KRAFT

– Elektrisitet er ikke hovedfienden

EL SOM BÆREBJELKE: Det er viktig at vi promoterer utviklingen av energieffektivisering i riktig retning, og tar inn over oss at elektrisiteten vil fortsette å være en bærebjelke i energiforsyningen i lang tid framover, sier Energi Norges Steinar Bysveen.
EL SOM BÆREBJELKE: Det er viktig at vi promoterer utviklingen av energieffektivisering i riktig retning, og tar inn over oss at elektrisiteten vil fortsette å være en bærebjelke i energiforsyningen i lang tid framover, sier Energi Norges Steinar Bysveen. Bilde: Jannicke Nilsen

Norge vil få et energioverskudd i årene som kommer. Det bekymrer både bransjeforeningen Energi Norge og statsforetaket Enova.

Enova må bruke mer krefter på å redusere energiforbruk basert på fossil energi, og mindre på å redusere bruken av elektrisitet, mener administrerende direktør i Energi Norge, Steinar Bysveen.El-overskudd

– De neste 10-15-årene vil vi trolig ha et el-overskudd i Norden. I lys av dette må vi erkjenne at det er den fossile energien vi må redusere. Det er ikke elektrisiteten som er hovedfienden, sier Bysveen.

Siden 2001 har Enova vært myndighetenes verktøy i arbeidet med ny, fornybar energiproduksjon og å legge om energiforbruket i mer klimavennlig retning.

Statsforetaket skal redusere behovet for energi, stimulere til energieffektivisering, øke produksjonen av fornybar energi og varmeproduksjonen basert på avfallsforbrenning og spillvarme.Enova-kritikk

Den siste tiden har Enova møtt kritikk for å ha støttet prosjekter som ikke gir sikker klimagevinst. Steinar Strøm, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, mener blant annet Enova sløser med statlige midler når de tildeler 680 000 kroner til Eidsiva Energi for å støtte utskiftning av panelovner til fordel for vannbåren varme.

Flere mener det ikke ligger direkte besparelser i å bytte ut el med fjernvarme.

Enova har så langt bidratt til å gjennomføre og planlegge totalt 5 TWh fornybar varme, ifølge en ny rapport. Tiltakene kostet totalt 2,6 milliarder støttekroner.

Bysveen mener Enova styrer etter feil prioriteringer.

Adm. direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.
BEKYMRET: Nils Kristian Nakstad, adm. dir. i Enova, er bekymret for at Norge får et eloverskudd framover. Scanpix

Mer el i fjernvarme

– På vei mot et CO2-fritt energisystem vil el spille en større rolle enn den gjør i dag. Jeg tror blant annet vi vil få mer bruk av elektrisitet i fjernvarmeanlegg. Jeg er ikke for uforsvarlig elbruk, men vi må ikke blande begrepene energieffektivisering og elbruk, sier Bysveen.

Enovas direktør Nils-Kristian Nakstad er ikke enig i at det er gal bruk av statsmidler å erstatte panelovner med vannbåren varme.

– Vi har et klart mandat fra OED. Vi skal realisere 18 TWh, spart og produsert ny fornybar energi innen 2011. Vi jobber med energiomlegging innenfor denne rammen, sier Nakstad.

– Er du enig med Bysveen i at det er den fossile energien som er hovedfienden?

– Ja, for å redusere utslipp i Norge er dette riktig, men våre mål er også knyttet til energiomlegging. Vi skal redusere bruken av el hvor den ikke er best egnet, nemlig til oppvarming. Det viktigste vi har gjort er å utvikle et effektivt fjernvarmesystem som erstatter bruk av elektrisk kraft. Vi synes det er fornuftig å redusere bruken både av el og ikke-fornybare energibærere, sier Nakstad.– Vi er bekymret

I 2020 kan Norden ha et årlig kraftoverskudd på opp mot 50 TWh, spår Steinar Bysveen. Selv om tallet kan være omstridt, ser ikke Enova-direktøren lyst på utsiktene.

– Vi er bekymret for at vi går inn i en situasjon med ubalanse mellom tilbud og etterspørsel og dermed et kraftig prisfall. Resultatet er mindre lønnsomme energitiltak, og det blir ekstra krevende for oss når vi skal overtale næringslivet til å investere i omlegging av energibruken. Vi er avhengig av forutsigbare priser på el for å nå målet vårt. Alternativet er at staten går inn og subsidierer enda mer, sier Nakstad.

– Er det lurt?

– Nei. Forutsetningen for å nå våre langsiktige mål er tilgang til et betalingsdyktig marked. Svaret på dilemmaet er at det norske markedet for kraft og varmeproduksjon må få tilgang til det europeiske markedet, mener Nakstad.Må få større marked

– Eksport til utlandet forutsetter flere overføringslinjer. Disse vil uansett ikke være på plass før om 10-15 år?

– Våre grunnlagsinvesteringer på varmesiden har lengre tidshorisont og forutsetter at elektrisitet skal brukes til noe annet enn oppvarming. Tilgang til nye markeder er en god ide.

– Er klimagevinsten i Enovas virksomhet avhengig av at Norge blir en eksportør av fornybar energi?

– Svaret er ja, over tid. Vi forutsetter at vi i en lengre tidshorisont produserer energi for et større marked enn det norske, men vi må huske på at handel med opprinnelsesgarantier gjør at fysisk overføringskapasitet ikke er en forutsetning for å selge den fornybare egenskapen ved norsk kraft.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.