70 mill mer til trafikksikkerhet

70 mill mer til trafikksikkerhet
Bilde: Bjørn Olav Amundsen

Beløpet på tilsammmen 70 millioner kroner til Statens vegvesen går til investeringer for å bedre sikkerheten på vegnettet.Fordelingen ser slik ut:

  • 30 millioner kroner til bygging av midtrekkverk på E18 i Aust-Agder, slik at det vedtatte midtrekkverkprosjektet Frivold – Bie kan forlenges til Temse. Det blir osgå lagt opp til å bygge midtrekkverk på E39 ved Try i Vest-Agder.
  • 20 millioner kroner til videreføring av arbeidet med belysning av E39 på strekningen Vest-Agder grense – Ålgård i Rogaland.
  • 12 millioner kroner til bedre lys i fire tunneler på E39 i Vest-Agder.
  • 8 millioner kroner til utbedring av tre ulykkesutsatte kurver på E39 ved Skolandssvingen i Lyngdal i Vest-Agder.

Over budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet er det dessuten foreslått ee tilleggsbevilgning på 21,3 millioner kroner til Nasjonalt folkehelseinstitutt. Pengene skal brukes til utstyr for å bestemme ”påvirkningsgraden” ved kjøring med andre rusmiddel enn alkohol.E8 Lavangsdalen i Troms

Etter flere alvorlige ulykker på E8 i Lavangsdalen i Troms i de siste årene, foreslår regjeringen flerekortsiktige og langsiktige tiltak for å gjøre trafikken på strekninga tryggere. Forslaget til kortsiktige tiltak er på i alt 35 millioner kroner. Arbeidet med disse tiltakene starter i år, ved omprioritering innenfor budsjettposten ”Riksveginvesteringer”.Forslaget til tilleggsbevigning på 160 millioner kroner til Statens vegvesen omfatter ellers:

  • 40 millioner kroner til planlegging - for å følge opp prosjekter som skal gjennomføres i tråd med Nasjonal transportplan 2010-2019. Midlene skal også brukes til kvalitetssikring og utredninger i forbindelse med forberedelse til Nasjonal transportplan 2014-2023.
  • 20 millioner kroner til å dekke engangskostnader ved gjennomføring av prosjektet ”Nasjonalt ferjekort/samordnet billettering for riksvegferger”.
  • 30 millioner kroner til sluttoppgjør med Agder OPS Vegselskap for prosjektet E18 Grimstad - Kristiansand
Les mer om: