ARKIVNYHETER

Betonmast fikk Carl Berners plass

Carl Berners plass er et viktig knutepunkt for kollektivtrafikk, men trafikkforholdene er vanskelige. Nå skal forholdene legges bedre til rette for busser og trikker.
Carl Berners plass er et viktig knutepunkt for kollektivtrafikk, men trafikkforholdene er vanskelige. Nå skal forholdene legges bedre til rette for busser og trikker. Bilde: Anders Haakonsen

På Carl Berners plass møtes Trondheimsveien (rv 4), Christian Michelsens gate (rv 161) og Grenseveien, som er en kommunal veg. Krysset er lysregulert og sterkt trafikkert. Her som mange andre steder skal lyskrysset erstattes med en rundkjøring.

Carl Berners plass er et viktig kollektivknutepunkt. Holdeplasser for lokalbusser, regionbusser og trikker ligger så nært krysset som det er mulig å komme. T-banen og flybussene har stoppested i nærheten.

Målet med ombyggingen er økt framkommelighet for kollektivtrafikken, bedre sikkerhet for alle trafikanter, og bedre miljø for beboerne i området.

Ombyggingen gjelder ikke bare selve lyskrysset. Til sammen 575 meter trikkeskinner i Trondheimsveien skal legges om. På denne strekningen skal trikketraséen flyttet inn til midten av gata. Den første delfristen gjelder flytting av 140 meter av nordgående trikketrasé. I løpet av januar neste år skal trikkeskinnene i begge retninger være på plass i sin permanente trasé. Da vil det bli en felles buss- og trikkeholdeplass på nordsiden av krysset.

Rundkjøringen skal være ferdig i august neste år. Det blir ingen vanlig rundkjøring. Sett ovenfra vil den se mer ut som en kvadrat enn en sirkel. Dette skyldes at den skal tilpasses bygningene rundt plassen. Når ombyggingen er ferdig, vil trikketraséen gå over sentraløya i rundkjøringen.

Innen 14. mai 2010 må alt være ferdig. Byggetiden er tilsynelatende romslig, men Betonmast får ikke mer tid enn nødvendig. Alle trafikantgrupper skal bruke krysset i anleggstiden. Det blir derfor ikke mulig å få til en effektiv framdrift.

Vegprosjekter i bygater pleier å omfatte arbeid langt nede i bakken. Dette oppdraget er ikke noe unntak. Entreprenøren skal legge om nesten tre kilometer med VA-ledninger. Oppdraget omfatter også steinsetting av 2 000 m2 fortausareal.

Ombyggingen av Carl Berners plass er prosjektert av Sweco Grøner. De totale omkostningene er beregnet til 170 millioner kroner.Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.