BLE RAPPORTERT: - Det ble rapportert om manglende silika, men rapporten hadde ingen verdi. Den ble nemlig slettet av produksjonslederen til Unicon, sier tidligere produksjonsmedarbeider Arne Finnerud hos Unicon på Aukra om betongskandalen. (Bilde: Anders J. Steensen)

Betongskandale på Ormen Lange

  • Bygg

Hva er silika?

  • Silikastøv er i utgangspunktet et avfallsstoff fra produksjonen av ferrosilisium. Men dagens renseteknologi har imidlertid gjort stoffet til en ressurs. Blant annet brukes stoffet som tilsats i betong (øker styrken, hindrer klorinntrengning og dermed korrosjon av armeringen), som erstatning for asbest i bygningsplater, i kosmetikk og i kontaktlinser.
  • Silika er et ultrafint pulver bestående av nesten helt runde partikler med en gjennomsnittstørrelse på 0,15 mikrometer. Partiklene er cirka 100 ganger mindre enn sementkorn og fyller tomrommene som oppstår i vanlige sementblandinger.

Kilder: Finnfjord. Wikipedia.

Korrosjon av armeringsjernet er et stort problem i betongkonstruksjoner som utsettes for saltvann. Derfor skulle betongen på Ormen Lange tilsettes stoffet silika som beskytter armeringen.

Men i flere måneder i 2005 ble det brukt betong uten silika under byggingen av anlegget som leverer en femtedel av all gassen som brukes i Storbritannia. Dette kommer frem i et brev fra betongleverandør Unicon som Teknisk Ukeblad har fått tilgang til.

Tidligere administrerende direktør i Unicon, Stein Tosterud, bekrefter at det ble brukt betong uten silika en periode. Hvor lenge dette varte, kan han ikke svare på.

– Alle leveransene med betong uten silika ble det informert om, både til Skanska og Hydro, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les også: Politiet vurderer etterforskning

Betongekspert: – Kan få problemer med anlegget

Hydro-byggeleder bekrefter

Geir Konsmo, byggeleder for Hydro på Aukra, bekrefter også å ha kjent til dette.

– Det ble laget en rapport om manglende silika i betongen, men utover det vil jeg ikke kommentere saken.

Overfor Teknisk Ukeblad har også to andre sentrale kilder bekreftet at det i en lang periode ikke ble tilsatt silika i betongen. Årsaken til dette skal ha vært at det var umulig å få tak i silika i markedet. Kildene ville kun snakke med Teknisk Ukeblad mot garantier om full anonymitet.

Viggo Schei, tidligere prosjektleder for Skanska på Aukra, sier til Teknisk Ukeblad at Aker Kværner, som var Skanskas kontraktør, ble varslet om manglende silika i betongen på Nyhamna.

SVINDEL: Tidligere produksjonsmedarbeider hos Unicon på Aukra, Arne Finnerud, sier det er drevet med systematisk svindel med betongen på Ormen Lange-anlegget.

– Unicon slettet rapport

Tidligere produksjonsmedarbeider hos Unicon på Aukra, Arne Finnerud, har i flere år prøvd å varsle om det han kaller omfattende og systematisk svindel med betongen på Ormen Lange-anlegget.

Ormen Lange Nyhamna Ormen Lange Nyhamna
Tidligere produksjonsmedarbeider hos Unicon på Aukra, Arne Finnerud, har i flere år prøvd å varsle om det han kaller omfattende og systematisk svindel med betongen på Ormen Lange-anlegget. RAPPORT: I 2007 fikk Statoil Multiconsult til å teste betongkvaliteten på kaianlegget på Mongstad. Denne betongen ble frikjent da alle prøvene viste innhold av silika. Faksimilie

– Det ble rapportert om manglende silika, men rapporten hadde ingen verdi. Den ble nemlig slettet av produksjonslederen til Unicon. Dermed fortsatte betongproduksjonen ufortrødent videre, bare med litt mer sement for å opprettholde forutsatt vekt. For å spare penger, ble det bevisst ikke gjort noe med driftsstoppen av silika. Og følgesedlene til betongen ble forfalsket, de viste at produktet inneholdt silika, noe det ikke gjorde. Så dette dreide seg om dokumentforfalskning på flere tusen følgesedler, sier Finnerud.

Tidligere produksjonsleder Karl Erik Teslo i Unicon ønsker ikke å kommentere beskyldningene.

Informerte Helge Lund

Finnerud har flere ganger henvendt seg til Statoil med påstandene, blant annet gjennom brev til konsernsjef Helge Lund og styreformann Svein Rennemo.

