KARRIERE

Disse ble hardest rammet av finanskrisa

NYTT: Finanskrisa slo forskjellig ut.
NYTT: Finanskrisa slo forskjellig ut. Bilde: Dag Yngve Dahle
Dag Yngve Dahle
7. juni 2010 - 11:14

Andel mistilpassede

 • Humanister: 27,7 %
 • Primærnæringskandidater: 27,3 %
 • Samfunnsvitere: 23,2 %
 • Jurister: 16,1 %
 • Naturvitenskapelig / tekniske fag: 16,1 %
 • Helse-, sosial- og idrettsfag: 13,4 %
 • Økonomisk-administrative fag: 11,2 %
 • Pedagogiske fag: 7,1 %

Kilde: Kandidatundersøkelsen 2009 / NIFU STEP.

Andel mistilpassede teknologer

 • Biologi: 30,6 %
 • Elektro, mekanikk og maskin: 16,4 %
 • Fysikk og kjemi: 12,1 %
 • IT og data: 10,4 %
 • Bygg og anlegg: 10,0 %

For andre grupper av teknologer er tallene usikre grunnet små utvalg. Kilde: Kandidatundersøkelsen 2009 / NIFU STEP.

Det viser Kandidatundersøkelsen 2009, som forskningsinstitusjonen NIFU STEP nylig la fram.

Undersøkelsen, som gir et bilde av situasjonen for nyutdannede et halvt år etter siste eksamen, viser at kandidatene har klart seg bedre enn fryktet fra 2007 til 2009.

Taklet krisa

- Vi er litt overrasket over at finanskrisa ikke har slått verre ut blant nyutdannede i Norge. Det viser at vi har kommet oss godt gjennom krisa så langt. Nyutdannede er gjerne mest utsatt, siden de er i en overgangsfase og kan ha vanskelig for å komme seg inn på arbeidsmarkedet, sier Clara Åse Arnesen, forsker ved NIFU STEP, til Teknisk Ukeblad.

Forholdsvis få kandidater er såkalt "mistilpassede". Det betyr at de har fått heltidsjobber som er relevant for den utdanningen de har tatt.

Samtidig er det klare forskjeller mellom utdanningsgruppene.

I likhet med tidligere år er det humanistene, altså kandidater med historisk-filosofiske fag, som er mest mistilpasset på arbeidsmarkedet. Andelen var i 2009 hele 27,7 prosent.

Kandidater med utdanning i primærnæringsfag har nesten like høy mistilpasningsgrad. Også samfunnsvitere slet med å få seg relevante heltidsjobber.

Nyutdannede teknologer sakker akterut

Slo ulikt ut

Jurister, realister, sivilingeniører og ingeniører er i en mellomposisjon. For disse gruppene er andelen mistilpassede mellom 14 og 16 prosent.

Ser vi på kandidater med teknisk-naturvitenskapelig utdanning, finner vi markante forskjeller mellom ulike faggrupper.

Desidert verst stilt var biologene. Hele 30 prosent av dem var mistilpasset på arbeidsmarkedet. Det betyr at hver tredje nyutdannede biolog sliter på arbeidsmarkedet.

Bedre går det med dem som studerte bygg og anleggsfag. Der er mistilpasningsandelen kun 10 prosent.

– Legg ned bachelorgraden

Skjermet

Generelt gikk det best med pedagogene / lærerne. Blant dem er det kun 7,1 prosent som ikke har fått en relevant heltidsjobb et halvt år etter siste eksamen.

Også blant kandidatene med helsefaglig, sosialfaglig, idrettsfaglig eller økonomisk-administrativ utdanning er andelen mistilpassede relativt lav - og under gjennomsnittet på 17,1 prosent.

- En viktig årsak til at enkelte grupper har klart seg bedre enn andre, er at de jobber i skjermet eller offentlig sektor. Lærere og helsepersonell er eksempler på det. Det motsatte gjelder for kandidater med teknisk-naturvitenskapelig utdanning, som i større grad er å finne innenfor den konjunkturfølsomme, konkurranseutsatte sektoren, sier Arnesen.

Bachelorgrad gir ikke jobb