Arkiv

Fant 7113 artikler om emnet Olje og gass [fjern]

Tittel Dato

Ingen koronakrise for oljeingeniører

Selv om antallet arbeidsledige eksploderte i mars 2020, har antallet ledige ingeniører sunket nedover mot nivået fra før pandemien. Ikke minst ble oljebransjen forskånet fra arbeidsledigheten.

Denne lille bøya skal sende store mengder data fra havet

En nedsenkbar bøye kan fungere som en ruter for overføring av data, bilder og video fra havrommet, for eksempel fra olje- og gassinstallasjoner på havbunnen.

Denne containeren sparer miljø og kostnader

Depro på Bryne produserer utstyr og verktøy til oljebransjen. Nå ønsker de å bruke utstyret de produserer selv.

Storbritannia åpner for leting etter mer olje og gass

Den britiske regjeringen åpner for ytterligere lisenser for olje- og gassleting i Nordsjøen. Beslutningen møtes med kritikk fra miljøbevegelsen.

Equinor har funnet betydelige mengder olje nær Fram-feltet

– Funnet revitaliserer et av de mest modne områdene på sokkelen.

Equinor har tildelt oppdraget med å fjerne Veslefrikk og Heimdal

Skal fjerne 68.000 tonn med plattform.

Selskapet mistet viktig patent etter at patentbyrået glemte å betale regning. Nå har de tapt nok en runde i retten

Kjempet for å få patentet tilbake.

DEBATT: Elektrifisering av sokkelen Equinor-direktør: Å skape ny industri krever mer enn å stramme til klimamål og øke CO2-avgiftene

Kanskje må vi gjennomføre tiltak som koster mer enn 2.000 kroner per tonn for å nå utslippsmålene. Vi må diskutere hva det innebærer, skriver Equinors sjeføkonom Eirik Wærness.

Equinor har funnet mer olje like ved Johan Castberg-utbyggingen

Inneholder mellom 31 og 50 millioner fat olje.

Riksrevisjonen om Kielland-ulykken: – Uansett hva vi konkluderer med, vil noen bli skuffet

Tirsdag kommer Riksrevisjonens rapport om Alexander Kielland-ulykken, som krevde 123 liv for 41 år siden. Riksrevisjonen venter reaksjoner på sine konklusjoner.

KOMMENTAR: Utslipp fra olje og gass Gjør Nordsjøens gasskraftverk utslippsfrie

Bruken av grønn norsk elkraft for å kutte utslipp i Nordsjøen møter motstand. Heldigvis. En løsning på utfordringen kan – og bør – komme fra olje- og gassindustrien selv.

Laber interesse for nye leteområder i nord: – Tiden jobber mot Barentshavet

Analytiker Thina Saltvedt mener det nå er flere faktorer som gjør Barentshavet mindre attraktivt.

Kun syv oljeselskaper er interessert i nye leteområder i 25. konsesjonsrunde

125 nye blokker i Barentshavet.

ANALYSE: Perspektivmeldingen Det er slett ikke sikkert at oljeindustrien skal trappes ned

Også denne gangen kan det vise seg fornuftig å investere motsyklisk. I Norge er det gode grunner til å trappe opp letevirksomheten.

Equinor om elektrifisering av sokkelen: Norge må ta i bruk kvotemarkedet 

Equinors sjeføkonom vil ha mer «bang for the buck».

KOMMENTAR: CO2-utslipp fra norsk oljeproduksjon Varsko fra CNN trigger beredskapsplan for oljeslutt

En høyt profilert artikkel på CNN.com bør være en vekker for norske politikere og næringsliv til å utarbeide en beredskapsplan i tilfelle vi må skalere ned petroleumsproduksjonen raskere enn vi i dag har lagt opp til.

Trønderenergi-sjefen: Dropp elektrifisering av sokkelen

Med full stans i vindkraftutbyggingen, må vi heller bruke kraften på land, sier Trønderenergi-sjef Ståle Gjersvold.

Oljedirektoratet: Fortsatt 50 milliarder fat olje og gass igjen på norsk sokkel

Ifølge ODs nyeste ressursregnskap.

NVE-sjefen: «Å elektrifisere sokkelen kommer med en pris for samfunnet»

– Dette er kraft vi også kunne trengt til andre formål, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

Ingen streik blant ansatte i oljebransjen

Enighet fem timer på overtid.

Mulig oljestreik kan stenge ned Johan Sverdrup-feltet

Dersom partene ikke blir enige, blir det streik fra midnatt.

Equinor vurderer hydrogenrør til Europa: – Hvis vi gjør dette, så blir det gigantisk

Equinor har satt i gang en studie for å se på mulighetene for storstilt eksport av blått hydrogen fra Norge.

Enorme tap for verdens oljegiganter

Verdens største oljeselskaper har mistet store inntekter etter at pandemien bremset aktiviteten og sendte oljeprisene og etterspørselen ned.

Kan kutte store klimagassutslipp med pumper på havbunnen i stedet for gassinjeksjon

Med pumper på havbunnen i stedet for gassinjeksjon fra overflaten, kan petroleumsindustrien på norsk sokkel redusere CO2-utslippene med inntil to millioner tonn årlig.

Espen Barth Eide: elektrifisering av sokkelen må skje med havvind, ikke kraft fra land

– Tiltak som kutter utslipp før 2030 kan føre at vi låser oss til teknologier som ikke skal være med til 2050, sier Ap-toppen.

Sverdrup-feltet til 83 milliarder nedbetalt etter 16 måneders drift

I løpet av denne uken.

70 prosent fornybar vekst for Equinor – tar ikke igjen Ørsted neste tiår

Equinor-sjef Anders Opedal vil ikke oppgradere ambisjonene innen fornybar energi, tross kraftig vekst i fjor.

Tidenes største underskudd for Equinor i fjerde kvartal i fjor

Underskudd etter skatt på 550 millioner dollar.

Equinor selger seg ut av Bakken-feltet i USA for 900 millioner dollar

– Vi tar grep for å øke lønnsomheten i Equinors internasjonale olje- og gassvirksomhet.

Equinor har lagret CO2 på norsk sokkel i 25 år – disse erfaringene tar de med fra Sleipner og Snøhvit

– Vi vet at det er en trygg prosess.

Equinor med årets første olje og gass-funn i Nordsjøen

Vil se på utbyggingsløsninger mot eksisterende infrastruktur.

ANALYSE: Equinor i USA Equinors satsing og tap i USA viser at selskapet har for mange penger og for stor handlefrihet

I forkant av stortingsvalget til høsten legger partiene hodene i bløt for å finne penger til valgløftene, fortrinnsvis uten å øke skatter og avgifter, i ethvert fall ikke for meget. Den norske stat har én nærliggende pengekilde som den hittil ikke har villet benytte seg av i særlig grad, Equinor.

Equinor: Nødvendig å styrke sikkerhetsarbeidet ytterligere

– Branner og andre alvorlige hendelser i 2020 viser at vi ikke er der vi skal være med sikkerhetsarbeidet vårt.

Nå kan Sverdrup-feltet produsere enda raskere

Vil øke produksjonskapasiteten for tredje gang. Det gir mer verdier fra feltet tidligere.

Nei, oljeinvesteringene var ikke rekordhøye i fjor

Investeringene har vært høyere i seks av de åtte foregående årene, viser en faktasjekk av SVs påstand om at investeringene var rekordhøye i 2020.

Biden stanser ny olje- og gassvirksomhet og kaller inn til klimatoppmøte

USAs president Joe Biden har undertegnet en ordre om midlertidig stans i ny olje- og gassleting på føderal grunn. Han vil også kalle inn til klimatoppmøte.

– Det er over for gass, sier presidenten i EUs investeringsbank

Lederen for verdens største offentlige bank.

DEBATT: Klimaplan Ny norsk klimaplan – se til Danmark

Mens Norge legger til rette for mer oljeproduksjon har Danmark vedtatt å legge ned oljeindustrien innen 2050. Når Stortinget nå skal vedta en ny klimaplan bør de følge etter.

Lundin håpet på 250 millioner fat olje og gass – men fant ingenting

Brønnen var tørr.

Færre har tro på vekst i oljeindustrien i år: – De har sett hva peak oil kan se ut som

Fersk rapport viser at ledere i oljebransjen har mindre tro på vekst og økte investeringer i år.

Ny rapport avdekker dyp mistro mellom oljeansatte og miljøbevegelsen

Viser en dyp og emosjonell polarisering mellom miljøbevegelsen og oljeansatte.

IEA sier olje- og gasselskapene ikke kutter nok metan

Olje- og gassindustrien sørget for utslipp av 70 millioner tonn metan i fjor.

– Dette er en type feltutbygginger vi kommer til å se stadig mer av i framtiden

Fire felt kom i produksjon i 2020. Alle var tilknyttet eksisterende plattformer.

Regjeringen vil tredoble CO2-avgiften – oljebransjen avviser ikke forslaget

Regjeringen foreslår en samlet CO2-pris på 2.000 kroner for kvotepliktig industri. 

Miljødirektoratet har anmeldt Equinor for ulovlige utslipp på Mongstad

Fo tre brudd på miljøregelverket.

Her er funnene på norsk sokkel i 2020: Ett selskap står for de to største

Slagugle-prospektet inneholder opptil 200 millioner fat olje.

Ved å tørrlagre deler og utstyr i containere på havbunnen vil de spare oljeselskap for kostnader og utslipp

– En blanding av en cola-automat og en undervanns havn, sier daglig leder i Subsea Logistics.

Rigger seg for industri på havbunnen med teknologi fra olje og gruver

En miks av teknologi fra gruveindustrien på land og fra olje- og gassindustrien til havs gir Norge en stor mulighet for ny industri.

Patologiske verktøy gir mer olje og gass

Virtuelle vevsprøver og maskinlæring innen medisin gjør oljeselskapene i stand til å finne mer olje og gass på en billigere måte.

Fasit på et annerledes-år

Har elbil-salget økt? Ble det egentlig godkjent flere vindkraftprosjekter i 2020? Det er tid for etterpåklokskap.

Fant 7113 artikler. Viser 1–50.