Vannkraft

Enormt potensial for vannkraft i verden. Kan erstatte store mengder kull

Flere store vannkraftanlegg planlagt i mange land: Store muligheter for norsk industri, viser rapport.

Det er enormt potensial for ny vannkraft i verden, viser ny rapport. Her fra Hoover dammen i USA.
Det er enormt potensial for ny vannkraft i verden, viser ny rapport. Her fra Hoover dammen i USA. (Bilde: Colourbox.dk)

Flere store vannkraftanlegg planlagt i mange land: Store muligheter for norsk industri, viser rapport.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Den raske veksten i vindkraft og solenergi har fått mye omtale de senere år. Likevel står vannkraft allerede for 18 prosent av elektrisitetsforsyningen i verden, viser tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Nå viser en rapport fra Eksportkreditt Norge og Norwegian Energy Partners (NORWEP) at potensialet langt ifra er tømt.

– Vi ønsker å legge til rette for at norske aktører skal gripe mulighetene som finnes i det internasjonale vannkraftmarkedet, sier Ivar Slengesol i Eksportkreditt Norge.

20 land peker seg ut

I land som Brasil, Laos, Sør-Afrika, Kenya og Vietnam står vannkraftutbyggingene i kø. De neste fire år er det planlagt utbygginger på hele 25 gigawatt (GW) med ny vannkraft. Utbyggingene er planlagt i et tjuetalls nøkkelland.

Hydropower annual market report

  • Ny rapport fra NORWEP og Eksportkreditt Norge.
  • Analyserer markedet for ny vannkraft i 20 ulike land.
  • Ifølge rapporten skal det bygges ut 25 GW med vannkraft i de 20 landene fram mot 2024.
  • Viser et utbyggingspotensial på 164 GW.
  • Følgende land omtales: Kenya, Malawi, Mosambik, Rwanda, Sør-Afrika, Tanzania, Uganda, Zambia, Georgia, Indonesia, Laos, Nepal, Filippinene, Albania, Bosnia & Hercegovina, Slovenia, Sveits, Brasil, Chile og Peru. Rapporten gir i tillegg et innblikk i vannkraftmarkedet i disse ni landene: Angola, Balkan, Kina, Etiopia, Ghana, Malaysia, Myanmar, Nigeria og Vietnam.

– Tallet er basert på de konkrete utbyggingsplanene som finnes i de ulike landene, sier Gunn Vik, som er vannkraftdirektør i NORWEP.

På sikt er potensialet likevel enda større. Ifølge rapporten fins det utbyggingsplaner for 164 GW med ny vannkraft i de 20 landene. Til sammenlikning anslår IEA at et vil bli bygd ut rundt 80 GW havvind fram mot 2030.

Tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser at 18 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon kommer fra vannkraft allerede, et tall som er forventet å øke i årene som kommer.

Vil gi markedskunnskap

Ivar Slengesol er utlånsdirektør for industri og miljøteknologi i Eksportkreditt Norge. Bilde: Privat

Den nye rapporten fra NORWEP og Eksportkreditt Norge inneholder konkret informasjon om forretningsbetingelsene i 20 land. Her gjennomgås alt fra relevante lover og regler for utbygging, til økonomiske rammebetingelser og politisk risiko generelt.

– Vi ønsker å gi norske bedrifter kunnskap om de ulike markedene, mulige kunder, rammebetingelser og finansieringsmuligheter, forteller Ivar Slengesol.

– Her vil norske bedrifter finne informasjon hvilke muligheter som er internasjonalt, sier Gunn Vik i NORWEP. Graden av utbygd kraftnett er også omtalt i rapporten.

I dag eksporterer Norge vannkraftteknologi- og tjenester for 1,3 milliarder kroner, ifølge Eksportkreditt Norge. Store selskaper som Statkraft, Norconsult og Rainpower er de mest kjente bedriftene. Men ifølge Slengesol og Vik er markedspotensialet stort også for andre.

Les også

Utfyller vind og sol

– Vi mener at det absolutt er en mulighet for økt eksport og at bedriftene dermed kan øke sin aktivitet internasjonalt, sier Gunn Vik.

– Vannkraft er en mer moden energikilde enn sol og vindkraft. Vi ser ikke den samme dynamikken med rask prisfall og store utbygginger, men vannkraften fortsetter å vokse den også, sier Slengesol.

Både han og Gunn Vik peker på at vannkraft kommer til å utfylle andre fornybar energikilder i årene som kommer.

Flere land bygger nå såkalte pumpekraftverk, altså vannkraftverk som bruker elektromotorer til å pumpe vann tilbake i magasinene slik at den kan brukes på nytt. Annen fornybar kraft, som solenergi og vindkraft kan da brukes til å pumpe vannet tilbake.

– Vannkraft har den fantastisk egenskapen at den kan lagre energi og dermed gi fleksibilitet i en produksjonssetting, forklarer Vik i NORWEP. Hun mener vannkraften slik kan utfylle andre fornybare energikilder.

Av 2,2 GW vannkraft som ble satt i drift i Europa i 2018, var 384 MW i pumpekraftverk. Totalt har Europa nå en kapasitet på over 57 GW i slike magasiner.

I tillegg har også vannkraft en del andre fordeler med tanke på at den kan hjelpe til med å regulere flom og tørke, sier Vik.

Brasil størst

I rapporten er det 20 land som utpeker seg som raskest voksende på vannkraft. Enkelte er likevel større enn andre. Slengesol i Eksportkreditt Norge peker på Brasil som et åpenbart vekstmarked, sammen med Tanzania og Mosambik og Zambia. Men også i Europa er det muligheter, mener han.

– Slovenia og Sveits er europeiske markeder i vekst. Her er det kanskje laver risiko men også en annen konkurransesituasjon, sier han. Han mener de største mulighetene ligger i de voksende markedene i Sør.

Brasil tok i 2018 over USAs plassering som verdens nest største vannkraftprodusent etter Kina. Kina har firedoblet sin vannkraftproduksjon siden 2000.

Les også

Kommentarer (7)

Kommentarer (7)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå