– De under 20 bør kun sende SMS

– De under 20 bør kun sende SMS
NEI, NEI, NEI: Tenåringer bør ikke ringe med mobilen, mener indiske forskere. Bilde: Colourbox

Stråling er et mye omdiskutert tema, og ulike studier har frem til nå kunnet gi få entydige svar på kreftrisikoene ved bruk av mobiltelefon.

Dobbel risiko

Et indisk forskerteam har nå gått gjennom alle 11 undersøkelsene på området gjennomført frem til 2009, blant annet den mye omdiskuterte Interphone-studien og forskningen til svenske Lennart Hardell ved universitetssykehuset i Ørebro.

Studien konkluderer med at det er omtrent dobbelt så stor risiko for å utvikle hjernesvulst i de mest utsatte områdene i hjernen ved langvarig bruk.

Gjennomgangen er publisert i tidsskriftet Journal of Computer Assisted Tomography, og gjengitt i VG.

– Telekombransjefinansierte studier har rapportert sterkt tvilsomme resultater sammenlignet med uavhengige studier. De svenske studiene, uavhengig av industrifinansiering, har rapportert om risiko for hjernesvulster fra bruk av mobiltelefon og trådløs telefon. Resultatene indikerer at mobiltelefonbruk i 10 år omtrent dobler risikoen for å få diagnostisert en svulst på samme side av hodet som mobiltelefonen holdes, skriver forskerne i sin konklusjon.

Interphone: Økt kreftrisiko for tunge mobilbrukere

Kun SMS

De fortsetter med at folk bør være veldig restriktive ved bruk av mobiltelefon, ettersom det er "en markant mengde overbevisende vitenskapelige beviser som indikerer alvorlig risiko ved bruk av slike".

– Derfor er det tilrådelig å redusere mobilbruken til veldig få og korte samtaler. Mennesker under 20 år bør kun ha mobiltelefoner som tillater SMS, ettersom risikoen er langt høyere hos unge mennesker, skriver forskerne.

Hjerneskallen til barn er mykere enn hos voksne, og strålingen trenger derfor lenger inn. Derfor bør barn kun sende SMS, mener forskerne. (FOTO: Environmental Health Trust)

– Ubrukelig standard

Videre mener de at det gjentatte ganger har blitt bevist at strålingen fra basestasjoner er skadelig for helsen, og at dagens strålingsgrenser er basert på et falskt premiss om at det kun er oppvarmingseffekter på kroppen som er skadelige.

– Vi konkluderer med at dagens standard for eksponering av mikrobølgestråling ved mobiltelefonbruk ikke er sikker for bruk over lang tid, og at den må ses på, skriver forskerne.

Ikke enig

Statens strålevern holder imidlertid på sitt. Seksjonssjef Merete Hannevik sier til VG at forskningen ikke viser noen økt sannsynlighet for hjernesvulst.

– I Interphone-studien fant man ingen høyere risiko for hjernesvulst blant dem som har snakket i telefon ti år eller mer. Blant storforbrukerne, som har snakket i 1640 timer eller mer, var det 40 prosent økt sannsynlighet for svulst på hjernen. Men det var basert på et veldig lavt antall tilfeller, sier hun.

– Brosjyre om stråling sprer vranglære

El-overfølsomhet: – Jeg lurte meg selv i ti år

Mobilstråling bremser alzheimer

Les mer om: