ARKIVNYHETER

Anker dom om ulovlig samarbeid

Konkurransetilsynet har anket utmålingen av overtredelsesgebyrene til Høyesterett, forteller juridisk direktør Håkon Cosma i Konkurransetilsynet.
Konkurransetilsynet har anket utmålingen av overtredelsesgebyrene til Høyesterett, forteller juridisk direktør Håkon Cosma i Konkurransetilsynet.

Da Konkurransetilsynet i 2009 vedtok å ilegge de to selskapene gebyr, la tilsynet til grunn at entreprenørene hadde overtrådt konkurranseloven forsettlig. Lagmannsretten la til grunn at det forelå en overtredelse av konkurranseloven, men at overtredelsen har skjedd uaktsomt. Derfor reduserte lagmannsretten gebyrene.Uenig med lagmannsretten

Nå har Konkurransetilsynet anket utmålingen av overtredelsesgebyrene til Høyesterett. Tilsynet anfører at lagmannsrettens vurdering av skyldgrad bygger på feil rettsanvendelse og bevisbedømmelse.

– I anken gjøres det gjeldende at lagmannsrettens forsettsvurdering, og konklusjon om at det kun foreligger en uaktsom overtredelse av konkurranseloven § 10, bygger på feil lovtolking, sier juridisk direktør Håkon Cosma i Konkurransetilsynet.

– Det er ikke nødvendig for et forsettlig brudd på § 10 at partene har til hensikt å begrense konkurransen, eller å forlede anbudsgiver, som lagmannsretten har lagt til grunn, utdyper han.

– I tillegg gjøres det gjeldende i anken at lagmannsretten har anvendt feil prinsipper for bevisbedømmelse og beviskrav ved vurderingen av om overtredelsen også skjedde ved hensikt.Krever ikke saksomkostninger

Det ene selskapet i saken, Grunnarbeid AS, ble 17. januar slått konkurs etter at selskapet selv meldte oppbud.

– Spørsmålene det ankes over har stor prinsipiell betydning, og det er derfor besluttet å anke saken selv om det ene selskapet er slått konkurs. På bakgrunn av konkursen og de spesielle forholdene den medfører, har staten ikke nedlagt påstand om dekning av saksomkostninger i anken, forteller Cosma.Behandlet i to rettsinstanser tidligere

Konkurransetilsynet vedtok i juli 2009 å ilegge de to selskapene, Grunnarbeid AS og Gran & Ekran AS, gebyr på henholdsvis fem millioner og to millioner kroner for å ha drevet ulovlig samarbeid i forbindelse med en anbudskonkurranse i regi av Steinkjer kommune. Konkurransetilsynet la til grunn at overtredelsen av konkurranseloven hadde skjedd forsettlig, og at selskapene hadde til hensikt å forlede kommunen.

De to entreprenørene aksepterte ikke gebyret fra Konkurransetilsynet og tok derfor ut søksmål mot staten med påstand om at vedtaket var ugyldig. I juni 2010 ga Sør-Trøndelag tingrett staten fullt medhold og opprettholdt gebyret i sin helhet.

Entreprenørene anket denne dommen inn for Frostating lagmannsrett. Også lagmannsretten kom til at entreprenørene har samarbeidet ulovlig. Gebyrene lagmannsretten ila entreprenørene var imidlertid lavere, henholdsvis 500 000 og 200 000 kroner, ettersom retten kom til at overtredelsen skjedde ved uaktsomhet.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.