NYE VEIER

En av tre ansatte i Nye Veier kommer fra oljenæringen

Vil utfordre tradisjonell veibygging.

En tredel av de som er ansatt i Nye Veier er hentet fra olje- og gassnæringen.
En tredel av de som er ansatt i Nye Veier er hentet fra olje- og gassnæringen.

Vil utfordre tradisjonell veibygging.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Når det skal ansettes folk til å drive det nye veiselskapet Nye Veier fremover søkes det etter deg som er løsningsorientert, innovativ og en lagspiller.  

Men ikke nok med det, selskapet ønsker også at en god del av de ansatte skal ha bakgrunn fra oljenæringen. 

– Oljenedtur og nedbemanning i oljesektoren har gitt rikelig tilgang på høyt kvalifisert folk fra olje- og gassnæringen. Det tror vi at vi vil dra stor nytte av, sier teknologi- og utbyggingsdirektør Anette Aanesland i Nye Veier.

Ønsker bredde

I løpet av et år har Nye Veier ansatt rundt 85 stykker. 29 av disse kommer fra olje og gass. 

– Vi er opptatt av å ha god bredde i organisasjonen, og har så klart hentet en god del fra Statens Vegvesen i tillegg. Kombinasjonen av tradisjonelle veiingeniører med flinke folk fra olje-og gassnæringen tror vi vil gi oss en stor fordel i tiden fremover, sier Aanesland. 

For tiden søker selskapet om utbyggingssjef for E6 Trøndelag, fortrinnsvis fra bygg- og anleggsbransjen eller andre relevante bransjer.

Aanesland forteller at de i all hovedsak ønsker byggingeniører til de typiske veifagene, men at både oljeingeniører og andre fra oljebransjen ansettes til stillinger som jobber med økonomi, kontraktsgjennomføring og HMS. 

– Vi ønsker folk fra oljenæringen til å utvikle metoder og samhandlingsformer, og byggingeniører til alle relevante fag, sier hun. 

God erfaring 

Det overordnede målet til veiselskapet er å bygge raskere, billigere og bedre veier. 

Aanesland mener erfaringer fra oljenæringens kontraktsformer og gjennomføringsmodeller vil ha stor betydning for å nå disse målene. 

– Oljeingeniørene har utrolig mye kompetanse når det kommer til prosjektstyring, og er godt vant til å styre store prosjekter. I tillegg har oljebransjen i lang tid jobbet med totalentrepriser, som er det vi ønsker å benytte oss av i stede for de typiske utførelsesentreprisene Vegvesenet bruker. Den erfaringen vil vi dra stor nytte av, sier hun. 

Halvparten av søkerne

Nye Veier er ikke alene, også i flere av de store byggselskapene her i landet er flere av de ansatte hentet fra olje og gass. 

– I en periode kom rundt halvparten av søkerne våre fra oljebransjen. Så vi har tidligere oljeansatte i en rekke ulike stillinger, sier rekrutteringssjef Christian Scheen i Skanska Norge.

Scheen forteller at selve bygningsarbeidet fremdeles domineres av den konvensjonelle byggebransjen, men at tidligere oljeansatte dekker en del av de andre oppgavene innen økonomi, IT, prosjektstyring, salg og strategi.

– Vi mener både byggebransjen og oljebransjen har mye å lære av hverandre, og ser at vi får mye ut av et tett samspill mellom ulike fagområder, sier han. 

Lærer av hverandre

Oljebransjen har alltid vært kjent for å ligge i front når det kommer til teknologisk utvikling. 

Scheen forteller at byggebransjen har lært mye av av måten oljebransjen har tatt i bruk digitale verktøy som bygningsinformasjonsmodeller og 3D. Men han mener ikke erfaringsutvekslingen kun går den ene veien. 

– Vi ser jo at oljenæringen har mye å lære av byggebransjen også. I byggebransjen er man vant til å være små team som jobber med store oppgaver. I oljebransjen er man vant til å kunne bruke svært mye ressurser på hver enkelt kontrakt. Nå som tidene er dårligere og de må nedjustere har de mye å lære av måten vi jobber på her i byggebransjen, sier han. 

Og legger til at byggebransjen alltid har hatt lavere marginer, og dermed har vært vant til hver enkelt ansatt i mange tilfeller har fått langt større ansvar for prosjektene enn i oljebransjen. 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå