OLJE OG GASS

50.000 tonn skrot skal fjernes fra synkende plattform

Men danskene mangler erfaring.

En ubemannet brønnhodeplattform på Tyra Sydøst-feltet, som er knyttet til Tyra-feltet i Danmark. Hit går også gassen fra norske Trym. Nå skal hele feltet renoveres.
En ubemannet brønnhodeplattform på Tyra Sydøst-feltet, som er knyttet til Tyra-feltet i Danmark. Hit går også gassen fra norske Trym. Nå skal hele feltet renoveres. Bilde: Maersk Oil

Det er ikke mindre enn 50.000 tonn med utrangerte plattformer og fundamenter som skal fjernes fra Tyra-feltet under renoveringen de neste årene. Men dansk industri har begrenset erfaring med å løse slike oppgaver.

Den ganske store mengden med offshore-installasjoner som skal skrotes, blir nemlig en av de hittil største utskiftningsoppgavene på de danske gassfeltene. Tidligere har det bare foregått mindre reparasjoner og utskiftninger av de danske Nordsjø-konstruksjonene.

Derfor er det ikke mange danske bedrifter som har prøvd seg på stenging og fjerning av hele eller deler av olje- og gassplattformer.

Og ifølge konklusjonen i en analyse fra organisasjonen Offshore Energy i 2015, er det tvilsomt om fremtidige demonteringer og skrotninger kan foregå bare med dansk innsats.

Danske ingeniørbedrifter er klare

Delvis skroting av Tyra-feltet

Tyra-feltet skal renoveres i løpet av de neste fem årene som et ledd i den nye Nordsjøavtalen.

En vesentlig del av renoveringen består av følgende:

Nedrivning av de eksisterende bolig- og prosessplattformene i Tyra East og Tyra West

Fjerning av fundamenter (jackets) fra bolig- og prosessplattformene i Tyra East og Tyra West

Utskiftning av eksisterende plattformer på seks brønn- og stigerørsplattformene.

Demonterte plattformer og fundamenter utgjør totalt ca. 50.000 tonn byggematerialer

Kilde: Maersk Oil

Rambøll er en av de danske bedriftene som vil kunne bistå med deler av demonteringen av Tyra-feltet. Prosjektdirektør ved Rambøll Oil & Gas, Søren Eg Hansen, forklarer hvordan demonteringen av de utrangerte delene i grove trekk vil foregå:

Først skal det gjøres beregninger av hvordan demonteringen kan gjøres mest hensiktsmessig. Disse brukes deretter som grunnlag for en plan for selve nedrivningsprosessen, hvor produksjonen først innstilles, og hovedkomponentene skilles fra hverandre offshore.

Deretter fjernes først plattformene, og så fundamentene i ett eller flere løft ved hjelp av spesialiserte kranskip som setter de ulike konstruksjonene på flyteprammer. Til slutt taues alt dette til land, hvor konstruksjonene hogges opp og enten blir gjenbrukt eller sendes vekk.

Til tross for Danmarks manglende erfaring med skroting av plattformer, mener Søren Eg Hansen at det er gode muligheter for at danske bedrifter kan håndtere store deler av ingeniøroppgavene.

Når vi spør om den danske industrien kan være konkurransedyktig i forhold til blant annet britiske og norske bedrifter med vesentlig større erfaring, svarer Søren Eg Hansen slik:

– Ja, absolutt. Det er ingen hemmelighet at Rambøll og Semco Maritime tidligere har vært inne sammen og sett på dette markedet.

Utenlandsk eller dansk arbeidskraft?

I bransjeorganisasjonen Oil & Gas Denmark mener administrerende direktør Martin Næsby at danske bedrifter må begynne å gjøre seg klare til oppgavene innen nedbyggingen. Det gjelder både med tanke på fremtidige prosjekter og det aktuelle renoveringsprosjektet på Tyra.

Hvorvidt de ikke så veldig erfarne danske bedriftene vil ende opp med å stå for nedbyggingen på Tyra-feltet, vil anbudsrunden gi svar på, mener direktøren.

– Operatørene legger jo vanligvis ut anbud på oppgaver internasjonalt. Så hvis det finnes danske bedrifter som har kompetansen og er konkurransedyktige, har de jo like gode muligheter til å kunne ta på seg en slik en oppgave som utenlandske bedrifter, sier Martin Næsby.

I likhet med Oil & Gas Denmarks direktør vil Søren Eg Hansen fra Rambøll heller ikke spekulere over hvor stor del av ingeniøroppgavene som til slutt lander på danske skrivebord efter anbudsrunden.

– Hvis jeg skal gi et kjapt estimat, kan det med de nye prosjektene bare i ingeniørarbeid være snakk om opptil en million arbeidstimer. Hvor mye av dette som kommer til å skje i Danmark og hvor mye i utlandet vet vi ikke, sier Søren Eg Hansen.

Maersk Oil sendte renoveringen av Tyra-feltet ut på anbud 24. mars, og forventer å få inn tilbud i løpet av sommeren.

 

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.