KARRIEREUTDANNING

De flittigste studentene

ROMTEKNOLOGI: Studentene Espen Oland (til høyre) og Lasse Ulvær jobber med testbrettet til Høgskolen i Narviks nye satellitt HiNCube.
ROMTEKNOLOGI: Studentene Espen Oland (til høyre) og Lasse Ulvær jobber med testbrettet til Høgskolen i Narviks nye satellitt HiNCube.Bilde: Raymond Kristiansen

Studentundersøkelsen 2008

  • Vel 5200 studenter svarte på spørsmålene i undersøkelsen, som ble gjennomført anonymt.
  • De aller fleste av disse er studentmedlemmer i Nito og Tekna, og studerer ingeniør-, teknologi og realfag.
  • Rundt 40 prosent av de spurte har svart på undersøkelsen.
  • Majoriteten av de svarende er mellom 18 og 29 år, men også studenter opp til og over 40 år har svart.
  • Alle høgskoler og universiteter er med, men på grunn av få svar/ får eller ingen teknologistudenter er høgskolene i Akershus, Nesna, Finnmark, Volda, Harstad, Molde, Bodø og Lillehammer utelatt fra resultatene.

Ved begge utdanningsinstitusjonene bruker tre av fire studenter 31 timer eller mer på studiene hver uke, viser tall fra Studentundersøkelsen 2008.

En normal arbeidsuke

Timetallet, som inkluderer undervisning og individuelt arbeid, er ganske likt for Nitos og Teknas studentmedlemmer.

Blant Tekna-studentene er andelen som legger ned mer enn 35 timer i uka på studiene faktisk høyere i Narvik enn ved NTNU. Det gjelder 48 prosent i Trondheim mot vel 60 prosent i Narvik. For Nito-studentene er andelen litt større ved NTNU.

Totalt sett kommer storebror i Trondheim og lillebror i Narvik likt ut.

Trekker opp snittet

Espen Oland, som tar mastergrad i romteknologi ved Høgskolen i Narvik, er ikke overrasket.

– Dette er det eneste stedet i Norge der du kan ta mastergrad i romteknologi. Studentene her er derfor mer enn gjennomsnittlig interesserte i faget de studerer. Når studiene er interessante, er det vanskelig å legge arbeidet til side, sier han.

Til høsten skal han fortsette med doktorgrad. Det øker motivasjon og arbeidsinnsats.

– Man må ha bedre enn B i snitt for å gå videre til doktorgradsprogrammet, som gjennomføres i samarbeid med NTNU. Det krever jobbing. I en normaluke bruker jeg nok rundt 50 timer på studiene, sier Oland.

Prosjekter engasjerer

– Vi er klar over at vi har svært gode og oppofrende studenter som bruker mye tid på studiene. Jeg tror det har mye med at vi organiserer relevante studentprosjekter, for eksempel satellittprosjektet HiNCube og månefartøyprosjektet SSETI. Slike prosjekter er studentene villige til å bruke fritida si på, sier Raymond Kristiansen, høyskolelektor ved høyskolens romteknologistudier.

Han nevner også en annen årsak:

– Vi har et aktivt klubbmiljø, for eksempel  elektronikklubben og rakettklubben, som er nært knyttet til studiene. Både klubbene og prosjektene drives i praksis av studentene selv, sier Kristiansen.

Mer i utlandet

Ved utenlandske universiteter er studiepresset ofte hardere enn i Norge. Det kommer til uttrykk i antall ukentlige studietimer studentene legger ned. Nito-studenter i utlandet bruker omtrent like mye tid på studiene som medstudentene i Norge, mens Tekna-studentene i utlandet legger ned mest tid av alle i undersøkelsen.

Nær 67 prosent – altså to av tre – bruker mer enn 35 timer i uka på studiene. I tillegg sier vel 20 prosent at de bruker 31 – 35 timer på studiene.

Hvem som studerer minst? Tekna-studentene ved Høgskolen i Gjøvik og Nito-studentene ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.