BYGG

E16-køen forsvinner

FLASKEHALS: E16 ved Sandvika er en av Norges mest trafikkerte tofelts veier. Når nye E16 blir klar, får strekningen fire felt.
FLASKEHALS: E16 ved Sandvika er en av Norges mest trafikkerte tofelts veier. Når nye E16 blir klar, får strekningen fire felt.Bilde: Scanpix

26. mars vedtok Bærum kommune en kommunedelplan med konsekvensutredning for E16 fra Sandvika (Kjørbo) til Wøyen, og Statens vegvesen er nå i gang med reguleringsplanarbeidet.

Finansieringen er imidlertid fortsatt usikker.

I tunnel under Sandvika

Nye E16 skal bygges med en 2 km lang tunnel fra nordre ende av Kjørbotunnelen og opp til Bærumsveien. Motorveien fra Bærumsveien til Wøyenenga (Wøyen) utvides fra to til fire felt.

Totalt er det snakk om en strekning på 3,5 kilometer, som anslås til å ha en prislapp på cirka 1,3 milliarder kroner. Strekningen skal finansieres som en deling mellom statlige midler og bompenger, men det er fortsatt ikke klart når disse pengene vil komme.

Strekningen er nemlig ikke prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP), så sant ikke rammen utvides med 20 prosent.

Venter på pengene

– Transportplanen skal behandles politisk nå, så mye kan skje selv om strekningen foreløpig ikke er innenfor rammen, sier Statens vegvesens planleggingsleder for E16, Jan Birger Lund.

Han sier at prosjektet er høyt prioritert i Oslopakke 3, som behandles i Stortinget tidlig neste år, og siden fase 1 allerede er vedtatt håper de at det etter hvert vil komme bompengeinntekter derfra.

– Om Oslopakke 3 blir vedtatt vil ha stor betydning for dette prosjektet. Vi forbereder planene videre så fort vi kan, og nå som kommunedelplanen er godkjent setter vi i gang med reguleringsplanene, så de er klare når pengene kommer, sier Lund.

Tidligst i 2015

Arbeidet med kommunedelplanen har lenge vært forsinket fordi Bærum kommune ikke har fått lov til å skille ut E16 fra planene for omlegging av E18 fra Lysaker til Slependen. Det skulle sees som en helhet. Når de nå endelig fikk tillatelse til å planlegge E16 for seg selv, fortet de seg med et vedtak.

– Det var veldig viktig at denne planen ble vedtatt nå, slik at vi er med i kabalen når pengene i NTP skal prioriteres endelig, sier plansjef Arthur Wøhni i Bærum kommune. Han håper nye E16 kan være klar allerede i 2012.

Vegvesenet er imidlertid ikke like optimistiske.

– Nå skal vi lage reguleringsplaner og byggeplaner, så anleggsarbeidet kan neppe starte før i 2012 eller 2013 selv om vi får penger fra NTP. Med tre års byggetid blir det da tidligst i 2015 at veien blir klar, sier planleggingsleder Lund.

Klargjør for ny E18

I mellomtiden fortsetter Bærum kommune sin egen planlegging. De har nylig fått klarsignal for å sette i gang planarbeidet med ny E18 fra Lysaker til Slependen, og håper de snart skal få knyttet Sandvika sammen med fjorden igjen.

– Vi er veldig glade for at dette har kommet på plass, og håper på en avgjørelse så snart som mulig slik at vi får utviklet Sandvika. I dag stanger vi jo mot motorveier på to sider, så det vil bli flott for byen å få både E16 og E18 i tunnel, sier plansjef Wøhni.

Når E16 legges i tunnel, blir dagens E16 over Hamang liggende igjen som en lokal samlevei. Vegvesenets konsekvensutredning viser at dette vil ha veldig positive effekter for hele Sandvika, siden området så langt har manglet samleveier. All lokal trafikk har til nå gått på E16, som har vært en av Norges mest trafikkerte tofelts veier – med en trafikkmengde på godt over 30.000 biler pr. døgn (2006-tall).

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.