KLIMA

Dansk kartlegging: Rester av soppmiddel er spredt i grunnvannet

DMS ble funnet i mer enn hver femte grunnvannsboring.

Funn av DMS i grunnvannsboringer i Danmark.
Funn av DMS i grunnvannsboringer i Danmark. Ill: Miljøstyrelsen

Enda en dårlig nyhet rammer grunnvannet og den danske holdningen om at det kan drikkes urenset.

En ny screening utført for Miljøstyrelsen viser nemlig at nedbrytningsproduktet dimetylsulfamid (DMS) finnes i 31 av de 142 prøveboringer som etaten har undersøkt. Det tilsvarer 22 prosent.

I fem av tilfellene (fire prosent) er funnene over grenseverdien på 0,1 mikrogram per liter.

Funnene er vel å merke spredt utover landet, og har ikke et tydelig og klart mønster.

Ikke bare rundt byene

Det siste er vesentlig, fordi man antok at DMS hovedsakelig ville være et problem rundt byene. Det skyldes de to bruksområdene som stoffet stammer fra.

Den ene er som pesticid mot soppangrep i frukt- og bærdyrking, noe som det, ifølge vannverkenes bransjeorganisasjon Danva, har vært mye av i områdene rundt byene. Moderstoffet, tolylfluanid, ble forbudt som pesticid i 2010. Men både det og et annet moderstoff, dichlofluanid, er fremdeles tillatt brukt som soppdrepende middel i maling og trebeskyttelse i EU.

Ifølge en orientering om de nye resultatene fra miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V), har den danske malingsbransjen likevel opplyst om at ingen av stoffene inngår i produktene deres.

Screeningen av grunnvannet for DMS ble satt i gang etter at først vannverkene i det danske Trekantsområdet og deretter hovedstadens Hofor gjorde ganske høye funn av stoffene i vannborehull. I København inneholdt 24 prosent av drikkevannet DMS.

«Utrolig høyt tall»

Ved første øyekast ser screeningen ut til å dokumentere at DMS ikke er et fullt så stort problem som vannverkenes nye mareritt – et annet nedbrytningsprodukt ved navn desfenyl-kloridazon. Det blir funnet i 29 prosent av boringene i grunnvannsovervåkningen. Men viktigere er det at det langt oftere skjer i konsentrasjoner over grenseverdien, nemlig i omkring 17 prosent av boringene. Dessuten er konsentrasjonene langt høyere.

Likevel tar seniorkonsulent Claus Vangsgaard fra drikkevann- og spillvannsorganisasjonen Danva alt annet enn lett på funnene av DMS.

– Det er fremdeles et utrolig høyt tall å finne ett enkelt stoff over grenseverdiene i over fire prosent av boringene, sier han.

Venter enda mer DMS i drikkevannet

Den danske Miljøstyrelsen er ennå ikke ferdig med undersøkelsen av hvor mange drikkevannsboringer DMS er funnet i. Claus Vangsgaard vurderer at andelen vil være høyere enn for grunnvannsboringene fra hele landet.

– Og vi ser også høyere konsentrasjoner i drikkevannsboringer enn i grunnvannsovervåkningen, understreker han.

Funnene av både desfenyl-kloridazon og DMS førte til kritikk av Miljøstyrelsen for utilstrekkelig undersøkelse av grunn- og drikkevann. Det vil departementet bøte på med en screening etter 244 uønskede stoffer.

Vannverkene har i dag plikt til å analysere for både DMS og desfenyl-kloridazon.

Jakob Ellemann-Jensen framhever i sin orientering at Styrelsen for Patientsikkerhed har fastslått at det ikke er noen helsefare forbundet med å drikke vann med DMS i de konsentrasjonene som finnes i dansk drikkevann.

Seniorforsker Hans Sanderson ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet, har likevel tidligere uttalt til Danmarks Radio at det riktignok ikke er noen akutt helsefare ved DMS-rester i drikkevannet, men at forskerne ikke vet hvordan det forholder seg ved langtidspåvirkning.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.