IT

Endelig et offentlig IT-prosjekt i rute

MØNSTERBRUK: Edvard Pedersen og prosjektstaben i Altinn II skal brukes som mønster for andre offentlige IT-prosjekter.
MØNSTERBRUK: Edvard Pedersen og prosjektstaben i Altinn II skal brukes som mønster for andre offentlige IT-prosjekter. Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
28. sep. 2009 - 10:09

Altinn

  • En nettportal og en teknisk plattform for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige.
  • I Altinn II kommer i høst første versjon med en ny tjenesteutviklingsløsning, slik at offentlige virksomheter ikke bør kjøpe inn eller bygge egne løsninger for elektroniske tjenester til publikum og bedrifter.
  • Neste høst kommer versjon 2 med fokus på samhandlingstjenester som kan inkludere flere tjenesteeiere, flere brukere og flere sluttbrukertjenester samlet, men som brukerne opplever som én prosess. Og løsningen bygges ut til å kunne behandle sensitive personopplysninger.

Nye tjenester på nett

Flere offentlige virksomheter planlegger eller i gang med å utvikle nettbaserte tjenester på den nye Altinn-plattformen.

  • Et omfattende system for innrapportering av lønns- og personaldata i samarbeid mellom Skattedirektoratet, NAV, Statstisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene.
  • Automatisk dataflyt mellom inkassoselskaper, namsmann og Statens innkrevingssentral, der informasjonen går fra maskin til maskin, uberørt av menneskehender.
  • Autosys, den nye førerkort- og motorvogntjenesten/registeret
  • Innsynstjenester, der bedrifter og borgere selv kan sjekke om informasjon om en selv er korrekt.


IT-sprekkene

  • Sentraliseringsprosjektet i Oslo kommune
  • Au2sys, Statens vegvesen
  • Flexus, felles billettsystem Oslo og Akershus

– Vi er jo velsignet med dyktige folk, har brukt mye tid på planlegging og sørget for å kvalitetssikre planene i forhold til budsjettet.

Slik forklarer prosjektleder Edvard Pedersen hvordan Altinn II-prosjektet har holdt rammene til nå. Han ledet oppstarten av prosjektet og har nå ansvaret for å hente ut gevinstene.Skjebne

Sprekk på tid og penger har vært skjebnen til en rekke store offentlige IT-prosjekter de siste årene, men ikke for det største offentlige IT-prosjektet for øyeblikket.

Pedersen har 700 millioner kroner å rutte med frem til neste høst.

I samarbeid med utviklere hos Accenture og en egen prosjektorganisasjon ved Microsofts hovedkvarter i USA skal Altinn bygge neste generasjons system for innrapportering og samhandling.

I Altinn II skal alle tjenester fra det offentlige til næringslivet gjøres tilgjengelige på nettet. Målet er at bedriftene skal forholde seg til kun én nettportal for rapportering og annen kommunikasjon med forvaltningen.Rakett

Prosjektet er en tretrinns rakett. Etter at Basefarm startet opp ny driftsplattform i desember i fjor, skal første versjon av nye Altinn etter planen på lufta i høst.

– Akseptansetesten kommer i gang nå. Den skal avklare om systemet er klart til oppstart og hva som eventuelt må gjøres før vi setter i gang. Nå ligger det an til at første versjon kommer i gang i begynnelsen av november, sier prosjektlederen.

Med andre ord etter tidsplanen.

– Ja, pluss minus et par uker, slik det ser ut før akseptansetesten, bemerker Pedersen.Fellene

– Hva er oppskriften?

– Da vi planla prosjektet, brakk vi det ned på så detaljert nivå som mulig. Her avdekket vi en del potensielle feller. I tillegg har vi lagt vekt på risikostyring. Og det har vært vesentlig å ha med folk som har vært ute en vinternatt før – at de vet hva som kan gå galt underveis, sier Edvard Pedersen.

– Vi mener også at innkjøpsmetodikken, med konkurransepreget dialog, har gitt en tydeligere forståelse for oppgaven hos alle parter.

Han legger ikke skjul på at størrelsen på prosjektet har gitt ekstra drahjelp fra leverandørene.

– Dette er jo en referansesak for dem, så de har kontinuerlig oppfølging av dette helt til topps, sier prosjektlederen.Motbør kan komme

Store IT-prosjekter strander ofte på at de ansatte ikke er forberedt på en ny dataløsning og ikke har lært å utnytte de mulighetene dette gir. Det skaper frustrasjon.

– Vi har ikke opplevd motstand, heller tvert i mot en utålmodighet etter å ta i bruk nye Altinn. Og vi har et grundig opplæringsprogram, rettet mot både etatene og konsulentmarkedet, sier Pedersen.

– Men den store utfordringen kommer først når etatene skal ta i bruk nye elektroniske tjenester, og de ansatte må lære å samarbeide med andre offentlige virksomheter, poengterer han.– Dette skal vi bruke

Staten skal saumfare Altinn II-prosjektet for å lære andre offentlige virksomheter hva som fører til at IT-prosjekter kan holde tidsplan og budsjett.

– Dette er et stort prosjekt som har fått til mye, og vi skal helt klart benytte oss av de erfaringene man her har gjort, sier direktør Hans Christian Holte i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Difi er i gang med den nettbaserte tjenesten Prosjektveiviseren, som skal hjelpe offentlige virksomheter i å gjennomføre IT-prosjekter. Det er i denne sammenheng at Holte vil trekke veksler på Altinn II.

– Årsaken er at dette er en av få reelle samarbeidsløsninger som er realisert. Her ser vi flere virksomheter på tvers av sektorer som går sammen om å gjøre noe konkret, begrunner Difi-sjefen.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.