Arkiv

Fant 3253 artikler om emnet Klima [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Elektrifisering Ser vi starten på energiflaskehalser i nullutslippssamfunnet?

Norge skal bli et nullutslippssamfunn innen 2050. Elektrisk strøm dekker i dag ca. 53 prosent av Norges totale energiforbruk.

Klager Norge inn for ESA – mener støtte til treprodukter motarbeider det grønne skiftet

Betongelementforeningen og Norsk Stålforbund mener Innovasjon Norge, gjennom to programmer som støtter  treindustrien, ikke jobber kunnskapsbasert, og motarbeider det grønne skiftet.

Zero-leder Marius Holm går til Vy

Marius Holm blir konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy. Slutter etter ni år som daglig leder i miljøstiftelsen ZERO.

Barn gir mamma skylden for klimaendringer

Mamma kjører til trening, til barnehage og til kjøpesenteret. Det er mamma som handler, og også mamma som håndterer familiens avfall. Pappa er på jobb.

Forsker: FNs kraftige klimamodeller undervurderer potensialet til solceller

Betydningsfulle modeller som brukes av FN og EU-kommisjonen bruker utdaterte solcellekostnader, noe som fører til grov undervurdering av hvor stor rolle de kan spille i den globale grønne overgangen.

Lar være å bruke 10 millioner liter diesel og sparer mer enn 25.000 tonn CO2

Ny vannforsyning til Oslo krever mange kilometer ny høyspentkabel til en kostnad på 40 millioner kroner.

Grønland har vært isfritt før. Historie og utvikling skremmer forskere

En gang var Grønland faktisk grønt, ifølge forskere, som tror øya var isfri for rundt 400.000 år siden. Funnet kan endre vårt syn på klimaendringene.

Forskere bruker 3D-utskrift for å gjenoppbygge utsatte korallrev

Forskere stråler over å se en blekksprut som beskytter eggene sine på innsiden av en kunstig, 3D-printet keramikkflis i havet utenfor Hongkong.

ANALYSE: Energi i verden etter pandemien Tross behovet for mer strøm i rike land: Oljealderen er langt fra over

For Norge er tidens kardinalspørsmål utviklingen i energimarkedene etter pandemien, hvordan forbruksmønstrene for elektrisitet, oljeprodukter og naturgass vil utvikle seg etter lengre tids nedstengning av samfunnet i store deler av verden.

Slik kan Norge bli et nullutslippssamfunn i 2030

Tidligere SV-statsråd foreslår nytt superdepartement for klima- og energipolitikk.

Fjerner verdens kraftigste klimagass fra høyspentanlegget

Mens CO₂ får mest oppmerksomhet, kan klimaendringene også bekjempes med tiltak mot de mindre kjente gassene.

DEBATT: Klima Elektrifisering i full skala er en forutsetning for å løse klimaproblemet

I TU skriver fire professorer (Bjørlykke, Aagaard, Roaldseth og Stenersen) at «Det er urealistisk å tro at elektrifisering av biler vil kunne bli en global løsning fordi det vil kreve for store ressurser når det gjelder metaller.» De sier riktignok ikke hvilket problem som skal løses, men det kan dreie seg om klimaproblemet.

Plan- og bygningsloven er til hinder for å bygge ny miljøvennlig bydel i Elverum

På Ydalir i Elverum har utbyggere forpliktet seg overfor kommunen. Målet er en helt ny bydel der trivsel står sentralt, basert på miljø, bærekraft og klima. Avtalene mellom Elverum Vekst og utbyggerne får reglene i Teknisk forskrift til å virke puslete.

Storbritannia åpner for leting etter mer olje og gass

Den britiske regjeringen åpner for ytterligere lisenser for olje- og gassleting i Nordsjøen. Beslutningen møtes med kritikk fra miljøbevegelsen.

DEBATT: Klimakvoter Klimakvoter sikrer et kostnadseffektivt, grønt skifte for norsk økonomi

Regjeringens perspektivmelding ble nylig presentert. Den forteller oss at det haster med grønn omstilling – og helst skal det koste minst mulig. En helt sentral løsning, slik vi ser det, er: En raskere elektrifisering koblet med et styrket system for salg og kjøp av CO₂-kvoter.

Denne løsningen gjør industriell CO₂-fangst 12,5 prosent billigere

Å fjerne CO₂ fra avgasser i industrien er energikrevende. Men SINTEF-forskere har redusert behovet for energi med å bruke teknologi fra varme- og vakuumpumper. Dette har gjort løsningen billigere enn alle andre eksisterende metoder for CO₂-fangst.

All flytrafikk innstilt: Vulkanutbrudd nær Reykjavik

Et vulkanutbrudd ved Fagradalsfjall nær Islands hovedstad Reykjavik farget himmelen rød. Det er ingen umiddelbar fare for folk, men all flytrafikk er innstilt.

Bompenger: Motstand eller velvilje?

– Vi hadde en balansert økonomi, ikke noe behov for å endre bompengetakstene og vi fikk forståelse for tiltakene vi innførte. Det var tre avgjørende punkter, sier Henning Lervåg, leder for sekretariatet i Miljøpakken i Trondheim.

Etter 800 år er det igjen liv i islandsk vulkansone

Det rumler under bakken utenfor Islands hovedstad Reykjavik, der magmastrømmer stiger mot overflaten. Men forskerne sliter med å spå om et vulkanutbrudd er nær.

Alle amerikanere må over på elbil om USA skal overholde Parisavtalen

USA står for den nest største andelen av globale klimagassutslipp og bør kutte utslippene med 60 prosent innen 2030, ifølge analyse.

DEBATT: Termodynamikk og klimapolitikk Klimapolitikk uten teknisk og vitenskapelig forankring

Klimapolitikk uten interesse for problemstørrelse.

Munnbind kan brukes til å bygge vei og fortau

På en tofelts vei kan det brukes tre millioner resirkulerte munnbind, viser et nytt forskningsprosjekt.

DEBATT: Nasjonal transportplan Kutt i vei og bane!

Dagens jernbaneutbygging er klimaskadelig og utdatert, men får titalls milliarder. Til dels bygges det parallelt med nye motorveier som gir stor overkapasitet. Klimagevinsten som statsministre i tur og orden har snakket om, vil i beste fall komme for sent, sannsynligvis aldri.

Nordatlantiske havstrømmer kan svekkes raskere enn antatt

Kompleks havmodell forutsier at strømmer i Nord-Atlanteren risikerer å gå i stå raskere enn forskning tidligere har påpekt. Dette kan føre til en helt ny form for uforutsigbarhet i klimasystemene våre, advarer danske forskere.

DEBATT: «Systemsmart energibruk» Vi må bruke energi smartere og effektivt

Norge står foran et tiår hvor store klimautfordringer skal løses, og vi skal gjennom en grønn omstilling.

Høyere klimautslipp enn før pandemien

Verdens CO₂-utslipp har skutt i været igjen etter en historisk nedgang i starten av pandemien. I desember var utslippene høyere enn før koronakrisen.

Norge vil styrke grønt samarbeid med EU

Fire norske statsråder møtte mandag sine kolleger i EU-kommisjonen for å diskutere grønn omstilling og hva Norge kan bidra med i EUs grønne giv.

Grantrær gjør epoksy bedre for helse og miljø

Ny teknologi gjør at plastmaterialer som epoksy nå kan blandes med trefibre og dermed bli mer helse- og miljøvennlig.

Når klimaendringer truer noen av verdens beste vinområder, kan teknologi spille en avgjørende rolle

Napa Valley kjemper mot varme og skogbranner, Bordeaux rydder plass til nye druetyper og England utfordrer Champagne. Verdens vinkart er i endring, og smart bruk av teknologi blir vesentlig for å opprettholde høy kvalitet.

Rett valg av malm kan gi lavere utslipp

Metallproduksjon gir store utslipp av klimagasser. Men malmen som brukes i produksjonen kan gjøre en stor forskjell.

Nye elektriske gravemaskiner tåler norsk vinter

Iskald norsk vinter er ikke bra for batterielektriske maskiner. Heller ikke strålende sommervarme. I tredje generasjon av de elektriske gravemaskinene fra Cat er det installert varme- og kjøling som skal sikre optimal driftstemperatur fra minus 40 til pluss 40 grader.

KOMMENTAR: CO2-utslipp fra norsk oljeproduksjon Varsko fra CNN trigger beredskapsplan for oljeslutt

En høyt profilert artikkel på CNN.com bør være en vekker for norske politikere og næringsliv til å utarbeide en beredskapsplan i tilfelle vi må skalere ned petroleumsproduksjonen raskere enn vi i dag har lagt opp til.

