Enova utelot 3 TWh-målet

Enova utelot 3 TWh-målet
NEVNTE IKKE VINDMÅLET: Kritikken mot regjeringen for å ikke ha nådd målet om 3 TWh vindkraft i 2010 var hard. Enova la ikke sten til byrden, men unnlot å nevne målet i sin resultatrapport for 2010. Bilde: colourbox.com

Ernst & Young har gjennomgått Enovas årlige resultat- og aktivitetsrapporter for perioden 2008–2010 i forbindelse med forvaltningen av midlene fra Energifondet.

I tillegg til et mål om å bidra til energisparing og ny miljøvennlig energi som tilsvarer 18 TWh innen utgangen av 2011, hadde Enova konkrete delmål om å utløse 4 TWh fornybar varme og 3 TWh vindkraftproduksjon innen utgangen av 2010.Fullstendig utelatt

4 TWh-målet for fornybar varme, som ble nådd, gis bred omtale i Enovas rapport for 2010.

Annerledes er det med 3 TWh-målet for vind, som ikke ble nådd. Ikke én eneste gang i hele den 80 sider lange rapporten nevnes det at det finnes noe vindmål, og at det er på 3 TWh i 2010.

Tallfesting av vindkraften fremgår kun i en tabell, hvor det går fram at om lag 2,1 TWh vindkraft var kontraktfestet innen utgangen av 2010.

At det mangler 900 GWh på å nå regjeringens og Enovas vindmål, forbigås i stillhet.

Vindmøllene skuffer år etter år

Revisorkritikk

I sin revisjonsrapport kritiserer Ernst & Young utelatelsen.

«Det foreligger mangelfull beskrivelse og vurdering av målet om vindkraft i årsrapporten», skriver revisorene.

«For å sikre en helhetlig og enhetlig rapportering, anbefaler vi at dette delmålet innenfor vindkraft blir omtalt og vurdert på samme måte som de øvrige hoved- og delmålene for Enova», heter det videre i rapporten.– Kunstig og pinlig

Høyres energipolitiske talskvinne, Siri A. Meling, påpeker at en resultatrapport skal beskrive resultatoppnåelse.

– Da blir det kunstig å utelate omtale av vindkraftsatsingen, som tross alt har vært en ganske stor del av Enovas fokusområder, sier Meling.

Energipolitisk talsmann Per-Willy Amundsen i Frp er enda mer kritisk.

– Det er svært kritikkverdig av Enova å utelate kommentarer om den fallerte vindkraftsatsingen. Målet har vært tydelig: 3 TWh vindkraft innen 2010, sier Amundsen.

Han mener Enova burde brukt et helt kapitel i årsrapporten til å forklare hva som faktisk har skjedd og hva vi kan lære av det.

– Denne form for reaksjon, hvor man indirekte later som om målet aldri har eksistert, er bare pinlig, sier Amundsen.

Vil ha større vannkraftverk

Bevisst valg

Enovas finansdirektør Geir Nysetvold avviser overfor Teknisk Ukeblad at 3 TWh-målet ble utelatt fra 2010-rapporten for å få oppmerksomheten vekk fra en politisk betent sak.

Han sier valget var helt bevisst, og begrunner det med at Envoas eier, OED, allerede da statsbudsjettet for 2010 ble lagt fram høsten 2009 hadde varslet at 3 TWh-målet ikke ville nås.

Blant årsakene nevnte OED fallende langsiktige kraftpriser som følge av finansuroen og at kostnadene ved bygging av vindkraft var høyere enn tidligere forventet.– Snøen som falt i fjor

Allerede gjennom intensjonsavtalen med Sverige i september 2009 om et felles elsertifikatmarked var det klart at hvis dette ble noe av, måtte Enovas investeringsstøtteprogram for vindkraft fases ut, understreker finansdirektøren.

– Fra oktober 2009 skulle Enova fortsatt bidra til utbyggingen av ny vindkraft, i seg selv og dessuten som en forberedelse til sertifikatordningen. Men 3 TWh målsettingen var ikke aktuell lenger. En bred omtale av denne målsettingen ville derfor være å dvele ved snøen som falt i fjor, sier Nysetvold.

– Fornybar energi er ikke uendelig

Statkraft bygger ny vindpark i Sverige

Les mer om: