Kraftnettet i Norge

Energi Norge: Det finnes mye teknologi for å unngå prissjokk i kraftnettet

Statnett advarer mot at høye kostnader kan få folk til å koble seg av strømnettet. Energi Norge tror derimot at nettleia kommer til å bli lavere i fremtiden.

Det vil bli svært kostbart om det norske kraftnettet skal bygges ut for å takle de store effekttoppene som ventes i fremtiden. Ved å digitalisere nettet og bruke teknologi som allerede finnes, kan man slippe mange tunge investeringer, tror Energi Norge.
Det vil bli svært kostbart om det norske kraftnettet skal bygges ut for å takle de store effekttoppene som ventes i fremtiden. Ved å digitalisere nettet og bruke teknologi som allerede finnes, kan man slippe mange tunge investeringer, tror Energi Norge. (Foto: Ellen Synnøve Viseth)

Statnett advarer mot at høye kostnader kan få folk til å koble seg av strømnettet. Energi Norge tror derimot at nettleia kommer til å bli lavere i fremtiden.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Statnetts konsernsjef Auke Lont sier til TU i dag at han frykter at kunder vil koble seg fra strømnettet dersom utbyggingskostnadene blir for store i årene framover. Det er planlagt nettutbygginger for svimlende 140 milliarder kroner, og jo flere som kobler seg av, jo høyere blir regningen for dem som er igjen, advarer Lont.

I dag legger Energi Norge fram en rapport, laget av DNV GL, som viser at kostnadene slett ikke trenger å øke for at Norge skal få et kraftnett som kan håndtere at både transport og industri blir mer elektrisk.

– Et viktig poeng i rapporten er å ta i bruk ny teknologi for å unngå store nettinvesteringer. Dette, sammen med at vi skal transportere mer strøm gjennom den samme infrastrukturen, gjør at nettleien per kilowattime sannsynligvis går ned, ikke opp, sier Kristian Blindheim i Energi Norge. 

Les også

Smarte ladere og batterier vil hjelpe

Også DNV GL peker i rapporten på at frakobling som en mulig trussel for nettbransjen i Norge, og advarer mot at enhver utfordring møtes med nye eller større nettanlegg: «Det kan bli så dyrt at man kan stille spørsmål ved om kundene da rent faktisk ønsker å være tilknyttet nettet», skriver konsulentene.

De konkluderer likevel med at nettselskapene er godt skodd for å møte veksten i kraftetterspørselen. På spørsmålet om rask elektrifisering blir for vanskelig for strømnettet, svarer rapporten tydelig nei.

DNV GL ramser opp en rekke tiltak som kan hindre kostbare nettutbygginger:

  • Strenge krav til komponenter i nettet, som omformere
  • Lastflytting ved hjelp av blant annet smarte ladere
  • Smartere styringssystemer som kan samle elektriske laster hos kundene
  • Batterier i nettet

Krav til omformere kan spare store summer

Kristian Blindheim, leder for Energi Norges prosjekt Fullelektrisk. Foto:  Energi Norge

– Det billigste tiltaket er å stille krav til komponenter som kobles til nettet, særlig omformere. Hvis et nettselskap krever at en likeretter må være 24-puls, blir det litt dyrere i innkjøp, men gir mindre støy på nettet og dermed kan man unngå investeringer. Det er et billig tiltak med stor konsekvens for nettet, sier Blindheim.

Han tror også det vil komme mer batterier i nettet, etterhvert som behovet øker og prisen minker. Han tror også at elbil-eiere i stadig større grad vil bruke smart ladeutstyr til å bruke ledig kapasitet i nettet.

– Med en smart lader har det lite å si for forbrukeren, men for nettet kan det bety mye. I tillegg tror vi at det kommer smartere styringssystemer i nettet som kan gjøre det lettere å samle elektriske laster hos kundene, og styre disse samlet på en fornuftig måte, sier Blindheim.

– Tradisjonell oppgradering og utbygging er en viktig del av svaret, men det vil i større grad være mulig å unngå det, sier han.

Les også

Nordmenn bruker mer effekt

Den siste uken har det pågått en het debatt om effekttariffer. Etter nyttår kommer NVE til å foreslå en endring i nettleien som også priser effekt, altså hvor mye strøm du bruker samtidig og/eller på på «feil» tid av døgnet.

De siste årene har effektuttaket økt raskere enn energibruken i Norge, og rapporten spår at denne trenden fortsetter. Foto: NVE/DNV GL

– Hvis målet er å holde kostnadene lavest mulig, vil effekttariffer være en god idé. Mengden strøm du bruker er ingen god indikator på hvor mye du belaster nettet. Nettet står der og koster penger, enten man bruker det hele tiden, eller av og til. Det interessante er effekten du bruker og når du gjør det, mener Blindheim.

De siste årene har effektuttaket økt raskere enn energibruken i Norge, og rapporten spår at denne trenden fortsetter.

– Det er et godt prinsipp at man betaler de kostnadene man selv påfører nettet. Hensikten med effekttariffen er å reflektere dette bedre. Det vil føre til at kostnadene totalt sett blir mindre. Ny teknologi vil gjøre det mulig å flytte forbruk i tid og dermed unngå kostnader både for seg selv og nettselskapet, sier Blindheim.

Han tror ikke nordmenn vil koble seg av kraftnettet med det første.

– Det er en risiko som ligger der. Men den ligger langt frem i tid, og lenger fram i tid i Norge enn i andre land, fordi vi har rimelig og pålitelig vannkraft. Det er teknisk mulig å være selvforsynt med egenproduksjon og batteri, men foreløpig er det nok for dyrt til at folk vil velge det, tror Blindheim.

Historisk og forventet nettleie, øre/kWh. Illustrasjon: NVE/DNV GL
Les også

Kommentarer (10)

Kommentarer (10)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå