Er du byggingeniør med disse ferdighetene vil alle ha deg

Stor enighet om hva som kjennetegner fremtidens byggingeniør.

Er du byggingeniør med disse ferdighetene vil alle ha deg
Bilde: Mari Gisvold Garathun

Med stadige økninger i bevilgninger til samferdsel, og en konstant voksende befolkning, øker også behovet for byggingeniører. 

Tall fra Nav viser at etterspørselen etter ingeniører i bygg- og anleggsnæringen er stor. Ved utgangen av november 2016 var det 82 utlyste stillinger innen bransjen. 

Men med stadige endringer i byggteknisk forskrift, og måten man arbeider på en byggeplass, endrer også kravene til byggingeniører seg. 

Teknisk Ukeblad har snakket med ulike deler av byggebransjen for å høre hva de forventer av byggingeniører i årene som kommer. 

I front for digitale verktøy

Det som går igjen i alle bransjene vi har snakket med, er bruken av digitale verktøy. 

– Det er et krav at vi skal bruke 3D-verktøy i alle de store prosjektene våre, så det blir en del av arbeidshverdagen til alle som jobber for oss fremover, forteller assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås. 

For kort tid siden vant Jernbaneverket, sammen med Sweco og Rambøll, en stor internasjonal pris for sin bruk av 3D-modeller i planleggingen av InterCity. Tidligere i år ble etaten trukket frem som forbilde på grunn av bruken av 3D på danskenes årlige jernbanekonferanse

– Måten vi bruker de digitale verktøyene på har endret seg mye de siste årene. Tradisjonelt var dette mest noe vi brukte for å vise frem det vi hadde laget på papir. Nå går det gradvis mer og mer i retning av å bli et prosjekteringsverktøy med beregningsfunksjoner innbakt, og noe det er behov for at alle som jobber med våre prosjekter skal kunne, sier Løvås. 

Kunnskap om nye, digitale løsninger vil bli et krav i hele byggebransjen i fremtiden.
Kunnskap om nye, digitale løsninger vil bli et krav i hele byggebransjen i fremtiden. Foto: Mari Gisvold Garathun

Papirløse i 2020

Det er ikke bare til jernbaneformål fremtidens ingeniører må kunne benytte seg av digitale verktøy. 

Det samme gjelder både Statens Vegvesen, som sannsynligvis var først i verden med håndbok for 3D-modellering av veiprosjekter, og byggebransjen forøvrig. 

Øyvind Pettersen, prosjektleder for Digital byggeplass i Skanska forteller de samme kravene gjelder i byggebransjen.

– Krav til hvor godt du kan bruke verktøyene vil selvfølgelig variere fra arbeidsoppgave til arbeidsoppgave, sier han.

Men legger til at både de som jobber med tidligprosjektering av bygg og de som jobber ute på byggeplass må kunne forholde seg til 3D-verktøy i alle Skanskas prosjekter fremover. 

– Vi har en klar ambisjon om å bli papirløse innen 2020, så alle som ansettes hos oss i tiden fremover må kunne arbeide med digitale verktøy innen både 2D og 3D, forteller han. 

Skanska er ikke alene. 

– Forståelse for digitale verktøy vil være et krav til alle vi ansetter i årene fremover, sier Hege Njaa Aschim i Statsbygg. 

Stadige endringer

Statsbygg begynte å stille krav til bruken av BIM (bygningsinformasjonsmodeller) i alle sine prosjekter allerede i 2011. 

Aschim forteller at utviklingen var helt naturlig, ettersom resten av samfunnet også blir mer og mer digitalt. 

– Bruken av digitale verktøy åpner for helt andre måter å jobbe sammen enn vi hadde tidligere. Man har et mye tettere samarbeid på tvers av fag, og kan sammen komme frem til løsninger man ikke ville gjort om man jobbet på «gamlemåten», sier hun. 

Aschim legger til at Statsbygg har et mål om å alltid ligge i front av den teknologiske utviklingen i byggesektoren. 

– Så en viktig egenskap vi ser etter når vi ansetter nye ingeniører er endringsvillighet. Endringer er en stor del av arbeidsprosessen her, og det vil det bare bli mer og mer av, sier hun. 

Ikke bare byggingeniører

Statsbygg er ikke alene om å sette endringsvilje høyt når de søker nye ingeniører.

– Endringsvilje er svært viktig om man ønsker å kunne jobbe hos oss, sier Anette Aanesland, direktør for teknologi og utbyggingsstrategi i det nye veiselskapet Nye Veier. 

– Å evne og synes det er spennende å skulle tenke nytt og annerledes, og å tenke løsninger på en ny måte blir essensielt. Vi trenger ingeniører som forstår at vi må jobbe annerledes i morgen enn vi gjorde i går, utdyper hun. 

Nye veier er i tillegg svært opptatt av samarbeid og samspillet mellom ulike fag. 

– Vi synes det er spennende å få inn ingeniører som ikke tidligere har vært i byggebransjen i vår organisasjon. En tredel av ingeniørene vi har rekruttert er fra olje, gass og energi. Ved å kombinere denne kompetansen med tradisjonell veibyggekompetanse håper vi på å utvikle nye løsninger,  metoder og samhandlingsformer, sier hun. 

Akkurat som for både Jernbaneverket, Skanska og Statsbygg er det viktig for Nye Veier at nye ingeniører er digitale. 

– Vi vil stille krav om bruken av BIM i alle våre prosjekter, og er derfor opptatt av å ha denne kompetansen hos egne ingeniører også, sier Aanesland.

Samarbeid på tvers

Analyser antyder at kostnadene kan reduseres dramatisk ved systematisk bruk av 3D-modellering i flere type prosjekter. 

– Man unngår en rekke feil i byggeprosessen, og ikke minst uenigheter om hvem som har skyld i ting i etterkant. Ved å bruke digitale verktøy sparer man både tid og penger på store prosjekter, sier Løvås i Jernbaneverket. 

Også han viser til at fremtidens ingeniører må være gode til å samarbeide på tvers av fagfelt. 

– Når man jobber i digitale verktøy kan både arkitekt, ingeniør og håndverker jobbe sammen tidlig for å finne de beste løsningene, så det er klart at alle som jobber for oss må være positive til flerfaglig samarbeid, sier han.