfallet. Rundt 40 prosent bindes i kullet, mens 60 prosent slipper ut med syngassen, som delvis kondenseres til bioolje.

Syntesegassen kan brennes og energien brukes til andre prosesser.

Scanship har allerede testet teknologien ved selskapets laboratorium ved Revetal utenfor Tønsberg.

Nå er Scanship er i ferd med å bygge opp et nytt innovasjonssenter. Det er plassert i Asker utenfor Oslo og ledes av Asgeir Wien. Han ser nye muligheter for en teknologi som opprinnelig er utviklet for cruiseskip.

– På Lindum kalles det en pilot med 50 prosent størrelse, men i realiteten er det et fullskalaanlegg, beregnet for et stort cruiseskip, sier Wien.

Asgeir Wien leder innovasjonsavdelingen til Scanship. Her har han biokull fra testanlegget i Revetal  i hånda.
Asgeir Wien leder innovasjonsavdelingen til Scanship. Her har han biokull fra testanlegget i Revetal i hånda. Foto: Tore Stensvold

Anlegget vil ha en kapasitet på 10-12 tonn avfall bestående av slam og restavfall inn i tørkeren.

Flytende by

Cruiseskip er som små bysamfunn, der også alt avfall – både kloakkslam, matrester og annet søppel må håndteres. Det er lite plass om bord.

Norske Scanship har sikret seg en solid markedsposisjon og teknologi som ligger et stykke foran konkurrenten, ifølge dem selv – og tydeligvis de største cruiserederiene. Norwegian Cruise Line var første kunde tidlig på 2000-tallet, og har siden installert Scanship-anlegg på alle sine skip.

Pyrolyseteknologien er utviklet med tanke på cruiseindustriens krav til sikkerhet, pålitelighet og størrelse.

– Holder det til et cruiseskip, kan det brukes i mange ulike settinger også på land, sier Wien.

Den første kontrakten på et komplett anlegg med pyrolyse integrert i våt og tørr avfallshåndtering, er like rundt hjørnet.

– Rederiene holder kortene tett til brystet og planlegger stor lansering av nytt cruiseskip med mange nyheter, sier Wien.

 

Lindum avfallsanlegg mottar mye forskjellig avfall til resirkulering, gjenvinning og behandling. Med pyrolyse kan en del miljøgifter og plast behandles forsvarlig og skape verdier. Foto: Lindum
Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå