OLJE OG GASS

Brage overbeviste Flåthen

Roar Flåthen ble tatt med offshore til Brage-plattformen. Der ble han overbevist om at Statoil gjør sitt beste for å sikre produksjonen fra såkalte modne felt.
Roar Flåthen ble tatt med offshore til Brage-plattformen. Der ble han overbevist om at Statoil gjør sitt beste for å sikre produksjonen fra såkalte modne felt. Bilde: Maiken Ree
Maiken Ree
9. juni 2011 - 07:10

Onsdag inviterte Statoil LO-forbundene Industri Energi, Fellesforbundet og LO-sentralt sammen med pressen på tur til Brage-plattformen. Formålet var å tilbakevise kritikken som LO har gitt Statoil i forbindelse med utvinning fra felt i såkalt halefase, det vil si sluttfasen av produksjonslevetiden.

LO, med Roar Flåthen i spissen, har påpekt at Statoil gjør for lite for å få ut den gjenværende oljen fra de modne feltene, på en kostnadseffektiv måte.

– Spesielt under finanskrisen var det urovekkende lite som skjedde innen haleproduksjon, sier Flåthen til Teknisk Ukeblad.

BILDESERIE: Skråblikk på Brage

Flaathen snudde

LO hadde møter med Statoil i forkant av offshore-turen, og ble vist rundt på Brage for å få et inntrykk i hvordan Statoil møter utfordringene med felt som er i haleproduksjon. Det fikk Flåthen til å snu.

– Det er tillitsvekkende å se planene de har for å få utnyttet de eksisterende ressursene og infrastrukturene på maksimal måte. Vi føler at Statoil nå har tatt tak i dette. Gjennom de diskusjonene vi har hatt ser vi at Statoil er den viktigste og mest sentrale aktøren til å ta tak i disse oppgavene, sier Flåthen.

Brage-plattform fra helikopter
Brage-plattformen sett fra helikoptervindu Maiken Ree

Godt samhold

Han påpeker at Brage er en av pengemaskinene på norsk sokkel som bidrar til å skape samfunnsverdier og arbeidsplasser.

– Her er det godt samhold og arbeidsmiljø, noe som er uhyre viktig når man skal jobbe såpass tett på en annen, sier Flåthen.

Statoil har vært kritisert fra flere kanter for å ha for stort fokus på sin internasjonale satsing, og ikke satse nok i Norge.

– Fra det vi har sett og blitt vist, gir det meg trygghet om at Statoil også har fokus på norsk sokkel, sier Flåthen.

Godt voksen

Brage er en av de eldre innretningene på norsk sokkel, og kom i produksjon i 1993. Plattformen bærer preg av et langt liv, og Statoil har bygd ut plattformen ettersom produksjonen har økt og ny teknologi er satt inn. Opprinnelig hadde Brage en forventet levetid til 2006, men den skal nå forlenges til 2025. I fjor sendte Statoil inn en søknad til Oljedirektoratet om å forlenge levetiden ytterligere fem år, til 2030.

For å få til det må Statoil vise til nye ressurser, og modne frem nye boremål. I tillegg må det plattformen oppgraderes, med nytt boreanlegg og robustgjøriøng av system, struktur, utstyr og overflater. Den siste brønn som bores fra plattformen er A14, til feltets nordlige flanke. Der håper Statoil på å finne nye tilleggsressurser som kan knyttes inn mot plattformen.

Frank Arnesen, Statoil-direktør for modne felt, snakker om Brage
Frank Arnesen forteller om Brages levetidsforlengelse. Maiken Ree

Prioritere riktig

– Også kostnader er sentralt for felt i haleproduksjon. Vi må prioritere riktig og ha god kostnadsstyring for å kunne gjennomføre en levetidsforlengelse. Det er viktig at vi lykkes innen HMS, kostnader, produksjon og gode relasjoner til leverandører for å være suksessfulle med våre felt i haleproduksjon, sier produksjonsdirektør for modne felt i Statoil, Frank W. Arnesen.

Han understreker også viktigheten av en felles strategi i partnerskapet.

Må ikke trå feil

– En feil beslutning kan gjøre at vi får kortere levetid enn forventet.

Også Statoil-direktør for utvikling og produksjon på norsk sokkel, Øystein Michelsen, mener Brage er et stjerneeksempel på halefelt som stadig fornyer seg.

– Nå har dere fått sett aktivitetene her ute, og Brage er et eksempel på et felt hvor det har vært gjort mye for å komme i gang med nye prosjekter som forlenger levetiden, sa Michelsen.

Vil finne mer olje

I dag har Brage en daglig produksjon på omtrent 26.000 fat olje per dag, mens plattformen har en kapasitet på 122.000 fat. Dermed er det god plass til tilleggsressurser, uten at Statoil ønsker å gi et tall for hvor store ressurser de forventer å kunne finne i området rundt Brage.

Det vurderes også å gjøre pilotforsøk på mikrobiologisk injeksjon for å øke utvinningen fra feltet.

Brage-feltet har 40 brønner, fordelt mellom oljeprodusenter og vanninjektorer og én gassinjektor. Brage er bygd ut med en bunnfast integrert produksjons-, bore- og boliginnretning med stålunderstell.

Les mer om: