NATURVITENSKAP

Dobler romfart

Andøya rakettoppskytingsfelt - Andøya Rocket Range (ARR).
Andøya rakettoppskytingsfelt - Andøya Rocket Range (ARR). Bilde: Andøya Rocket Range

Ifølge den avtroppende romfartsministeren skal utviklingen av norsk romteknologi økes ved å doble støtten til nasjonale romprogrammer.

I statsbudsjettet for 2006 foreslår regjeringen nye bevilgninger til romvirksomhet med 41 millioner kroner.

Får tilbake 4 ganger

– Den eksportrettede romindustrien er en drivkraft for teknologiutviklingen i samfunnet. Romindustrien skaper betydelige ringvirkninger, og norske rombedrifter oppnår økt verdiskaping på mer enn 4 kroner for hver offentlige krone som brukes til teknologiutvikling og romforskning, sier nærings- og handelsminister Børge Brende.Ifølge statsbudsjettforslaget består satsingen av 15 millioner kroner til deltakelse i nye internasjonale teknologiprogrammer og om lag 26 millioner kroner i økning i de nasjonale romprogrammene.

Nasjonalt og internasjonalt

Satsingen på de nasjonale romprogrammene mer enn dobles, fra 24 millioner kroner i 2005 til 50 millioner kroner i 2006. Dette er en satsing på spissteknologi og forskningsintensiv industri.

I statsbudsjettet for 2006 blir det foreslått å bevilge til sammen 325,8 millioner kroner til nasjonal og internasjonal romvirksomhet.

Ringvirkninger

Brende skriver at norske rombedrifter er viktige i regionale teknologimiljøer som Kongsberg og Raufoss. Teknologi og produkter utviklet for de ekstreme forholdene i rommet får ofte nye anvendelser i industrien og på konsumentmarkedene.

Ved å styrke de nasjonale romprogrammene skal flere norske rombedrifter bli kvalifisert til de avanserte utviklingskontraktene i den europeiske romorganisasjonen European Space Agency (ESA) og kunne konkurrere om kontrakter i det kommersielle markedet.

Satellitter

Økningen i de nasjonale programmene vil gi rom for å utvikle mer effektive satellittbaserte overvåkingstjenester for norsk territorium.

Det vil bli avsatt 8 millioner kroner til å bygge en stasjon for nedlasting av satellittdata i Antarktis (TrollSat), som vil være lokalisert ved den norske forskningsstasjonen Troll. Videre vil 5 millioner kroner brukes til samarbeidsavtalen med EU om utviklingen av satellittnavigasjonssystemet Galileo.

Satser på ESA

Det viktigste statlige engasjementet innen norsk romfart er deltakelsen i ESA, der kontingenten for 2006 er på 87,7 millioner kroner. 158,8 millioner kroner foreslås bevilget til deltakelse i internasjonale programmer, de fleste innen ESA.

Programmene gir høyteknologiske utviklingsoppdrag til norsk industri, sikrer virksomhet ved Andøya rakettskytefelt og gir offentlige myndigheter tilgang til overvåkingsbilder fra radarsatellitt. Norsk Romsenter er statens utøvende organ med et budsjett på 29,6 millioner kroner.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.