Stadion får ny fasade bygget av gamle fly

Gjenvinning i stor skala er en del av renoveringen og utvidelsen av Racing Club de Strasbourg stadion. Fasadekledningen skal bestå av deler fra 30 utrangerte Airbus A340.

Danmark forbyr eldre vedovner på grunn av farlig partikkelutslipp: – Gevinsten blir marginal

Hvis Danmark skal leve opp til EUs krav om å halvere partikkelutslippene i landet, må de satse på at vedfyring reduseres dramatisk.

Bakteriebasert betong kan gi stor klimagevinst

Hvert år bygges det ti kubikkilometer, noe som tilsvarer et Mount Everest, i betong. Det gir enorme klimagassutslipp. Men en ny, miljøvennlig sement kan bidra til å redusere det globale fotavtrykket.

Med lav oljepris kan 90.000 oljejobber forsvinne innen 2030

I et scenario med lavere oljepris enn ventet kan hele 60 prosent av oljejobbene i Norge forsvinne på bare ti år.

Kan kutte store klimagassutslipp med pumper på havbunnen i stedet for gassinjeksjon

Med pumper på havbunnen i stedet for gassinjeksjon fra overflaten, kan petroleumsindustrien på norsk sokkel redusere CO2-utslippene med inntil to millioner tonn årlig.

DEBATT: Klimaplan 2021–30 Endelig løftes byggenæringen fram når vi diskuterer klima

Det er positivt at det legges opp til at skogen skal tas i bruk i klimasammenheng.

Ekspertutvalg: Prosessindustrien kan halvere utslippene

Et ekspertutvalg mener prosessindustrien kan halvere utslippene av klimagasser innen 2030, men samtidig doble eksportverdien. 

Rapport: Vår økonomiske vekst tar knekken på naturen

Naturen har fått betale en høy pris for verdens uhemmede økonomiske vekst de siste tiårene. En ny rapport slår alarm om utviklingen – og ber oss endre kurs.

DEBATT: FME NTRANS – Klimakur 2030 Samfunnsstrukturer spiser «grønn omstilling» til frokost

Fra 1. januar 2021 skal Norge og EU samarbeide om å redusere klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor.

DEBATT: Klimameldingen Selvsagt må næringslivet betale for å forurense

Klimameldingen, som ble lagt frem fredag 8. januar, skal på høring nå på tirsdag. Noe kan bli bedre, men det viktigste tiltaket er allerede foreslått. Det bør få bred støtte.

KOMMENTAR: Kvikkleireskred Lytt til NVE – plan- og bygningsloven sikrer ikke godt nok mot skred

NVE vil ha sertifisering av geoteknikere og endringer i plan- og bygningsloven som sikrer bedre mot skred og flom.

Biden stanser ny olje- og gassvirksomhet og kaller inn til klimatoppmøte

USAs president Joe Biden har undertegnet en ordre om midlertidig stans i ny olje- og gassleting på føderal grunn. Han vil også kalle inn til klimatoppmøte.

DEBATT: Klimaplan Ny norsk klimaplan – se til Danmark

Mens Norge legger til rette for mer oljeproduksjon har Danmark vedtatt å legge ned oljeindustrien innen 2050. Når Stortinget nå skal vedta en ny klimaplan bør de følge etter.

Forskere: Nesten all global oppvarming skyldes mennesker

Det aller meste av oppvarmingen av jorda skyldes menneskelig aktivitet, ifølge en ny studie som bekrefter tidligere forskningsresultater.

Kullsviertro på hydrogen

Bosch har erklært at de vil spille en aktiv rolle på klimasiden både med egen innsats og via alle partnterne. Hydrogen er en av mange viktige elementer framover.

DEBATT: Klimamål På tide å elektrifisere industrien

Norge når ikke klimamålene uten en omfattende elektrifisering av prosessindustrien.

Bensin og diesel kan slippe unna økt CO₂-avgift: – Hårreisende tanke

MDG-leder Une Bastholm mener det vil være sjokkerende dårlig hvis fossilbilister unntas fra den varslede tredoblingen av CO₂-avgiften.

Leserne tror på ny teknologi og industri i Norge

Elbilvekst, mars-landing og flere batterifabrikker? TU-leserne har tro på alt dette og mer til.

Fant 3253 artikler. Viser 1–50.