Mitsubishi Heavy Industries og Hitachi-GE Nuclear Energy

Disse japanske atomgigantene ble varslet om at de kan ha fått forskningsjuks fra Haldenreaktoren

De to selskapene har utviklet og bygget en lang rekke atomreaktorer.

Innsiden av en Mitsubishi-reaktor i Tsuruga, Japan.
Innsiden av en Mitsubishi-reaktor i Tsuruga, Japan. (Foto: Mitsubishi Heavy Industries/IAEA)

De to selskapene har utviklet og bygget en lang rekke atomreaktorer.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

De japanske industrigigantene Mitsubishi Heavy Industries og Hitachi-GE Nuclear Energy er blitt varslet om at de kan ha fått manipulerte forskningsresultater fra Institutt for energiteknikk (Ife). Det går frem av opplysninger TU har fått fra japanske atomsikkerhetsmyndigheter.

Norske myndigheter og Ife nekter fremdeles å fortelle hvem de berørte kundene er.

I midten av mai offentliggjorde Ife at det har funnet sted misligheter i fire kundeprosjekter ved Haldenreaktoren. Ytterligere tre kundeprosjekter er fremdeles under gransking. Japan er et av fire land som er orientert om mislighetene.

Les også

Bestrålingstester av brenselskapslinger

2. august 2019 ble de japanske atomsikkerhetsmyndighetene for første gang orientert av norske myndigheter om at forskningsresultater fra Haldenreaktoren kunne være manipulert. Dagen før var de allerede blitt orientert av Ife, ifølge et dokument TU har fått innsyn i.

Japan og Canada var de første landene som ble orientert av norske myndigheter om mulig forskningsjuks ved Haldenreaktoren. I mai i år ble også Frankrike og USA orientert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) på bakgrunn av nye funn i granskingen ved Ife.

TU har i flere uker forsøkt å få svar fra det japanske atomtilsynet NRA Japan (Nuclear Regulation Authority) på en rekke spørsmål om saken. Nylig mottok vi svar. 

– NRA mottok informasjonen i august i fjor om at det kan ha blitt gjort misligheter i prosjekter under Ifes bilaterale kontrakter som henholdsvis Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) og Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. (HGE) har signert med Ife, skriver NRA Japans internasjonale kontor.

De skriver videre at Tepco ikke var involvert. Japans største energiselskap, Tokyo Electric Power Company (Tepco), opererer flere kjernekraftverk i landet.

Ife informerte NRA om at bestrålingstester av brenselskapslinger og «pressure vessel material» altså materialer til trykktanker, kunne være omfattet av mislighetene, heter det i svaret.

TU har tidligere omtalt at en kanadisk kunde som ble varslet om jukset, fikk utført bestrålingstester av zirkoniumlegeringer i Haldenrektoren. Det var det statlige atomselskapet Atomic Energy of Canada Limited (AECL) som fikk gjort disse testene.

Skjulte algoritmer

TU omtalte onsdag at det skal ha blitt brukt skjulte algoritmer for å påvirke programvaren som konverterte rådata fra testene i reaktoren til lesbare data.

Dette er saken

  • Ledelsen ved Ife fikk i 2019 interne varsler om «mulig vitenskapelig uredelighet» i prosjekter ved Haldenreaktoren. De hyret inn eksterne granskere for å undersøke varslene.
  • 12. mai offentliggjorde Ife funnene fra første del av granskingen.
  • Granskerne konkluderte med at det hadde funnet sted misligheter i fire prosjekter for utenlandske kunder.
  • Data var blitt manipulert og/eller testoppsett var endret i prosjektene. Dette skjedde i strid med Ifes retningslinjer for testing.
  • Granskerne slår fast at endringene i data og/eller design ser ut til å ha skjedd fordi prosjektet ikke klarte å oppfylle krav til testene og spesifikasjoner.
  • Granskerne slår også fast at endringene skjedde fordi man møtte på utfordringer og risikerte forsinkelser, samt å måtte bygge rigger på nytt.

De japanske tilsynsmyndighetene svarer at de ikke har fått informasjon som gjør at de kan svare på om prosjektene var påvirket av irregulære endringer i data eller i design.

Det japanske atomtilsynet opplyser videre at de har bedt Ife om å gi ytterligere informasjon gjennom det internasjonale fellesprosjektet.

Internasjonale atomgiganter

Både Mitsubishi Heavy Industries  og Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd er giganter i internasjonal atomindustri.

Mitsubishi Heavy Industries har blant annet designet og bygget 24 trykkvannsreaktorer (PWR) i Japan. De har også utviklet trykkvannsreaktoren APWR og versjoner av denne til USA og Europa.

Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. ble startet i 2007 som et resultat av samarbeid mellom japanske Hitachi og amerikanske General Electric innen kjernekraft. Selskapet bygger og vedlikeholder atomreaktorer.

De reklamerer med at de har levert kokvannsreaktorer til ni japanske kjernekraftverk, blant annet en av reaktorene til det nå nedlagte Fukushima-kraftverket. Selskapet har vært sentral innen utvikling av kokvannsreaktoren ABWR. De har også levert utstyr til atomkraftverk i USA, India, Sør-Korea, Sveits, Taiwan, Kina, Pakistan og Russland. 

TU har sendt henvendelser til begge selskapene, foreløpig uten å ha mottatt svar.

Vil ikke bekrefte eller avkrefte

TU har forelagt opplysningene fra NRA Japan for Ife. De vil ikke gå inn på hvilke kunder som kan være berørt av forskningsjukset.

– Ife kan ikke bekrefte eller avkrefte hvilke kunder som er berørt ettersom granskingen fremdeles pågår, vi har konfidensialitetsforpliktelser overfor våre kunder og granskingsrapportens funn er overlevert til Økokrim, skriver Silje Aspholm Hole, kommunikasjonsdirektør ved Ife i en epost.

TU har spurt det japanske atomtilsynet om de har vurdert sikkerhetsmessige konsekvenser for japanske atomanlegg på bakgrunn av funnene i granskingen. NRA Japan svarer følgende:

– Nei, det har ikke NRA, fordi NRA så vel som de japanske selskapene ikke har mottatt noen spesifikk informasjon fra Norge. 

NRA svarer det samme på spørsmål om de har konkludert om saken. 

TU har forelagt Ife disse svarene.

Ife oppgir at granskingsteamet har hatt dialog med samtlige berørte kunder siden august 2019 gjennom brev, telefon- og videokonferanser.

– De berørte kundene har fått tilsendt en rapport med dokumentasjon av forholdene som gjelder dem, og en liste med spørsmål fra granskingsteamet for å kunne få klarhet i om forholdene har hatt eventuelle sikkerhetsmessige konsekvenser. Når det gjelder NRA, så er det DSA som har kontakt med myndighetene i de ulike landene, svarer Aspholm Hole hos Ife.

Utenlandske myndigheter mer åpne

Også DSA opplyser til TU at de ikke vil gå ut med navn på aktører. De har også sladdet navn på aktører i korrespondansen mellom dem og det japanske atomtilsynet, som TU har fått innsyn i.

Dermed har atomsikkerhetsmyndighetene i både Frankrike, Japan og Canada vært mer åpne om saken enn både norske DSA og Ife. De har oppgitt navnene på en rekke av Ifes kunder, noe DSA og Ife til nå har nektet.

Det kanadiske atomtilsynet Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) har tidligere opplyst at selskapet Atomic Energy of Canada Limited engasjerte et uavhengig firma for å granske om forskningsresultatene fra Ife kunne ha påvirket dem.

Det franske atomtilsynet Autorité de sûreté nucléaire (ASN) bekrefter at de har vært i kontakt med de franske kjernekraftselskapene EDF og Orano, samt forskningsorganisasjonen French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), fordi de kan ha brukt forskningsresultater fra Haldenreaktoren.

DSA er i kontakt med atomsikkerhetsmyndighetene i disse landene, i forbindelse med at de har en pågående tilsynssak mot Ife på grunn av granskingen. Direktoratet opplyser nå også til TU at de ikke ønsker å kommentere saken ytterligere før tilsynet er avsluttet.

Tepco har fått med seg saken

TU har tidligere også vært i kontakt med Japans største energiselskap, Tokyo Electric Power Company (Tepco), som opererer flere kjernekraftverk. De er blant annet blitt spurt om de har fulgt opp funnene fra granskingen hos Ife.

Tepco har tidligere samarbeidet med Ife om en rekke prosjekter, men det er ikke kjent om de kan ha blitt berørt av mislighetene. Japanske tilsynsmyndigheter oppgir at de ikke er berørt.

Joji Hara ved selskapet kontor for kommunikasjon skriver at de ut fra medieomtale har fått med seg at forskningsdata fra Ife er blitt utsatt for mislighold og blir gransket.

– Vi har imidlertid ikke mottatt noen rapport om resultatene av etterforskningen fra Ife på dette stadiet, skriver Hara i en epost.

Han forteller at de ønsker å få bekreftet om funnene fra granskingen kan påvirke anleggene deres.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå