En av tre ansatte i Nye Veier kommer fra oljenæringen

Vil utfordre tradisjonell veibygging.

En av tre ansatte i Nye Veier kommer fra oljenæringen
En tredel av de som er ansatt i Nye Veier er hentet fra olje- og gassnæringen.

Når det skal ansettes folk til å drive det nye veiselskapet Nye Veier fremover søkes det etter deg som er løsningsorientert, innovativ og en lagspiller.