Tegningsløs prosjektering i VR med parametrisering av 3D-modell

ÅF dropper tegninger i bro-prosjekt: – 3D-modellen inneholder all informasjon

Se video og 3D-modell av hvordan ÅF bygger to broer på Sørum tegningsløst.

Se video og 3D-modell av hvordan ÅF bygger to broer på Sørum tegningsløst.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Trondheim: På fylkesvei 260, litt nord for Lillestrøm, skal en eksisterende bro erstattes av to nye, én for gang og sykkel, og én for biler. Prosjektet skal være tegningsløst, helt fra prosjektering til bygging, noe som først i løpet av det siste året har blitt en metode som brukes på infrastuktur-prosjekter. Implenia, som fikk tildelt totalentreprisen, har gitt ÅF Engineering oppgaven med å løse dette.

Det har de gjort ved å lage en omfattende 3D-modell der alle elementer, helt ned på detaljnivå, er tatt med. Modellen har de lagt inn i VR med et system fra norske Dimension10, som gjør at man kan hoppe inn i modellen og se den i virkelig størrelse. 

Kravstor modell

Teknisk Ukeblad fikk teste dette, og på ÅF Engineerings kontor i Trondheim møter vi Christian Stormyr som er VDC-ansvarlig for Road & Rail Norge. I et eget VR-rom med tre store skjermer ble vi utstyrt med VR-briller og håndkontroller, og fikk se hvordan hver minste bolt og hver eneste armeringsjern på broen kan undersøkes og kontrolleres. 

Øverst i artikkelen kan du se hele videoreportasjen fra innsiden av 3D-miljøet.

Med noen få trykk på håndkontrollen står plutselig våre avatarer midt på gang- og sykkelbroen. Rundt oss ser vi rekkverk, boltegrupper og belegning på veibanen.

– Alt ligger i modellen. Det som vanligvis kun vil være på tegningen, er nå lagt inn her for å gjøre prosjektet tegningsløst. Det setter store krav til modellen og hva den må inneholde, sier Stormyr.

Han henter frem et styrebrett, en virtuell skjerm, der han kan skru av flere lag med terreng og objekter. Under føttene våre kommer hele armeringsnettverket i broen til syne. Stormyr forteller at de ofte bruker VR til å kontrollere kollisjoner og sjekke om det mangler armering i modellen. 

– Metoden vil avdekke åpenbare feil tidligere. Alle i prosjektet vil få en god oversikt over modellen. Det gir oss et bedre grunnlag for å jobbe sammen, sier han.

Se en forenklet, interaktiv 3D-modell av broen nederst i denne artikkelen.

Les også

Slipper dobbeltarbeid med parametrisering

Til venstre for broen vi står på ser vi veibroen. Den er ikke er ferdig modellert ennå, for det er gang- og sykkelbroen som skal bygges først. Grunnarbeidene ble igangsatt tidligere i vinter, og Stormyr forteller at de vil bruke erfaringer fra denne broen når de starter opp med detaljprosjekteringen av veibroen.

Og det gjør de ved å bruke parametrisering i modelleringsarbeidet. Prinsippet bak parametrisering er at alle objekter i modellen som er tilknyttet og avhengig av hverandre, vil følge hverandre når noe endres. Endres én konstruksjonsdel, endres også tilhørende konstruksjoner, forklarer Stormyr. Som eksempel forteller han at brokonstruksjonene er modellert med utgangspunkt i veg-prosjektørenes veilinje. 

Modell i VR: Christian Stormyr og journalist Tuva Strøm Johannesen utforsker modellen i VR. Foto: Eirik Helland Urke

– Vi har modellert alt med hensyn til den importerte veilinjen, og om bredden på gang- og sykkelveien skulle endres, så vil alt av armering, rekkverk og kantbjelker skyves ut langs hele  veilinja. I prinsippet skal man kunne flytte en veilinje ti meter til siden og så vil hele broen «hoppe» automatisk etter med alt fra bolter, armering og andre detaljer, sier han.

For å få til parametrisering i modelleringssoftwaren de bruker, Tekla Structures, har de utviklet en egen programvare som «snakker» med modelleringssoftwaren. I den egenutviklede programvaren foregår også mye av modelleringen, forteller Stormyr.

Les også

Effektiviserer byggeprosesser

ÅF har nå overlevert modell av første bro til Vegdirektoratet for kontroll. Tilbake får de kommentarer og rapporter i BCF-format, et åpent filformat som legges som merknader, såkalte «viewpoints», i modellen.

ÅF retter opp det som Vegdirektoratet påpeker, og så vil modellen eksporteres til en webbasert samlingsplattform fra det norske selskapet Bimsync. Entreprenøren kan deretter laste ned filen og bruke den i byggeprosessen, forteller Stormyr.

– Hvis entreprenøren gjør endringer i byggefase vil de henvende seg til ÅF, og så vil vi gå inn i modelleringsverktøyet og revidere opp det som er gjort av endringer. Deretter eksporteres filen på nytt til Bimsync, med et nytt revisjonsnummer og en ny status på de berørte objektene, sier han.

Å kjøre tegningsløse prosjekter er nytt i byggebransjen. Kombinasjonen av dette og å bruke VR som arbeidsplattform, vil gjøre byggeprosesser veldig mye mer effektive i fremtiden, spår Stormyr. 

Les også

– I dag vil det nok ta like mye tid å kjøre tegningsløst som det tar å gjennomføre prosjektet på vanlig måte. Man må finne ny metodikk og arbeidsmetode. Men potensialet for å spare tid etterhvert som man blir godt vant med verktøyet er veldig stort, avslutter han. 

Her kan du utforske en forenklet 3D-modell av nye Frogner bru, basert på den faktiske arbeidsmodellen. OBS: Dette er en tung modell, som kan ha problemer med visning på mange mobiltelefoner.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå