Enorm vekst i nødnettene

Tetra-teknologien trenger et større frekvensområde for å håndtere den økende trafikken.

Enorm vekst i nødnettene
Bilde:

Nødnett basert på Tetra-teknologi er ikke noe særnorsk fenomen. Fra 2007 har den samme teknologien blitt tatt i bruk i 57 nye land som nå er i bruk i 100 land.

I Vest-Europa er alle land utenom Norge og Tyskland ferdige med sin utbygging. Her i landet skal nødnettet være ferdige utbygget i 2015.

– Det er viktig at flest mulige land slutter opp om Tetra-teknologien. Jo flere brukere, jo større blir industrien, og det betyr raskere teknologiutvikling og lavere priser på utstyret. I fjor så vi den største veksten på terminalsiden noen gang og det ble tatt i bruk en halv million nye rundt om i verden. I dag er det mellom to og tre millioner terminaler i bruk, men fremdeles er rundt 80 prosent av denne typen radiokommunikasjon basert på veldig gammel analog teknologi, sier Phil Kidner.

Han er sjef for interesseorganisasjonen Tetra & Critical Communications Association, som før het Tetra Association.

Bedre radio.jpg

Bredere nedslagsfelt

Utvidelsen av navnet skyldes ønsket om en organisasjon som spenner over all samfunnskritisk trådløs kommunikasjon.

Kidner peker på at det ikke bare er de såkalte blålysetatene i landene som tar i bruk teknologien. Den aller første som tok i bruk teknologien var faktisk Oslo lufthavn Gardermoen da den åpnet.

Svært mange kommunale og statlige etater, med behov for et lukket sambandsnett, har etter hvert tatt i bruk Tetra.

Alle nye flyplasser som er bygget de siste fem årene baserer kommunikasjonene på Tetra. I Asia skal det bygges 300 nye Metro-systemer i årene fremover og alle vil benytte Tetra.

Nå ser organisasjonen et økende behov for en større tildeling av spektrum for å tilfredsstille brukernes krav til datakommunikasjon.

I dag disponerer man frekvensspekteret fra 380 til 400 MHz og det er det samme i alle europeiske land.

En ny tildelning bør være harmonisert i alle land. Hvis ulike land tildeler ulike frekvenser vil det drive prisen på materiellet i været.

Les også: – Kraftselskapene bør bruke nødnettet

Vil ha LTE

 Det aller viktigste for Tetra-brukerne er god og tydelig tale, mener Thomas Lynch i analyseselskapet IMS Research.

– Ingen ting slår tale som kommunikasjonsform i kritiske situasjoner. Derfor er Tetra optimalisert for å formidle tale mellom personer og grupper mest mulig effektivt og i best mulig kvalitet. Men vi ser også at brukerne etterspør mer utveksling av data. I noen land benytter man det vanlige mobilnettet til data, men det er ingen god situasjon. Noe av databehovet tilfredsstilles gjennom oppgraderingen til TEDS - Tetra Enhanced Data Services.

Her er Norge først ute.

– Det vil gjøre databaseoppslag, overføring av bilder og liknende mye lettere. Men på lengre sikt ser vi behov for mer, og det må komme ved at det avsettes ytterligere spektrum til nødetatene. Først da vil vi kunne overføre video effektivt fra skadesteder. I USA har de allerede satt av plass i det gamle TV-båndet til dette. I Europa og andre land kan det skje i forbindelse med at det kommer det vi kaller Dividende 2, som er 700 MHz-området. Det er dette båndet som benyttes i USA og får vi til det samme i Europa i løpet av noen år er det en stor fordel. Det betyr at vi også kan få til en teknologiharmonisering i dette frekvensområdet basert på LTE, sier Lynch.

Les også: – Sikrere telenett kan ta år og dag

– Nødnettet fungerte for dårlig

– Vi trenger mer nødnett

Komplett nødnett for 4,7 mrd 

Les mer om: