SAMFERDSEL

Brannen i Oslofjordtunnelen skyldes trolig motorhavari: – Det er ikke første gang det skjer i den bratte tunnelen

Havarikommisjonen ser tydelige fellestrekk mellom brannen 5. mai og brannen i 2011.

Foreløpige undersøkelser viser flere likhetstrekk mellom brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai og den store brannen i 2011.
Foreløpige undersøkelser viser flere likhetstrekk mellom brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai og den store brannen i 2011. Bilde: Edgar Dehli

Til tross for en rekke brannhendelser i Oslofjordtunnelen har ikke regjeringen lagt fra seg planene om en ny parallell tunnel til dagens Oslofjordtunnel. 

Fredag 5. mai skjedde det igjen. 

Og en foreløpig undersøkelse av fredagens brann, gjennomført av Statens Havarikommisjon, konkluderer med at årsaken til brannen er den samme som under den store brannen i tunnelen i 2011. 

Ingen enkelthendelse

Det var to personer inne i tunnelen da brannen startet fredag 5. mai. De ble begge reddet ut uten alvorlige skader. Men skadene på tunnelen er store. 

Årsaken til brannen var en lastebil som tok fyr. 

«Hendelsesforløp, brannsted og kjøretøytype var lik tilsvarende brann i 2011. Det ble gjort funn som tyder på at motorhavari forårsaket også denne brannen», skriver Havarikommisjonen på sine hjemmesider

– Men hva betyr egentlig dette? 

– Dersom de foreløpig funnene viser seg å stemme, betyr dette at motorhavariet i 2011 ikke var en enkelthendelse. Det kan da tyde på at tunnelen har betydelige sikkerhetutfordringer når det kommer til nettopp dette, sier Rolf Mellum, avdelingsdirektør på Veiavdelingen i Statens havarikommisjon. 

Kan komme restriksjoner

Normalt tar en full utredning av brann rundt 12 måneder, men Mellum håper denne vil gå raskere og at resultatene vil ha betydning når regjeringen tar endelig valg om kryssing av Oslofjorden. 

– Det som blir kjernen i undersøkelsene våre er å finne ut av om dette skyldes en designfeil eller om det er en vedlikeholdssak, sier han. 

Og legger til:

– Resultatene vil fortelle oss om man kanskje må ta noen ekstra forholdsregler når det gjelder hvilke type kjøretøy som får kjøre inn i tunnelen. Akkurat som i Skatestraumtunnelen kan det være aktuelt med restriksjoner knyttet til enkelte type kjøretøy for å unngå nye, tilsvarende hendelser, sier han. 

Kan bli ny, bratt tunnel

Det forventes at valg om ny kryssing av Oslofjorden vil tas i løpet av kort tid. 

Vegvesenet har tidligere advart mot en parallell tunnel til dagens Oslofjordtunnel og anbefalt bru.

Dersom regjeringen velger å trosse Vegvesenet anbefalinger, vil resultatet bli en ny 7,4 kilometer lang undervannstunnel med en stigning på 7 prosent. 

Stigningen er brattere enn det som er tillatt i EUs tunnelsikkerhetsdirektiv.  Tunnelen vil dermed kreve dispensasjon fra regelverket for å kunne bygges. 

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.