BYGG

BNLs syv krav til regjeringen

OPTIMIST: Audun Lågøyr er optimist og tror regjeringen vil legge vekt på synspunktene fra BNL. I så fall får BE økt ansvar og utdanningen vil bli styrket.
OPTIMIST: Audun Lågøyr er optimist og tror regjeringen vil legge vekt på synspunktene fra BNL. I så fall får BE økt ansvar og utdanningen vil bli styrket. Bilde: Leif Hamnes

I et brev til Kommunal og regionaldepartementet fremmer Byggenæringens Landsforening syv punkter de mener må behandles i den kommende stortingsmeldingen om bygningspolitikk. Kompetanse står aller øverst. I tillegg vil BNL gi økt ansvar og myndighet til Statens bygningstekniske etat.

Les også:

De syv punktene

Dette er de syv punktene BNL mener må bli grundig behandlet i Stortingsmeldingen om bygningspolitikk. BNL regner de tre første som de viktigste.

  1. Kompetanse
  2. Energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse
  3. Implementering av EU-direktiver og forordninger
  4. Byggekostnader / produktivitet
  5. Universell utforming
  6. Boligpolitikk
  7. Det offentliges struktur / organisering av forvaltningen

Svekket fagutdanning

BNL vil både ha en gjennomgang av grunnutdanningen på videregående skoler og få på plass et system for etter- og videreutdanning. I brevet skriver Audun Lågøyr, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk at "Det er blitt borte ca. 700 timer lærefag. Disse timene brukes nå til å forsterke allmennfagene, og til større bredde. Dette fører til at de ferdige fagarbeidere har en bredere innsikt ved fullført læretid, men de kan mindre i sitt valgte lærefag."

Lågøyr synes ikke at en Stortingsmelding fra kommunaldepartementet er feil sted for å vurdere videregående utdanning.

– Nei, selvfølgelig må dette drøftes med Kunnskapsdepartementet men vi forventer at hovedlinjene i denne problemstillingen blir drøftet i Stortingsmeldingen om bygningspolitikk, sier han. BNL har også har tett dialog med Kunnskapsdepartementet om den sviktende kvaliteten i dagens yrkesutdanning.

– Så må vi få på plass en struktur for etter- og videreutdanning. Det mangler i dag til tross for at det stadig kommer nye krav som krever ny kunnskap, for eksempel passivhus. Vi håper at BE kan spille en sentral rolle i dette arbeidet.

Les også: Ønsker alternativ til NTNU

Eksisterende bygg

Lågøyr peker på at det store potensialet for energieffektivisering ligger i eksisterende bygningsmasse og han skriver at "Dersom Regjeringen følger opp Arnstadutvalgets anbefaling, kan Norge spare 10 TWh fram til 2020. Det er 10 ganger dagens vindmøllepark. 8 TWh av dette må tas i eksisterende bygningsmasse. Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket."

– Vi, og andre aktører, har brukt flere år på å få myndighetene til å se at det store potensialet ligger i eksisterende bygg. Så langt uten gjennomslag, men vi ser nå at det er i ferd med å snu. Nå må virkemidlene på plass for å ta ut dette potensialet. Om regjeringen virkelig klarer å komme med en strategi blir en av de store testene for denne stortingsmeldingen.

EBA: – Det er for få drivkrefter for nyskaping

EU-direktiver

Implementering av direktiver og forordninger står på BNLs tredje plass over viktige problemstillinger. BNL mener at vår tilknytning til EU rammer næringen hardt med dagens manglende oppfølging av nye regler og direktiver.

– Reglene fra EU treffer oss med full kraft, men vi har i liten grad vært med i forarbeidet. Svensk byggenæring er med på en helt annen måte og bedre forberedt.

BNL vil at Statens bygningstekniske etat skal gis ressurser til å overvåke utviklingen i EU for å gi tilbakemelding til regjering, storting og andre myndigheter, og selvfølgelig byggenæringen.

– Det er i dag mye uklarheter, blant annet om produktdokumentasjon der det florerer av produkter uten dokumentasjon og av dokumentasjon på språk få i Norge skjønner. BE må få økt ansvar for dette, sier Lågøyr.

Veidekke-direktør: Vil legge ned BNL

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.