Etter fusjonen mellom Statoil og Hydro i 2007 er det Statoil som har det kontraktsmessige ansvaret overfor leverandørene.

Selskapet hevder at det ikke kjenner til at det er brukt betong av redusert kvalitet til byggingen av anlegget. Selskapet hevder at beskyldningene fra Finnerud ble tatt alvorlig, og gjennomførte undersøkelser av anlegget.

Ormen Lange Nyhamna Ormen Lange Nyhamna
BETONGARBEID: Kaianleggene på Nyhamna har blitt testet for silikamangel. Men Statoil har ikke undersøkt andre områder. Anders J. Steensen

– Visste om jukset

Konsulentfirmaet Multiconsult ble engasjert for å foreta undersøkelser, kjerneprøver, laboratorietester og kontroll av betongen.

– Statoils interne granskingsgruppe og Multiconsult hadde et møte med personen som hadde påstander om juks med silika i betongen. I dette møtet beskrev vedkommende tidsrom for påstått juks. I det aktuelle tidsrommet var det hovedsakelig anleggskaien som ble støpt. Det var på grunnlag av dette vi definerte testomfanget, sier informasjonsdirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil, Eskil Eriksen.

Men en sentral kilde i Statoil sier kjerneboringene er gjort på feil sted og at selskapet viser liten vilje til å oppklare saken. Vedkommende opplyser at blant annet de undersjøiske hallene, med ilandføringen av rør fra Ormen Lange, ble bygget med betong uten silika.

Ormen Lange Nyhamna Ormen Lange Nyhamna
Men en sentral kilde i Statoil sier kjerneboringene er gjort på feil sted og at selskapet viser liten vilje til å oppklare saken. Vedkommende opplyser at blant annet de undersjøiske hallene, med ilandføringen av rør fra Ormen Lange, ble bygget med betong uten silika. BRUKTE IKKE SILIKA: Brevet fra Unicon, som Teknisk Ukeblad har fått tilgang til, viser at det ble rapportert om at det ikke ble tilsatt silika i betongen. Faksimilie

– Statoil, og den gang Hydro, visste at Skanska jukset med betongleveransene til Statoil og Ormen Lange på Aukra. Det er ingen tvil om det. Men det har likevel ikke evnet å nedsette en bredt sammensatt granskingskommisjon, slik Statoils eget interne prosedyreverk sier at man skal, sier den sentral Statoil-personen til Teknisk Ukeblad.

Kilden, som krever full anonymitet, hevder saken er svært alvorlig.

– Prioriterte tidsplan

– Noen i Unicon bestemte seg for å fortsette betongproduksjonen uten å tilsette silika. Dette viktige stoffet hindrer at armeringen i betongen ruster. Det ble jukset med rundt 25 000 til 30 000 kubikkmeter betong. Dette medfører en stor risiko i fremtiden og kan bli en gedigen miljøkatastrofe. Vi snakker da om et 20-års perspektiv, understreker kilden, som tror tidsplanen ble prioritert.

– Men et slikt kjempeprosjekt tillot ingen langvarige forsinkelser, til det var prestisjen for stor, ikke minst politisk. Forsinkelser ville også ha vært kostnadsdrivende, sier kilden til Teknisk Ukeblad.

– Kontraktsbrudd

Overfor Teknisk Ukeblad hevder Statoil at det har vært et kontraktsbrudd fra Skanska og deres kontraktør Aker Kværner, dersom det ble brukt betong uten silika på Nyhamna.

– Vi hadde et kontraktskrav om bruk av silika i betong levert til Ormen Lange. Leverandøren søkte om avvik fra dette kravet på bakgrunn av at det ikke var mulig å skaffe silika i markedet. Men vi gjorde selvstendige undersøkelser som bekreftet at det var mulig å levere silika i anleggsperioden. Og på denne bakgrunn avviste vi søknaden om avvik fra kontraktskravet fra leverandøren, sier Eriksen.

Han sier at kontraktskravet til leverandørene var entydig, og at selskapet derfor ikke vurderte manglende bruk av silika som en problemstilling under anleggsperioden.

– Hvorfor har dere bare sjekket betongkvaliteten på dette ene kaianlegget?

– I etterkant av våre undersøkelser endret vedkommende tidsrommet for påstander om juks i forhold til tidsrommet han ga i møtet. Vår vurdering var at det påståtte juks ikke angikk betongkonstruksjoner som har betydning for anleggets integritet og sikkerhet og vi besluttet å ikke forfølge saken videre, sier Eriksen.

Les også: Politiet vurderer etterforskning

Betongekspert: – Kan få problemer med anlegget