Ekstremregnet fikk hele veien til å rase ut

Og ekstremnedbør og trange dreneringsrør kan gi flere slike hull.

Ekstremregnet fikk hele veien til å rase ut
Et større parti av fylkesvei 773 ble vasket ut fredag morgen. Bilde: Politiet

To personer ble skadet etter at de kjørte ned i et hull i veien i Nord-Trøndelag natt til fredag, melder adressa. Store nedbørsmengder vasket ut et parti av fylkesvei 773.

Med mer intensiv lokal nedbør, sammen med sidedrenering og stikkrenner som ikke har tilstrekkelig kapasitet, kan slike flomskader bli mer vanlig.

Det mener flere eksperter.

Interaktiv grafikk: Sjekk status for vannrørene i din kommune

Flere flomskader

Veien som ble vasket ut er eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune, men det er Statens Vegvesen som drifter og vedlikeholder veien.

I Statens Vegvesen i Nord-Trøndelag opplever de økt hyppighet av flomskader på vei.

– Vi ser også en tendens til at mer vann ovenfra medfører større utfordringer enn tidligere, sier Magne Steiner Malmo, direktør for veiavdelingen i Nord-Trøndelag i Statens Vegvesen.

Flom, ras og skred forårsakes av økte nedbørsmengder og mer intens nedbør.

– Vi har mange hendelser i vårt landstrakte fylke. Vi opplever at vi må være forberedt på mer vann i ulike former. Det er spesielt krevende i vårt fylke på grunn av mye svak grunn med for eksempel kvikkleire, sier han.

Les også: Kjempeflommen i 2011 utløste tidenes flomsikring langs den kommende storveien

Stengt vei

Veipartiet som ble vasket ut på fylkesvei 773, ligger mellom Steinfjelltunnelen i Namsskogan kommune og Gjersvika i Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag.

Statens Vegvesen ennå ikke foretatt undersøkelser av hva som skjedde på veien. På stedet var det et drensrør med 120 cm i diameter. Stedet ligger over marin grense, og det var morenemasse som ble vasket ut.

– Det ser kurant ut å reparere veibanen her, sier Malmo.

Han forteller at først ble deler av veien vasket ut rundt klokken fire natt til fredag, og etter hvert ble hele veibanen vasket ut.

Veien der ulykken skjedde har vært stengt for normal trafikk siden 13. juli på grunn av tunnelarbeider i nærheten. Det var anleggsarbeidere som var involvert i ulykken.

Les også: Med disse på plass tør de færreste å råkjøre over Øresundsbroen

Drenering mangler kapasitet

Også i Rådgivende ingeniørers forening (RIF) opplever de at det er et hyppigere antall flomskader på veier. Ifølge organisasjonen kan også flomskader på norske veier bli mer vanlig i årene som kommer.

Klimaendringene vil gi et annet risikobilde når det gjelder fare for flom og skred og dette vil kreve tiltak blant annet på fylkesveiene, skriver organisasjonen i rapporten «Norges tilstand 2015».

– Vi har et veinett, hvor store deler av riks- og fylkesveinettet er bygget for mange år siden med et dreneringssystem som ikke har kapasitet til store nedbørsmengder, sier Erik Spilsberg som har vært med på å lage rapporten for RIF.

– I en situasjon hvor vi kan forvente hyppigere ekstremvær er dette en dårlig kombinasjon, sier han.

Til daglig jobber han som seniorrådgiver i Rambøll. Han presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag og ikke har kunnskap om flomhendelsen på fylkesvei 773 i Nord-Trøndelag.

Les også: Golfbane-eieren fikk skylda for bru-kollaps. Nå slår han tilbake

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.