ARBEIDSLIV

Deler kunnskap og råd

Trondheim: - Inkubatorselskapet Leiv Eiriksson Inkubator AS (LEI) tilbyr rådgivning, utviklingsmiljø og investornettverk, forteller Tobias H. Kvam, daglig leder for og senterleder i LESI ved Pirsenteret i Trondheim.

- Alle snakker om innovasjon og nyskaping, det er blitt moteord. Vi satser på å tilby servicetjenester, kompetanse og kontorplass i et miljø der nye bedrifter kan utvikle seg. Vi skaper bedrifter, sier Kvam.

Han framhever et svært godt samarbeid med saksbehandlerne i Innovasjon Norge, som gjør sitt beste med begrensede midler. Samtidig påpeker han at Innovasjon Norge ikke har tilstrekkelig med midler for å gi starthjelp for nye selskaper.

- Det er synd at Inkubatorstipend-midlene er oppbrukt allerede før sommerferien. Ressursene som er til rådighet strekker ikke til i forhold til behovet. Det er vanskelig å skaffe den lille startkapitalen som trengs for å komme seg igjennom det første, vanskelige året for de nystartede bedriftene, mener inkubatorlederen.

Støtte i kritisk fase

- Vi har kunnskap om bedriftsetablering og finansiering, og vet hvor vi skal gå og hvem vi skal kontakte for å få ting til. Vi tilbyr lokaler og kontortjenester, og vi gir råd dersom gründerne vil ha det. Og det vil de som regel, sier Kvam, som nevner at ledelsen i inkubatoren henter inn spisskompetanse utenfra dersom det er nødvendig i forhold til gründerbedriftene.

- Første året er kritisk for gründere. Ved siden av å være administratorer, er vi mentorer og støttespillere. Vi går inn i prosessen og støtter bedriften og menneskene dersom det er behov for det, sier inkubatorlederen.

LESI har et 2-3-års perspektiv på oppholdet til gründerbedriftene. I dag er det stor forskjell på hvor fort de vokser seg ut av inkubatoren. Hvert år er rundt 100 personer innom Leiv Eiriksson Nyskaping med ideer om nyetablering. Disse får hjelp til å vurdere om ideen kan være liv laga eller om det er best å ikke gå videre med planene. I dag er 15 gründerbedrifter etablert i LESI.

Gode viljer

I tillegg til rådgiving innenfor strategi, markedsføring, nettverksbygging, økonomistyring og styrearbeid, tilbys møterom og møblerte kontorer med sentralbord- og dataservertilknytning. Er en etablerer tatt opp i inkubatoren, kan vedkommende søke om inkubatorstipend (eller etablererstipend) fra Innovasjon Norge.

Gründerne kan også delta i arrangementer og kurs i regi av inkubatoren. SINTEF, NTNU OG SIVA er de største eierne av selskapsgruppen hvor selskapet Leiv Eiriksson Inkubator inngår, men også Q-free, Trondheim kommune, Steinkjer kommune, flere banker og begge de trønderske fylkeskommunene er med på eiersida.

- Inkubatoren er et resultat av mange gode viljer. Det er svært motiverende å hjelpe skapende gründere med å utvikler sin ide til levedyktig bedrift. Jeg er stolt over at det har gått bra med atten av de til sammen over tjue bedriftene som siden oppstarten for tre år siden er tatt inn i LESI, sier inkubatorleder Tobias H. Kvam.

Inkubator:

* En inkubator er et tilbud til folk som ønsker å utvikle et forretningskonsept og starte en bedrift. Inkubatoren gir tilgang til nødvendige servicetilbud, lokaler og ressurser i etableringsfasen. Bedriftsrådgiving, nettverk og kontakt mot aktuelle miljøer er også en del av det inkubatoren tilbyr.

* Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN): LEN er et selskap for offensiv næringsutvikling som tilfører lovende nyetableringer kompetanse og risikokapital. Gir et helhetlig tilbud innenfor innovativ FoU-basert bedriftsetablering. Holder til i det maritime og marine tyngdepunktet for næringsliv i Pirsenteret i Trondheim.

* Leiv Eiriksson Inkubator AS-(LEI): Et datterselskap av Leiv Eiriksson Nyskaping, startet i 2001. Samlokalisert med LEN.

* Leiv Eiriksson Senter Inkubator (LESI): LESI - Leiv Eiriksson Senter Inkubator er en avdeling i LEI. Samlokalisert med LEN.

Såkorninvest Midt-Norge (SiM): SiM gir nyetablerte bedrifter tilgang til såkornkapital i etableringsfasen. SiM administreres av Leiv Eiriksson Nyskaping, samlokalisert med LEN.

* Innovasjon Norge: en fusjon av Norges Eksportråd, Statens Nærings- og Distriktsutbyggingsfond (SND), Norges Turistråd og Statens veiledningskontor.

* SIVA: Selskapet for industrivekst er statlig eid, og er medeier i en rekke forskningsparker, kunnskapsparker og inkubatorer.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.