OLJE OG GASS

BP risikerer å måtte betale den høyeste erstatningen i historien

Etter Deepwater Horizon.

Brannmannskaper kjemper mot flammene etter eksplosjonen om bord i oljeriggen Deepwater Horizon i Mexicogolfen i april 2010. Eksplosjonen og brannen på Deepwater Horizon førte til det verste oljeutslippet til havs i USAs historie. Nå er et gigantisk erstatningsoppgjør i gang mot oljeselskapet BP, som risikerer å måtte punge ut med milliarderstatninger.
Brannmannskaper kjemper mot flammene etter eksplosjonen om bord i oljeriggen Deepwater Horizon i Mexicogolfen i april 2010. Eksplosjonen og brannen på Deepwater Horizon førte til det verste oljeutslippet til havs i USAs historie. Nå er et gigantisk erstatningsoppgjør i gang mot oljeselskapet BP, som risikerer å måtte punge ut med milliarderstatninger. Bilde: Scanpix / Reuters

Ulykken i Mexicogolfen

  • 20. april 2010 skjedde en eksplosjon på oljeriggen Deepwater Horizon i Mexicogolfen. Elleve arbeidere omkom i brannen som fulgte.
  • 25. april gikk oljebrønnens sikkerhetsventil i stykker. Oljegiganten BP påtok seg ansvaret for ulykken.
  • Først i begynnelsen av august ble lekkasjen tettet for godt. BP fikk tillatelse til å tette borehullet permanent med sement.
  • I alt 4,9 millioner fat olje lekket ut i Mexicogolfen. Oljeutslippet var det største i USAs historie.

(Kilder: AFP, NTB)

Opptrådte BP grovt uaktsomt da elleve mennesker omkom og flere millioner fat olje rant ut etter en eksplosjon på en oljerigg i Mexicogolfen i 2010? Det skal en domstol i USA nå gi svar på.

Høyeste noen gang

Hvis svaret blir ja, risikerer det britiske oljekonsernet å måtte betale den høyeste erstatning som noen gang er ilagt en part i et sivilt søksmål.

Amerikanske myndigheter krever inntil 21 milliarder dollar, eller vel 118 milliarder kroner, etter katastrofen på riggen Deepwater Horizon.

Rettssaken mellom BP på den ene siden og sentralregjeringen i Washington, fem amerikanske delstater og flere enkeltpersoner på den andre skulle innledes i New Orleans mandag.

BP håper ifølge nyhetsbyrået AFP å plassere mye av skylden for katastrofen på andre.

Professor: – Det har vært mange nestenulykker

Delt ansvar?

Det britiske konsernet mener at riggoperatøren Transocean og samarbeidspartneren Halliburton må ta store deler av ansvaret, også av eventuelle erstatninger. Deepwater Horizon var eid av disse to selskapene, men ble drevet av BP.

Men BP avviser også at det i det hele tatt var snakk om forsømmelser av den typen saksøkerne snakker om.

– Å snakke om «grov uaktsomhet» er å legge lista høyt – altfor høyt, etter BPs mening, sier konsernets advokat Rupert Bondy.

Transocean gikk i januar i år med på å betale 1,4 milliarder dollar, eller 7,9 milliarder kroner, i bøter etter katastrofen i april 2010.

I november i fjor gikk BP med på å betale 4,5 milliarder dollar – rundt 25 milliarder kroner – til den amerikanske staten.

Årsaker

Første fase av rettssaken som nå innledes i New Orleans, skal dreie seg om årsakene til katastrofen og om skyldfordeling. Andre fase skal handle om nøyaktig hvor mye olje som rant ut fra Deepwater Horizon, og kommer neppe i gang før om flere måneder.

– Dette er en svært komplisert rettsprosess, påpeker jussprofessor Ed Sherman, som har fulgt Deepwater Horizon-saken tett.

Hans kollega Blaine LeCesne ser ikke bort ifra at hele saken kan bli løst gjennom en serie forlik før den når sin avslutning.Mange miljøvernere og folk som ble direkte skadelidende etter utslippene fra riggen, håper på sin side at dommer Carl Barbier vil gi ordre om de høyeste erstatningene loven gir adgang til.

BP må ganske enkelt gjøre opp for seg, lyder deres krav.

Les også: Fanger reker uten øyne