Bruker 450 millioner på øde fjellovergang

Bruker 450 millioner på øde fjellovergang
Veiarbeidene på Ifjordfjellet startet i 2009, og veien er ferdig i 2015 eller 2016. Budsjettet er på 450 millioner kroner, og det er en strekning på 36 kilometer som utbedres. Bilde: Per Lars Tonstad

“Fylkesvei 98 over Ifjordfjellet er stengt”, er en av de vanligste veimeldingene vinterstid.

Nå investeres nær en halv milliard kroner for at veien kan være åpen noen flere vinterdager.

– Dette er Europas største stikkrenner i plast, med en diameter på 3,5 meter. Og vi bygger ei bru som er 10 meter lang, men hele 44 meter bred, forteller de stolte veiarbeiderne Bengt Pedersen og Chris Robert Aslaksen fra Tana. De er i gang med å utbedre passeringen over en bekk, og jobber iherdig for å få gjort mest mulig før vinteren setter inn.

I stikkrenna er det lagt rund stein i bunnen. Ørreten liker ikke sprengt stein. Fagfolkene mener at fisken kanskje vil gyte under veien. Veiarbeiderne Bengt Pedersen (t.v.) og Chris Robert Aslaksen fra Tana har lite tro på det, de mener at den første vårflommen vil ta med seg steinhaugen.
I stikkrenna er det lagt rund stein i bunnen. Ørreten liker ikke sprengt stein. Fagfolkene mener at fisken kanskje vil gyte under veien. Veiarbeiderne Bengt Pedersen (t.v.) og Chris Robert Aslaksen fra Tana har lite tro på det, de mener at den første vårflommen vil ta med seg steinhaugen. Per Lars Tonstad

Ødemark

Utbedringen av veien startet i 2009 og skal være ferdig i 2016. Anleggsarbeidet pågår døgnkontinuerlig, mens lemen piler og reinsdyr beiter uforstyrret på karrig jord.

Teknisk Ukeblad var på fjellet i et par timer, og møtte tre biler, noen hundre ilske lemen, reinflokker og fem ravner som hakket på en ihjelkjørt rein.

For dette er et øde land, det er mange mil mellom husene, veien bukter seg fram mellom knaus, myr og vidde.Garanterer bedre regularitet

Selv om det er langt mellom kjøretøyene, mener fylkesråd Roger Hansen (Ap) at veiprosjektet er tvingende nødvendig.

– Folk liker å kjøre over Ifjord i stedet for den lange Tana-dalen, med elgfare over alt. Nå vil regulariteten bli mye bedre. I dag ligger deler av veien under terrenget. Nå løftes den opp, snøen vil fyke over og veien vil også bli lettere å åpne etter at den eventuelt har vært stengt, sier Hansen til Teknisk Ukeblad.

Roger Hansen er tidligere ordfører i Gamvik og en av de flittigste trafikantene over Ifjord-fjellet. Han medgir at denne veiutbyggingen er hans hjertebarn.

– Men trafikkgrunnlaget er lite, er samfunnsnytten så stor at investeringene kan forsvares?

– På Nordkyn er det fire fiskebruk i drift, i Lebesby to. Det er store verdier som fraktes over Ifjordfjellet. Flyplassen i Kirkenes vil nok også få større trafikk, det blir kortere vei til Kirkenes enn til Alta. Folk i denne delen av fylket er mer bundet til østfylket enn til vestfylket, påpeker fylkesråden.Enorme stikkrenner legger under den nye veien over Ifjordfjellet i Finnmark. Rørene er 3,5 meter i diameter, ett rør veier sju tonn og koster 500.000 kroner.
Enorme stikkrenner legger under den nye veien over Ifjordfjellet i Finnmark. Rørene er 3,5 meter i diameter, ett rør veier sju tonn og koster 500.000 kroner. Per Lars Tonstad

Tar vare på ørreten

De gigantiske stikkrennene i plast er spesialprodusert i England og fraktet med båt til Kjøllefjord. Ett rør er 11 meter langt, veier sju tonn og koster en halv million kroner.

I bunnen av stikkrennen legges det stein, slik at småørreten kan passere.

Men fisken liker ikke sprengt stein. Derfor må rund stein hentes fra Kunes, 20 kilometer unna. Det sildrer såvidt vann i bekken denne dagen seint i september, fagfolkene har ymtet frampå om at ørreten kanskje også vil gyte i plastrøret.

Anleggsfolka humrer over teorien, og er nokså sikre på hva som vil skje.

– Når vårflommen kommer, vil den ta med seg steinen i stikkrenna. De kjenner ikke vær og klima her nord, de som har sittet ved et tegnebord og tenkt at de skal skape en gyteplass i stikkrenna, flirer arbeiderne.Det er svært så øde på Ifjordfjellet. Veien knytter Lebesby og Nordkyn til Øst-Finnmark. Alternativ kjørerute er via Karasjok og Tanadalen.
Det er svært så øde på Ifjordfjellet. Veien knytter Lebesby og Nordkyn til Øst-Finnmark. Alternativ kjørerute er via Karasjok og Tanadalen. Per Lars Tonstad

Mindre kolonnekjøring

Seksjonsleder Knut Busk ved Statens Vegvesen i Finnmark forteller at Ifjordveien skal utbedres over en strekning på 36 kilometer. Det er ikke mange årene siden denne fjellovergangen var permanent stengt fra høst til vår.

– Så klarte vi å holde den åpen i perioder, og det ble et folkekrav at den måtte utbedres for å få bedre regularitet. Men slik den lå i terrenget, var det i praksis umulig å tillate fri ferdsel om vinteren. Regelen har vært kolonnekjøring, og bare med litt drag i luften har det ofte vært nødvendig å stenge helt, sier Busk til Teknisk Ukeblad.

Trenger forutsigbarhet

Nå løftes traseen i landskapet, slik at snøen skal fyke over veien. Brua, som er 44 meter bred, har ikke noe rekkverk som kan fange snøen.

– Vi har god tro på at veien nå kan holdes åpen for fri ferdsel i lengre perioder. Både næringsliv og fastboende trenger forutsigbarhet. Det har ikke vært mulig å planlegge tur over Ifjordfjellet, fordi veien kunne stenge på kort varsel, framholder Busk, og legger til at standarden på fylkesveien også har vært generelt dårlig.

Ifjordfjellet knytter Midt-Finnmark til Øst-Finnmark. Når veien er stengt, må trafikken gå via Lakselv og Karasjok og østover enten gjennom Tanadalen eller via Finland.

Les mer om: