NYHETER_BYGG

Bomtur til Sverige

Ny og gammel bru over Svinesund.
Ny og gammel bru over Svinesund.Bilde: wwww.fotobanken.com

Til sommerne åpner den siste parsellen på E6 til Sverige med ny bro over Svinesund. Både ny og gammel bro skal pålegges 20 kroner i bompengeavgift.

Nå avsluttes en ny motorveiparsell fra Nordby i Sverige til Svingenskogen i Norge. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom de to skandinaviske landene. I prosjektet ligger også den nye broen over Iddefjorden.

Traseen ble påbegynt i 2002 og åpnes i år, 100 år etter unionsoppløsningen. På prislappen for motorveien i Norge står det 460 millioner norske kroner. Inkludert den nye broen på 675 millioner svenske kroner, blir kostnaden 1,4 milliarder svenske kroner.Betaling inn - og ut

Totalt blir det fire bomstasjoner. På den gamle broen blir det avgift for trafikk inn i Norge og inn i Sverige. På den nye blir det avgift på trafikk ut av Norge og ut av Sverige, ifølge Vegdirektoratet. I forbindelse med bomstasjonen settes det opp 400 meter støyvoll og støyskjerm i tillegg til en del andre, lokale støyskjermingstiltak.

Ny E6 er bygd vest for den nåværende. I dag er det dårlig fremkommelighet på deler av gamle E6. Trafikken på denne veien vokser raskest både i Norge og Sverige, ifølge Vegdirektoratet. Lastebiler og utenlandstrafikk øker mest. Hele 40 prosent av trafikken er utenlandsregistrert. De strekningene på E6 som ikke har fire felt, har vært sterkt ulykkesbelastet. Hastigheten på denne strekningen blir 90 km/h.

Smalere vei

Strekningen fra riksgrensa til Svingenskogen er den eneste strekningen på E6 syd for Oslo som får smal, 4-felts vei. Grunnen er mindre trafikk her enn på resten av motorveien. Den beregnes til 12.000-15.000 ÅDT. Det er midtfelt og skuldre som blir smalere. Kjørefeltene blir 2x3,5 meter som på de øvrige strekningene. Et enkelt vaierrekkverk i midtdeleren skiller trafikken.Siden midtdeleren er så smal, blir belysningen plassert på begge sidene av veien, mens den står i midten for resten av E6-strekningen. Den norske delen av prosjektet består av 4,3 km motorvei, to planfrie kryss, seks broer samt en statlig kontrollplass på Langkas. Der skal politiet, tollmyndighetene og Vegvesenets brukskontroll arbeide.

Ikke bare motorveien blir oppgradert. Det er også anlagt en gang- og sykkelvei fra Hellekleiva til Sponvikaveien. Selve Sponvikaveien er både opprustet og delvis ombygd. Dessuten er en midlertidig bro i krysset til Halden fjernet.

Steinalderboplasser

Området som gjennomskjæres av ny E6, har stor kulturhistorisk verdi. Kulturminnene omfatter over 100 steinalderboplasser, bygdeborg, forsvarsskanse og østfoldgroper. Arbeidet med Svinesundforbindelsen førte til den største utgravingen av steinalderboplasser i Norge. 42 slike boplasser er berørt og 25 av dem er utgravd.

Landskapet på norsk side er sterkt kupert ut mot fjorden og flatere innover landet. Det er lagt stor vekt på at veilinjen passer godt inn i landskapet. Skogbunnen på de berørte sidearealene blir dekket med masse fra området. Hensikten er å bringe området tilbake i opprinnelig form. Andre miljøtiltak er bygging av to renseanlegg. De renser overvann før det renner ut i Iddefjorden og Stordiket.

Byggherre er Statens vegvesen, region øst. Mesta AS og Veidekke ASA er entreprenører. Forprosjekt broer er utført av Norconsult. ViaNova Plan og Trafikk AS har laget et støykotekart, mens Lund& Slaato Arkitekter leverte vinnerutkastet til den nye Svinesundbrua. Entreprenør for denne er tyske Bilfinger Berger AG.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.