– Drift og vedlikehold må få topp prioritet

– Drift og vedlikehold må få topp prioritet
SELVKRITIKK: Terje Moe Gustavsen tok selvkritikk, og erkjente at selv om vedlikehold var høyt prioritert i inneværende NTP var det ikke nok. Nå får veldikeholdet enda mer. Bilde: Håkon Jacobsen

Høyest prioritet

På vei- og jernbanesiden er dette høyest prioritert:

E39, ferjefri stamvei mellom Kristiansand og Trondheim

Intercity-triangelet, høykvalitets jernbane mellom Porsgrunn, Lillehammer, Halden og Oslo.

Deretter følger E6, E18, E10, RV94, E105 og vei til havn i Kirkenes.

Jernbaneverket ønsker også å prioritere utbygging av godsterminalen på Alnabru i Oslo

Nytt forslag til Nasjonal Transportplan for 2014 til 2023 kan skape jubel hos de som irriterer seg over hullete veier og tog som ikke går.

Men for dem som drømmer om stadig bredere og rettere veier eller lyntog er det mindre å glede seg over.

Pluss 45

Oppdraget fra regjeringen var å vurdere fire alternativer. Disse er 20 prosent lavere bevilgninger enn i eksisterende plan, like mye, eller 20 prosent mer.

Disse tre alternativene har vært standarden i en årrekke. Nytt denne gangen er at etatene også skal vurdere en vekst i bevilgningene på 45 prosent.

Kun det siste alternativet åpner for noe særlig nybygging.

– Drift, vedlikehold og fornyelse må få topp prioritet. Dette gjorde vi også forrige gang, men ikke i tilstrekkelig grad, sa veidirektør Terje Moe Gustavsen da han la frem forslaget til ny NTP.

Han viste stolpediagram for bruk av penger der vedlikehold fikk nesten like mye i alle fire alternativene mens nyinvesteringer først fikk litt fart på seg i pluss 45-varianten.

Forutsigbarhet

Vegdirektøren kom også med et aldri så lite spark til storting og regjering.

– Vi må vite hvilke midler vi har til rådighet noen år frem i tid. Vi må ha forutsigbarhet. Får vi det skal vi levere god infrastruktur om 20 år.

På veisiden strekker nyinvesteringene seg fra 140 til 325 milliarder kroner i perioden.

Igjen forklarte Moe Gustavsen at det var store avsetninger til vedlikehold som førte til at det ble få store veiprosjekter med de minste rammene.

Kystverket: Ønsker mer godstransport på sjøenEnda mer vedlikehold

Men ikke alle er like fornøyd med veksten i vedlikeholdsbudsjettene som nå er foreslått. Arbeidsgruppen har bruk Det Norske Veritas som rådgiver i prosessen.

– DNV har foreslått å bruke enda mer til vedlikehold. Riksveinettet har forfall som det vil koste 35–40 milliarder kroner å ta igjen i løpet av til til 15 år.

POSE OG SEKK: Hvis både persontrafikk og godstrafikk skal over på jernbane krever det minimum 45 prosent økning i rammene, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger. Håkon Jacobsen

T-bane og tog

Jernbanedirektør Elisabeth Enger ønsker et felles utredningsprosjekt for tunnel både for jernbane og T-bane under Oslo.

– Vi utfordrer regjeringen til å starte dette arbeidet så fort som mulig, sa Terje Moe Gustavsen.

– Det er ikke gitt at vi skal dele samme trasé, men utredningen bør skje i samarbeid, sa hun.

InterCity

Deretter vil hun starte fase 1 av intercitytriangelet. Enger mener det vil kreve 47 milliarder kroner å få det ferdig til 2026.

– Vi kan klare full utbygging på ti år, men det vil kreve en økning i rammene på 136 prosent.

Videre vil hun sette av 100 millioner kroner til å utrede høyhastighetstog videre.

Denne summen skal brukes på Ringeriksbanen som en del av trasé til Bergen og til strekningen Porsgrunn – Kristiansand – Stavanger.

Det er høringsfrist på forslaget 29. juni i år, så kommer regjeringen med en endelig Nasjonal transportplan for perioden 2014 - 2023 våren 2013.

Les også: – Staten må ta ansvar for kollektivtrafikken

Her ligger norske oljemilliarder

– Bruker lånte penger på veibygging

– Jernbaneutbygging krever 20-års-plan

Les mer om: