Dystre bransjetall: – Byggherrene etterspør ikke nok innovasjon

Dystre bransjetall: – Byggherrene etterspør ikke nok innovasjon
Liv Kari Hansteen i RIF mener byggherrene må lage rom for mer FoU-arbeid i anbudene som lyses ut. Bilde: Mari Gisvold Garathun

Mandag presenterte Teknisk Ukeblad nye SSB-tall, som viste at byggenæringen er den næringen som satser minst på forskning og utvikling (FoU) per sysselsatt av samtlige bransjer.

Tallene viste at mens IKT-sektoren bruker mer enn 100.000 kroner på forskning og utvikling per ansatt, bruker byggenæringen i Norge en knapp tusenlapp per ansatt i bransjen.

Les også: Bru over «ingenting» er så viktig at den stopper togtrafikken

Problematiske anbud

Administrerende direktør i Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Liv Kari Hansteen, er ikke overasket over resultatet, men sier byggenæringen på ingen måte er skyld i de lave tallene alene.

– Det som kjennetegner byggenæringen er at den i all hovedsak får sine oppdrag gjennom anbud. En konsekvens av det er at næringens FoU aktivitet, kompetanse og innovasjonstakt i stor grad preges av hva som kan bidra til å vinne anbudskonkurransene. Når byggherren ikke etterspør innovasjon, og kun går etter pris vil bransjen også legge fokus på pris fremfor innovasjon, sier hun.

Og legger til at manglende FoU i næringen på ingen måte er et norsk fenomen.

– Studier fra flere land viser at byggenæringen generelt er lite innovativ sammenliknet med andre næringer, sier Hansteen,

Les også: Derfor jobber de 24 timer i døgnet når det er buss for tog

Positiv til nytt direktiv

I april i år ble det vedtatt nye EU-regler for offentlige anskaffelser. Hansteen håper disse kan være med på å øke byggherrens etterspørsel etter FoU i utlysninger.

– De nye EU-direktivene innfører en ny prosedyre for innovativt partnerskap. Prosedyren er tenkt brukt der oppdragsgivers behov for innovative varer og tjenester ikke lar seg oppfylle med løsninger som allerede er tilgjengelige på markedet. Vi tror det nye direktivet kan ha god effekt på FoU-fokuset i bransjen, sier hun.

Hansteen mener likevel det i tillegg må tilrettelegges mer for FoU fra byggherrers side.

– Det må tilrettelegges for at innkjøperne tar hensyn til og fremmer innovasjon ved anskaffelsene, sier hun.

Les også: Ingeniørene skyr Berlins marerittprosjekt

Viktigheten av det offentlige

Utover forventningene til EU-direktivet, har Hansteen stor tro på arbeidet med Bygg21.

– Det er et meget godt initiativ. Vi håper Bygg21 kan bidra til å sette fokus på leverandørutvikling og offentlig anskaffelser. Det offentlig er nemlig en viktig kunde for næringen, sier hun.

Og legger til at RIF tror nøkkelen til økt fokus på innovasjon vil være å få til en enda bedre utviklingsdialog mellom offentlig bestiller og næringen, tilsvarende det oljenæringen har fått til.

Les også:

En av verdens viktigste transportårer fyller 100 år

Vi må slutte å bygge i blinde

Flerkantet murstein regulerer innetemperaturen  

 

Les mer om: