BYGG

Advarer mot underdimensjonert infrastruktur

TRANGT: Ski-VM viste tydelig at kapasiteten til og fra stasjonene ikke var god nok.
TRANGT: Ski-VM viste tydelig at kapasiteten til og fra stasjonene ikke var god nok.Bilde: Holm, Morten
Maria Amelie
22. feb. 2012 - 07:21

– Kapasiteten på Holmenkollenbanen under ski-VM var 9000 personer i timen, men fortauet opp til Holmenkollen er bare 1,5 meter bredt og beregnet på 7000, sier Jørgen Aass, daglig leder i Movement Strategies.

Kødanner

Denne ubalansen fører til kø, og den vil også påvirke biltrafikken fordi mange fotgjengere vil bruke kjørebanen.

Derfor presiserer han at på steder med store menneskesamlinger bør billettkontroll, sikkerhetskontroll, trafikken og arealet være proporsjonalt med antall besøkende.

– Man bør planlegge publikumsflyten ikke bare på selve t-banestasjonen, men fra reisen hjemmefra til hjemkomst. Man må også ta hensyn til hvem de reisende er, om de pendler, om de reiser med barn, om de har med bagasje, sier Aass.

Les også: – Flere må reise kollektivt for å unngå trafikkaos

Lærer av England

Aass har jobbet med sikkerhet og logistikk på store arrangement og ski-VM og driver et datterselskap av engelske Movement Strategies.

Det engelske firmaet har blant annet ansvar for publikumhåndtering under OL 2012 i London.

Basert på erfaringene fra England og Norge, etterlyser Aass en mer helhetlig planlegging av infrastruktur rundt steder med store folkesamlinger for å unngå farlige situasjoner og køer.

Smale fortau eller tunneler hvor det skal ferdes mange mennesker bør man ta hensyn til tidlig i byggefasen.

Ellers kan det lett oppstå farlige situasjoner som Aass kaller «front back communication failure»

– De som står bakerst i en tunnelkø ser ikke hva som skjer foran. De tror at køen går videre når det egentlig bare pakker seg tettere og tettere sammen. Hvis noen faller helt foran, får ikke de bak det med seg og beveger seg videre.

Les også: Kollektivtilbud foran køprising

For å få oversikt over store folkemengder bruker man et simuleringsverktøy. Ifølge Aass kan verktøyet hjelpe å forstå en problemstilling, men man må tenke godt over hvilke data man legger inn i det. Her er simulering av hovedstasjon under OL i London for å se hvordan køene organiseres slik at t-banen fungerer like bra som i hverdagen.
SIMULERER: For å få oversikt over store folkemengder bruker man et simuleringsverktøy. Ifølge Aass kan verktøyet hjelpe å forstå en problemstilling. Her er simulering av hovedstasjonEN under OL i London for å se hvordan køene organiseres slik at T-banen fungerer like bra som i hverdagen. Movement Strategies

Knutepunkter ikke inkludert

Kathrine Gjerde, seksjonsleder i Rambøll, sier at adkomsten til stasjonene og områdene rundt ikke er dimensjonert godt nok for den forventede trafikkøkningen på jernbanen i østlandsområdet.

– Både fra Høvik og Asker stasjon kommer det til å bli flere avganger. Mange vil velge tog i stedet for bil. Men knutepunktene som parkeringsanlegg og lokale veier for eksempel til Høvik stasjon, er ikke beregnet på mye trafikk. Det kan i verste fall føre til at det tar lengre tid å kjøre til stasjonen og parkere enn det tar å kjøre inn til Oslo, sier Gjerde.

Les også: – Jernbanen trenger bevilgninger utenfor statsbudsjettet

Flere veier ut

Lars O. Ødegaard og Magne Fjeld er seniorrådgivere hos Rambøll.

De er opptatt av at det bør være en viss avstand mellom utgangene fra store anlegg og kollektivtrafikken. Det vil jevne ut gangstrømmene og gi mer stabil transport av folkemassene.

Flere veier rundt et stadion er like viktig. Det erfarte man på den første konserten på Telenor Arena i Oslo.

– De fleste kom med bil og parkerte rundt omkring. Dette skapte problemer både før og spesielt etter konserten da alle skulle ut samtidig. Det finnes bare en vei og det dannet seg lang bilkø. Etter den erfaringen lærte både arrangørene og publikum at man må bruke kollektivtrafikk, noe som er godt tilrettelagt til Telenor Arena, sier Fjeld.

Les også: Kartlegger reisetiden i de største byene

TRANGT: Ski-VM viste tydelig at kapasiteten til og fra stasjonene ikke var god nok. Holm, Morten

Farlig hvis køen tetter seg

Begge er enige at "front back communication failure" kan bety potensielt farlige situasjoner.

– Jeg kan se for meg at slikt oppstår for eksempel på t-banestasjoner hvor perrongen er full av mennesker. Hvis flere tog ikke kommer, vil det tette seg med folk som står nærmere kanten av perrongen enn det som er trygt, sier Ødegaard.

Ifølge ham er dette godt løst på Ullevål stadion.

– Etter kamper har man t-banetog klare på Ullevål stasjon og gangveien til perrongen er bemannet med folk som sender publikum i puljer slik at perrongene ikke blir overfylte. Slik har man bedre kontroll, sier Ødegaard.

Les også:

Slik blir Oslo en bedre by

– Norsk veiplanlegging har gått ut på dato

– Umulig å bygge veier raskere i Norge

Les mer om: